Bình Dương:

Các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phản biện vào công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 25/06/2024 11:49
(ThanhtraVietNam) - Giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy trình, đúng thời hạn, không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự…

Kiện toàn và tổ chức hiệu quả mô hình Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện

Theo UBND tỉnh Bình Dương, thực hiện Kế hoạch 870/KH-MTTW-BTT ngày 11/4/2024 giám sát việc thực hiên pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, địa phương đã có báo cáo làm rõ về một số nội dung nằm trong chương trình giám sát.

Theo đó, về trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, UBND Tỉnh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân và các quy định pháp luật liên quan, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai, quán triệt đến các sở, ngành và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Việc bố trí trụ sở, trang bị phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin cũng được quan tâm, đầu tư. Kết quả đến nay, Ban Tiếp công dân cấp tỉnh và cấp huyện (9/9 đơn vị) đã được thành lập và đi vào hoạt động hiệu quả, đến nay có trụ sở độc lập, khang trang, lịch sự, thuận lợi cho việc liên hệ của công dân; được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc cần thiết, đáp ứng tốt yêu cầu công tác.

Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh tập trung tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh được công bố công khai trên trang thông tin điện tử “https://www.binhduong.gov.vn”. Trong quá trình thực hiện, việc tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn, có sự giám sát của Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh được thực hiện theo quy chế tiếp công dân quy định tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về việc Ban hành Quy chế hoạt động tiếp công dân và việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Theo đó, công tác tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh được chuẩn bị chu đáo, đạt hiệu quả, chất lượng, đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự tại buổi tiếp dân, hạn chế tối đa tình trạng công dân bị các đối tượng xấu kích động gây mất an ninh, trật tự tại buổi tiếp dân.

Sau mỗi cuộc tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo đều ban hành Thông báo ý kiến kết luận của người chủ trì tại buổi tiếp công định kỳ gửi các đơn vị để theo dõi, thực hiện. Kết quả tiếp công dân được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

leftcenterrightdel
 Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng TCD, giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ảnh: baobinhduong.vn

Cũng theo UBND tỉnh Bình Dương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Thông qua từng vụ việc cụ thể, đã giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng; qua giám sát đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót. Trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những vụ việc phức tạp, kéo dài, đã có sự tham gia ý kiến, phản biện tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội.

Giải quyết hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Về trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, tổng số đơn đã tiếp nhận là 1.718 đơn; đơn đủ điều kiện xử lý là 920 đơn; trong 167 đơn thuộc thẩm quyền có 142 đơn khiếu nại, 22 đơn tố cáo, 03 đơn kiến nghị, phản ánh.

Tổng số vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền là 142 vụ; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản giải quyết 142 vụ và số vụ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 22 vụ; trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản giải quyết 22 vụ.

Đáng chú ý, trong công tác tham mưu giải quyết khiếu nại và giải quyết tố cáo còn một vài vụ việc chậm so với thời hạn giải quyết theo quy định, nguyên nhân khách quan là do các sở, ngành và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố chậm báo cáo nội dung liên quan đến xác minh nội dung khiếu nại hoặc là do người bị tố cáo chậm giải trình, chưa giải trình đúng trọng tâm yêu cầu.

Liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, đông người, phức tạp, kéo dài, địa phương này cho biết, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh luôn sâu sát, chỉ đạo quyết liệt các vụ việc nổi cộm, phức tạp trên địa bàn, ban hành Văn bản số 5662/UBND-BTCD ngày 08/11/2021 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và địa phương tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài và tham mưu biện pháp giải quyết. Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, vận động, giải thích cho người dân hiểu để chấp hành tốt các quy định pháp luật, đồng thời chỉ đạo địa phương căn cứ tình hình thực tế, xem xét hỗ trợ đối với trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2087/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 thành lập Tổ công tác kiểm tra rà soát, giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thực hiện kiểm tra, rà soát đối với 10 vụ việc, trong đó, đã ban hành văn bản giải quyết 09 vụ, đang xem xét giải quyết 01 vụ.

Một nội dung quan trọng cũng được UBND tỉnh Bình Dương làm rõ, đó là việc thực hiện, giải quyết và trả lời đối với các kiến nghị sau giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, thực hiện kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 6544/UBND-BTCD ngày 17/12/2021 chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện tiếp công dân cần lưu ý phải đảm bảo số ngày tiếp công dân định kỳ, hạn chế việc ủy quyền cho cấp phó thực hiện tiếp công dân; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy trình, thời hạn theo quy định, không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự; tiếp tục tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý trách nhiệm đối với Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Lãnh đạo UBND các địa phương không chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Lan Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra