Cần kiểm tra đột xuất việc tiếp công dân của Chủ tịch huyện, xã ở Bắc Giang

Thứ hai, 08/08/2022 10:25
(ThanhtraVietNam) – Qua thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu, phát hiện tình trạng thiếu quyết liệt, sâu sát trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); chưa tập trung giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, để vụ việc từ đơn giản thành phức tạp và KNTC vượt cấp… Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao Thanh tra tỉnh kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân đối với Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã.

Chất lượng giải quyết tố cáo chưa cao

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình khiếu kiện tại một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp; nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến đất đai, chính sách bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện một số dự án tại huyện Việt Yên, Lạng Giang, việc đề nghị giải quyết liên quan đến đất rừng tại huyện Yên Thế, Lục Nam; số đoàn đông người đi khiếu kiện chưa giảm (tập trung trên địa bàn huyện Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam); một số vụ việc đã được các cấp giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng công dân vẫn không nhất trí, thường xuyên ra Trung ương, đến cổng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và nhà riêng lãnh đạo tỉnh khiếu kiện, gây mất trật tự.

Số liệu thống kê cho thấy, trong thời gian này, toàn tỉnh đã tiếp 4.013 lượt người đến KNTC và kiến nghị, phản ánh (KNPA) giải quyết 3.140 vụ việc (tăng 496 lượt người và tăng 250 vụ việc so với cùng kỳ năm 2021); đã nhận 4.498 đơn. Sau khi phân loại, xử lý (đơn trùng lặp, nặc danh, vượt cấp, không đủ điều kiện xử lý), đã giải quyết xong 1.680 đơn trong số 1.984 đơn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết.

Kết quả có 8 đơn khiếu nại đúng, 126 đơn khiếu nại sai; 12 đơn tố cáo đúng, 37 tố cáo đúng một phần và 78 tố cáo sai.

Qua giải quyết KNTC đã kiến nghị trả lại 798,2 triệu đồng cho tổ chức, 200m2 đất cho công dân; xử lý hành chính 15 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra vụ Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Hương Sơn có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của Nhà nước, tham ô tài sản, lạm quyền trong thi hành công vụ, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và vụ Trưởng thôn Sen, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về chất lượng giải quyết khiếu nại, kết quả thống kê thể hiện, sau khi Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết lần đầu, có 68 quyết định công dân không nhất trí và khiếu nại tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh. Sau giải quyết lần hai, đã hủy bỏ 2 quyết định giải quyết lần đầu của cấp huyện.

Có 3 quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh công dân không nhất trí đã khởi kiện.

Về giải quyết tố cáo, sau khi Chủ tịch UBND cấp xã giải quyết, người tố cáo không đồng ý và có đơn tố cáo tiếp 7 vụ việc; Chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết, kết luận có 5 vụ việc tố cáo tiếp đúng một phần (chiếm 71,4% so với số vụ việc tố cáo tiếp) và 2 vụ việc tố cáo sai.

Đối với giải quyết tố cáo lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện, có 9 vụ việc người tố cáo không đồng ý, tố cáo tiếp; Chủ tịch UBND tỉnh đã giải quyết, kết luận có 2 vụ việc tố cáo đúng một phần và 7 vụ việc tố cáo sai.

leftcenterrightdel
Ban Tiếp công dân tỉnh có nhiệm vụ tổ chức việc tiếp dân đến KNTC, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân; giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc KNTC, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật. Ảnh: Cổng TTĐT Bắc Giang 

Người đứng đầu chưa sâu sát trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện

UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, có một số vụ việc đã được giải quyết khách quan, đúng pháp luật, rà soát, đối thoại nhiều lần nhưng công dân vẫn không nhất trí, tiếp tục khiếu kiện phức tạp, gây mất an ninh, trật tự; việc tuyên truyền, vận động, công khai kết quả giải quyết tại nơi cư trú của các đối tượng ở địa bàn huyện Lục Nam, TP Bắc Giang chưa hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số địa phương phân loại, xử lý đơn còn chưa đúng, vi phạm thời hạn giải quyết.

Các huyện Hiệp Hòa, Lạng Giang, Việt Yên còn chậm giải quyết vụ việc do chính Chủ tịch UBND tỉnh chuyển về.

Tại huyện Lục Nam, chất lượng giải quyết còn hạn chế; chưa tập trung cao trong rà soát, đối thoại, giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Nhận định về nguyên nhân của những hạn chế trên, UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng, việc triển khai nhiều dự án công trình phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã tác động đến một bộ phận người dân; một số công dân cố tình KNTC phức tạp, kéo dài và có đòi hỏi, yêu cầu trái pháp luật; một số đối tượng lợi dụng quyền KNTC để gây mất an ninh, trật tự; một số công dân khiếu kiện đơn lẻ có xu hướng lôi kéo, tụ tập thành nhóm đi khiếu kiện nhằm gây sức ép với chính quyền.

Đáng chú ý, người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC, chưa tập trung giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, để vụ việc từ đơn giản trở thành phức tạp và KNTC vượt cấp.

Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là về đất đai còn tồn tại, thiếu sót; công tác dân vận chính quyền, công tác tuyên truyền khi thực hiện một số dự án và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại một số địa phương còn chưa tốt làm phát sinh KNTC. Năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết KNTC còn hạn chế…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, lãnh đạo tỉnh này đã yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp huyện cần thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ và phân công lãnh đạo huyện về tiếp công dân tại cơ sở; tập trung giải quyết vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Chấn chỉnh, làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Thanh tra tỉnh cần kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân đối với Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã.

Đồng thời, các đoàn thể Nhân dân cũng cần tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp trong tuyên truyền, thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; vận động nhân dân chấp hành các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã được giải quyết khách quan, đúng pháp luật và phối hợp tổ chức công khai kết quả giải quyết vụ việc tại nơi cư trú của công dân...

Thái Minh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra