Cà Mau: Tăng cường các giải pháp giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 21/03/2023 20:07
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) nhằm nêu cao vai trò của cán bộ, công chức, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đặc biệt, hạn chế tình trạng KNTC đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Kết quả trong quý I năm 2023 tình hình đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2022. Nội dung KNTC chủ yếu vẫn liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đặc biệt phát sinh đơn, thư có liên quan đến việc đánh giá, xếp loại viên chức ngành Giáo dục.

Cụ thể, công tác tiếp công dân các cơ quan hành chính các cấp tiếp 484 lượt với 593 người, trong đó tiếp thường xuyên 436 lượt, 483 người; Thủ trưởng tiếp 40 lượt, 42 người và ủy quyền tiếp 08 lượt, 68 người. Đặc biệt số đoàn đông người 04 đoàn 88 người, trong đó tiếp thường xuyên có 03 đoàn, 27 người và Thủ trưởng ủy quyền tiếp 01 đoàn 61 người. Qua công tác tiếp công dân, các cấp, các ngành giải thích, hướng dẫn cho công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc tiếp nhận để tham mưu thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tiếp công dân định kỳ. (Ảnh: N.Xinh)

Các cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận 665 đơn (kỳ trước chuyển sang 60 đơn), tăng 104 đơn so với cùng kỳ năm 2022. Số đơn đủ điều kiện xử lý 466 đơn. Qua phân loại, xử lý có 225 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 48 đơn, tố cáo 10 đơn, 167 đơn kiến nghị, phản ánh); đơn không thuộc thẩm quyền 241 (hướng dẫn 103, chuyển đơn 132, đôn đốc giải quyết 06).

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tổng số đơn 48 (kỳ trước chuyển sang 02 đơn), giảm 13 đơn so với cùng kỳ năm 2022. Đã giải quyết 20 đơn. Trong đó, số vụ việc giải quyết bằng Quyết định hành chính 17, đương sự rút 03 đơn. Các đơn còn lại đang trong quá trình xác minh, giải quyết. Phân tích kết quả các đơn đã giải quyết: Giải quyết lần đầu 10 đơn (khiếu nại đúng 01; khiếu nại sai 07; đúng một phần 02); giải quyết lần hai 07 đơn (công nhận quyết định giải quyết lần đầu 05; hủy, sửa đổi quyết định giải quyết lần đầu 02 đơn).

Về kết quả giải quyết tố cáo, tổng số đơn 10 (kỳ trước chuyển sang 01 đơn), giảm 05 đơn so với cùng kỳ năm 2022. Đã giải quyết 06 đơn (số vụ việc lần đầu 04 đơn; số vụ việc tố cáo tiếp 01 đơn; số vụ rút toàn bộ nội dung tố cáo 01). Các đơn còn lại đang trong quá trình xác minh, giải quyết. Phân tích kết quả các đơn đã giải quyết tố cáo sai 04; tố cáo có đúng có sai 02.

Nhìn chung, trên địa bàn tỉnh Cà Mau không phát sinh đơn yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và các vụ việc phản ánh tố giác người tố cáo bị trả thù, trù dập, không được bảo vệ. Công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả.

Các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt được những kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tiếp công dân của các cơ quan hành chính nhà nước được duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân được lựa chọn, bố trí cơ bản phù hợp với yêu cầu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, được bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật.

Nhiều ngành, địa phương đã chú trọng chỉ đạo tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động.

Quá trình giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân; vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật để bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong quý II năm 2023, các cơ quan hành chính các cấp trong tỉnh Cà Mau sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Hai là, thực hiện nghiêm túc chế độ thủ trưởng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Ba là, chú trọng công tác đối thoại; thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người có thẩm quyền, có giải pháp tối ưu khi giao tiếp với công dân, xác định chính xác nội dung, yêu cầu của nhân dân, giải quyết ngay tại cơ sở hạn chế tình trạng quyết khiếu nại, tố cáo tiếp.

Bốn là, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo vận hành và cập nhật thường xuyên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Năm là, rà soát, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng chính sách pháp luật, thấu tình, đạt lý./.

Ngọc Xinh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra