Quảng Nam:

Chấn chỉnh việc tham mưu xử lý đơn thư thiếu chính xác nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài, phức tạp

Thứ hai, 08/07/2024 14:02
(ThanhtraVietNam) - Ngày 04/7, UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2832/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân.

Cụ thể, đó là Quyết định của UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Dũng và ông Lê Thái Hòa cùng ở tại khối phố 1, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; bà Lê Thị Liên ở tại thôn Tam Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và ông Lê Văn Tam, ở tại thôn Tân Tiến, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

 
leftcenterrightdel
Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 

Theo nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Dũng, ông Lê Thái Hòa, bà Lê Thị Liên và ông Lê Văn Tam cho rằng vào ngày 26/3/2024, các ông, bà có đơn khiếu nại đối với Quyết định số 5203/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc phê duyệt giá đất cụ thể  để áp giá bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tại Khu dân cư - Tái định cư Tây Bắc đường Thanh Hóa (giai đoạn 1) tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (gọi tắt Quyết định số 5203).

Trong khi đó, UBND thành phố Tam Kỳ lại cho rằng Quyết định số 5203 là quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan Nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ và đã hết thời hiệu khiếu nại nên ban hành Thông báo số 296/TB-UBND ngày 16/4/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu (gọi tắt Thông báo số 296) là không đúng.

Các ông, bà nói trên yêu cầu thu hồi, hủy Thông báo số 296 và tiến hành thụ lý giải quyết nội dung khiếu nại đối với Quyết định số 5203 theo đúng quy định của pháp luật.

Qua kết quả xác minh và đối thoại các cơ quan chuyên môn liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ xét thấy: Quyết định số 5203 là quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính giá trị bồi thường, hỗ trợ chung cho cả dự án chứ không phải để áp dụng đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể nên không thuộc loại quyết định hành chính bị khiếu nại theo quy định tại khoản 81, Điều 2, Luật Khiếu nại năm 2011.

Bên cạnh đó, Quyết định số 5203 phê duyệt giá đất cụ thể chưa làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất mà cụ thể là hộ ông (bà) Lê Thái Huệ (chết).

Cho nên, nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Dũng, ông Lê Thái Hòa, bà Lê Thị Liên và ông Lê Văn Tam đối với Quyết định số 5203 về việc phê duyệt giá đất cụ thể thuộc trường hợp không được thụ lý, giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 22 Điều 11, Luật Khiếu nại năm 2011 vì không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất (hộ ông Lê Thái Huệ [chết] - các đồng thừa kế gồm ông ông Lê Văn Dũng, ông Lê Thái Hòa, bà Lê Thị Liên và ông Lê Văn Tam).

Do vậy, ngày 16/4/2024, Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Thông báo số 296 là đúng quy định. Việc ông Lê Văn Dũng, ông Lê Thái Hòa, bà Lê Thị Liên và ông Lê Văn Tam có đơn khiếu nại đối với Thông báo số 296 là không đúng quy định nên không có cơ sở để giải quyết.

Tuy nhiên, trong quá trình xử lý đơn, Ban Tiếp công dân thành phố nghiên cứu không đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan nên đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Thông báo số 296 với lý do Quyết định số 5203 là quyết định hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ (theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011) và đã hết thời hiệu khiếu nại mà không có lý chính đáng (theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011) là thiếu chính xác. Do vậy, Thông báo số 296 cần phải được đính chính lại để đảm bảo đúng quy định.

Tại Quyết định số 2832/QĐ-UBND, UBND thành phố Tam Kỳ kết luận không công nhận nội dung khiếu nại của ông Lê Văn Dũng, ông Lê Thái Hòa, bà Lê Thị Liên và ông Lê Văn Tam; giữ nguyên Thông báo số 296 và yêu cầu ông Lê Văn Dũng, ông Lê Thái Hòa, bà Lê Thị Liên và ông Lê Văn Tam chấp hành nghiêm túc Thông báo số 296.

Cùng với đó, giao Ban Tiếp công dân thành phố tham mưu văn bản đính chính những nội dung thiếu chính xác của Thông báo số 296. Đồng thời, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu xử lý đơn thư nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài, phức tạp.

Thanh Nhung

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra