Cần Thơ: Chuyển biến trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 25/04/2023 16:15
(ThanhtraVietNam) – Quý I/2023, UBND thành phố Cần Thơ (TP) đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân công lãnh đạo trực tiếp đối thoại với công dân ngay tại cơ sở, xử lý các tình huống khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn TP.

Chú trọng công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo

Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn TP trong Quý I năm 2023 không có nhiều biến động, không phát sinh "điểm nóng", vụ việc nổi cộm về khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, về công tác tiếp công dân, trong Quý I/2023, các cơ quan hành chính đã tiếp 552 lượt với 554 người (tăng 08 lượt tiếp so với cùng kỳ năm 2022); trong đó, tiếp thường xuyên là 477 lượt với 479 người; tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 75 lượt với 75 người.

Nội dung đơn khiếu nại của công dân tập trung chủ yếu đến vấn đề bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, nhà ở, đất ở; tranh chấp tài sản; kiến nghị liên quan đến việc cấp phép xây dựng... Nội dung đơn tố cáo chủ yếu về hành vi của cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Đối với việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, các cấp, các ngành đã tiếp nhận 874 đơn (trong đó có 700 đơn tiếp nhận trong kỳ và 174 đơn kỳ trước chuyển sang), tăng 37 đơn so với cùng kỳ năm 2022.

Qua phân loại, xử lý có 281 đơn thuộc thẩm quyền (khiếu nại 22 đơn; tố cáo 05 đơn; phản ánh, kiến nghị 254 đơn), tăng 15 đơn so với cùng kỳ năm 2022; còn lại là 593 đơn không thuộc thấm quyền, đã hướng dẫn, chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP được thực hiện với nhiều hình thức như: Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền lồng ghép tại các buổi hội nghị, các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý, các cuộc hòa giải ở cơ sở; tổ chức 108 cuộc với 2.656 lượt cán bộ, công chức và Nhân dân tham dự...

Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, qua kiểm tra, rà soát, đến nay, TP đã giải quyết dứt điểm 6/11 vụ việc. Chủ tịch UBND TP tiếp tục chỉ đạo khẩn trương rà soát, thực hiện dứt điểm 05 vụ việc còn lại theo quy định.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của TP trong Quý I/2023, có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là tiếp công dân định kỳ và đột xuất được chú trọng. Ý thức trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan nhà nước trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Việc đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Việc đối thoại, vận động, thuyết phục đối với công dân được chú trọng; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được các cấp, các ngành thực hiện.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị trong thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chưa được thường xuyên, chưa kịp thời, dẫn đến thời gian thụ lý, giải quyết còn kéo dài, một số vụ việc còn phải gia hạn thời gian giải quyết.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế cũng như phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, trong thời gian tới, TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kỷ luật kỷ cương, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và công dân vi phạm pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành; công khai lịch tiếp công dân trên Công thông tin điện tử của cơ quan. Giải quyết kịp thời các bức xúc, phản ánh, kiến nghị của công dân ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 95%. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định.

Mặt khác, tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kịp thời tham mưu, đề xuất trình Chủ tịch UBND TP chỉ đạo đơn vị, địa phương khắc phục các hạn chế, yếu kém, tồn tại, xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm pháp luật.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP.

Đặc biệt, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này.

 

 

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra