Thành phố Cà Mau:

Chấn chỉnh công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư

Thứ hai, 30/10/2023 15:44
(ThanhtraVietNam) – Tại Kết luận thanh tra số 01 /KL-TT ngày 19/10/2023 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, Chánh Thanh tra thành phố Cà Mau đề nghị Chủ tịch UBND phường 2, xã Tắc Vân, xã Lý Văn Lâm, xã Định Bình, xã Hoà Thành kịp thời chấn chỉnh công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư.

Kết quả xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Cà Mau, trong năm qua, tình hình kinh tế - xã hội tại thành phố Cà Mau có nhiều khởi sắc, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển cùng với đó là tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh kéo theo tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng phức tạp, chủ yếu lĩnh vực đất đai.

Từ đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan chức năng đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt kết quả cao, công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ, các hoạt động phòng, chống tham nhũng mang lại nhiều kết quả thiết thực trong quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu nại, tập trung đông người, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, tiếp tục duy trì phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Cà Mau.

Tại Kết luận thanh tra số 01/KL-TT ngày 19/10/2023 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND xã, phường (phường 2, xã Tắc Vân, xã Lý Văn Lâm, xã Định Bình, xã Hòa Thành), Chánh Thanh tra thành phố Cà Mau cho biết, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 05 đơn vị xã, phường thực hiện theo quy định, Chủ tịch UBND xã, phường đã quan tâm tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Kết quả xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt hiệu quả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Các đơn vị thực hiện công tác hòa giải cơ sở đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định. Theo báo cáo của các đơn vị và kết quả thanh tra, trong niên độ thanh tra (01/01/2022 - 31/12/2022), các đơn vị tiếp nhận 72 đơn thuộc thẩm quyền. Trong đó, đơn thuộc lĩnh vực đất đai 52 đơn, đơn lĩnh vực khác 20 đơn.

leftcenterrightdel
Thành phố Cà Mau (nguồn: tuoitrethudo.com.vn)

Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật.

Kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định của pháp luật liên quan đến công tác này được các đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và thực hiện việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện đúng với tình hình thực tế của đơn vị mình. Cụ thể, các đơn vị đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. Thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, thanh toán không dùng tiền mặt.

Cán bộ, công chức thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Qua thanh tra, 05 đơn vị đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật trong việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2022, đã thực hiện kê khai 05/05 người, đạt tỷ lệ 100%. Thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết 05 bản đạt 100%; chưa xảy ra trường hợp cán bộ phải thực hiện giải trình, xác minh tài sản, thu nhập.

Một số hạn chế trong thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến Luật Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, PCTN

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, các đơn vị còn một số hạn chế. Cụ thể, tại UBND Phường 2, xã Định Bình việc ghi chép sổ theo dõi và xử lý đơn chưa đầy đủ, nội dung vụ việc ghi chưa đảm bảo. UBND Phường 2 phân công công chức tiếp công dân chưa đúng quy định theo điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư số 13/2019/TT-BNV. UBND Phường 2, xã Tắc Vân, xã Lý Văn Lâm, xã Định Bình, xã Hòa Thành chưa thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo chưa đúng mẫu theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP. UBND Phường 2 chưa chi kinh phí hoạt động hàng tháng Tổ hòa giải theo quy định tại Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Ngoài ra, Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, UBND xã Lý Văn Lâm chưa chi thù lao cho các hòa giải viên theo quy định tại Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau. UBND xã Hòa Thành chưa bố trí phòng tiếp công dân riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Nghị định 64/2014/NĐ-CP. UBND xã Định Bình chưa chi trả chế độ bồi dưỡng cho công tác tiếp công dân theo quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, Thông tư số 320/2016/TT-BTC và Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Do đó, tại Kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra thành phố Cà Mau đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Công văn số 4341/UBND-KT ngày 07/9/2023.

Đồng thời, đề nghị Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Thành phố đăng tải Kết luận thanh tra trên Trang Thông tin điện tử Thành phố theo khoản 1, Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, thời gian đăng tải Kết luận thanh tra được thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục theo quy định tại Khoản 1, Điều 49 Nghị định 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính Phủ.

Mặt khác, Chánh Thanh tra Thành phố đề nghị Chủ tịch UBND phường 2, xã Tắc Vân, xã Lý Văn Lâm, xã Định Bình, xã Hoà Thành kịp thời chấn chỉnh công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư như hạn chế đã nêu; nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới đối với việc thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến Luật Tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đảm bảo đúng quy định.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra