Bình Phước: Tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có chiều hướng tăng

Thứ hai, 28/11/2022 17:56
(ThanhtraVietnam) - Theo nhận định của UBND tỉnh Bình Phước, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021, tiếp nhận giải quyết 68 đơn, năm 2022 tiếp nhận giải quyết 114 đơn.
leftcenterrightdel
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền tiếp công dân định kỳ

Trong đó nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung ở những vấn đề như đất đai, nhà cửa, chế độ chính sách, công chức, công vụ. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được các cấp, các ngành xem xét, giải quyết kịp thời nên hạn chế số công dân tiếp tục khiếu kiện lên cấp trên, qua đó đã được kết quả nhất định và từng bước góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng thời gian, hoạt động tiếp công dân trên địa bàn đã tiếp được 4.354 lượt với 2.780 người, 2.452 vụ việc, trong đó có 15 đoàn đông người; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị tiếp 1.072 lượt với 836 người, 564 vụ việc 564, trong đó có 02 đoàn đông người. Trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, trong 9 tháng đầu năm có 96 đơn/90 vụ việc, đã giải quyết 75 vụ việc, gồm: Giải quyết bằng quyết định hành chính 64 vụ việc (giải quyết lần đầu 40 vụ việc và giải quyết lần hai 24 vụ việc), đang giải quyết 15 vụ việc; trong đó Thanh tra tỉnh tiếp nhận 22 đơn (đã tham mưu giải quyết 19/22 đơn, tỷ lệ 86,36%). Qua thực hiện đã thu hồi cho Nhà nước 170.000.000 đồng, trả lại cho tập thể cá nhân: 170.000.000 đồng và 21.823m2 đất, xử lý hành chính 5 người. Trong lĩnh vực giải quyết tố cáo có 18 đơn/17vụ việc, đã giải quyết 10 vụ việc (tố cáo lần đầu 07 vụ việc và công dân rút đơn 03 vụ việc), đang giải quyết 07 vụ việc; trong đó Thanh tra tỉnh tiếp nhận 03 đơn (đã tham mưu giải quyết 03/03 đơn, tỷ lệ 100%).

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có thể thấy công tác quản lý nhà nước về các lĩnh vực, một số cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước đã ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính chưa thật sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật dẫn đến công dân phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo; một bộ phận nhân dân còn cố tình khiếu nại, tố cáo để gây khó khăn cho cơ quan nhà nước, do đó còn trường hợp một số đơn thư của người dân đã được giải quyết đúng chế độ, chính sách, đúng quy định của pháp luật nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện. Mặt khác, vẫn còn trường hợp công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số cơ quan, đơn vị trình độ còn hạn chế, dẫn đến trong quá trình giải quyết chưa đảm bảo quy định về tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra còn một thực tế khách quan là trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang trên đà phát triển, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư vào tỉnh để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội, nên phải thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; trong quá trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ còn một số hộ dân chưa thống nhất phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo.

Vận dụng các chính sách ASXH và tổ chức đối thoại để xem xét giao đất cho các hộ thiếu đất sản xuất

Để thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp UBND tỉnh Bình Phước đã thành lập Tổ giúp việc do một Phó Chánh Thanh tra làm Tổ trưởng. Trên cơ sở đó, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai thực hiện đồng bộ. Theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ thì các vụ việc công dân còn khiếu nại đều được lập danh sách đưa vào rà soát theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; vào thời điểm này, Đoàn Thanh tra số 494/QĐ-TTCP đã kiểm tra rà soát, đang tổng hợp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa có kết luận. Vì vậy, một số hộ dân vẫn thường xuyên đi khiếu nại đến Ban tiếp công dân của UBND tỉnh Bình Phước và trụ sở Tiếp công dân của Trung ương ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đề khiếu kiện. Trước tình hình trên, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước chủ trì buổi Tiếp công dân đã chỉ đạo đưa một số hộ dân thường xuyên đi khiếu nại vào danh sách thực hiện kiểm tra rà soát theo Kế hoạch 363/KH-TTCP để hạn chế thấp nhất tình trạng công dân khiếu nại ra các cơ quan Trung ương. UBND tỉnh Bình Phước đã đưa vào danh sách 22 vụ với 264 vụ việc công dân còn khiếu nại để thực hiện rà soát.

UBND tỉnh Bình Phước đã căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát vận dụng các chính sách ASXH và tổ chức đối thoại để xem xét giao đất cho các hộ thiếu đất sản xuất. Như vậy, số vụ việc đưa vào rà soát là 22 vụ, Đoàn công tác 494/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ đã thực hiện rà soát là 17 vụ.

Số vụ việc còn lại phải rà soát theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP là 05 vụ với 15 hộ (01 vụ ở huyện Bù Đốp với 01 hộ; 01 vụ việc tại huyện Bù Đăng với 11 hộ; 02 vụ tại huyện Lộc Ninh với 02 hộ; 01 vụ huyện Đồng Phú với 01 hộ). Các vụ việc, cơ quan có liên quan đã kiểm tra, rà soát và gặp gỡ đối thoại với các hộ dân trên, đã được UBND tỉnh, UBND huyện ban hành quyết định giải quyết, Thanh tra Chính phủ đã nhiều lần kiểm tra, rà soát và được Chính phủ thống nhất. Thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản xem xét giải quyết linh hoạt, có lợi cho công dân như: cấp đất an sinh xã hội, tái định cư, tái định canh, hỗ trợ phương tiện lao động ... nhưng vẫn còn một số công dân khiếu nại và có nhiều yêu cầu không chính đáng như bồi thường tiền công đi khiếu nại, trả lại đất đã thu hồi do xâm canh lấn chiếm đất lâm nghiệp. Hiện nay, có 07 hộ đồng ý, còn lại 08 hộ không đồng ý phương án giải quyết, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết các vụ việc trên theo quy định.

Nhìn chung, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 9 tháng đầu năm 2022 có những chuyền biến tích cực. Thực hiện việc lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện nghiêm túc, vì vậy những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà nhân dân bức xúc luôn được ghi nhận kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết nghiêm túc. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, từ đó góp phần hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội cũng được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành vận dụng một cách linh hoạt để đảm bảo ổn định đời sông cho nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có những hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị công chức làm công tác tiếp công dân giải quyết khiếu. nại, tổ cáo phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác dẫn đến một số vụ việc khiếu nại, tố cáo giải quyết còn phải gia hạn thời gian giải quyết. Một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp.

Để tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian tới, UBND tỉnh Bình Phước xác định một số giải pháp thực hiện, đó là:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu lại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT- TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tổ cáo; Luật khiếu nại, Luật tố cáo (sửa đổi), Luật Tiếp công dân, các Nghị định quy định chi tiết thi hành luật, các Thông tư quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ hai, tập trung giải quyết và đôn đốc các sở, ngành, huyện, thị xã giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khiếu nại, tố cáo; theo dõi và báo cáo kịp thời những vụ việc mới phát sinh tại cơ sở tránh phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc việc thực hiện các kết luận, quyết định giải quyết khiếu nại, tổ cáo, kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đã ban hành.

Ngoài ra, đối với các vụ việc khiếu kiện kéo dài của các hộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã được Thanh tra Chính phủ rà soát, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận đồng ý với kết quả rà soát của Thanh tra Chính phủ. Để thực hiện, thì cả hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước cùng vào cuộc đồng thời vận dụng các chính sách an sinh xã hội đề xem xét giải quyết cho các hộ dân./.

BTV
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra