Kiên Giang:

Cần xử lý dứt điểm vụ việc, tránh phát sinh các điểm nóng khiếu kiện, phức tạp

Thứ tư, 29/06/2022 13:21
Mới đây, Đoàn giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang về "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang".

Theo báo cáo, về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời qua được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng tính chất, nội dung vụ việc. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại và trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo được Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành quan tâm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định của pháp luật; quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, người bị khiếu nại, tố cáo và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được đảm bảo.

Giai đoạn từ tháng 7-2016 đến tháng 7-2021, tỉnh tiếp nhận 2.270 đơn khiếu nại, tố cáo (giảm 2.957 đơn, giảm 56,57% so với cùng kỳ); trong đó, khiếu nại giảm 2.852 đơn, tố cáo giảm 105 đơn. Nội dung chủ yếu khiếu nại các quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội (tập trung nhiều ở địa bàn các huyện, thành phố: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Châu Thành), khiếu nại quyết định xử lý vi phạm hành chính…

Về tố cáo, chủ yếu tố cáo hành vi của cán bộ, công chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Về giải quyết đơn khiếu nại, đến nay đã giải quyết 2.081/2.190 đơn (đạt 95,02%); đang giải quyết 109 đơn, số vụ việc đã giải quyết trong thời hạn là 1.693 đơn (chiếm 81,36%); quá thời hạn là 388 đơn (chiếm 16,64%), trong giai đoạn này, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất được 63.829 lượt/27.702 vụ việc.

Ngoài việc tiếp dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh còn tiếp dân đột xuất 9 kỳ (trong đó, phối hợp với các cơ quan Trung ương tiếp 3 kỳ) đối với các đoàn đông người của huyện Hòn Đất, Giang Thành và U Minh Thượng; trực tiếp đến địa phương nắm tình hình thực tế và đối thoại trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại được 43 kỳ với 268 lượt người. Đồng thời, còn chủ động xin ý kiến làm việc, phối hợp với các cơ quan Trung ương (Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp dân Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường…) tiếp và xử lý các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài tại địa phương.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang về "Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" (ảnh: kiengiang.gov.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao UBND tỉnh, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chuẩn bị báo cáo kỹ lưỡng, đầy đủ với nhiều nội dung được làm sáng tỏ, tiếp thu tối đa đóng góp của đoàn, có nhiều ý kiến giải trình mang tính thực tiễn, góp phần làm căn cứ để thúc đẩy việc điều chỉnh chính sách, pháp luật. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẽ với tỉnh về sự bất cập của chính sách pháp luật, có những quy định chưa rõ ràng gây khó khăn cho việc áp dụng trong thực tiễn. Kiên Giang là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, do đó công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng, góp phần ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội để tập trung phát triển kinh tế.

Đồng chí Trần Quang Phương đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp thu tối đa các ý kiến của Đoàn giám sát, tiếp tục hoàn thiện và gửi báo cáo bổ sung cho Đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ đạo người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tiếp công dân, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hiệu giải quyết, áp dụng đúng quy định pháp luật để giải quyết về nội dung.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những lĩnh vực phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo phức tạp trên địa bàn hiện nay như đất đai, môi trường; các khiếu nại, tố cáo liên quan đến trình tự, thủ tục tố tụng đối với các cơ quan tư pháp…

Đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài, tồn đọng, đông người, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương cũng như các cơ quan có liên quan ở địa phương để xử lý dứt điểm vụ việc, tránh phát sinh các điểm nóng khiếu kiện, phức tạp ở địa phương./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra