Yên Bái:

Chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ở cấp huyện còn tồn tại bất cập

Thứ hai, 26/02/2024 13:36
(ThanhtraVietNam) - Trong năm vừa qua, tình hình tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Yên Bái ổn định, không phát sinh các vụ việc nổi cộm, có tính chất phức tạp. Mặc dù vậy, chất lượng tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ KNTC ở cấp huyện còn tồn tại bất cập, hạn chế gây bức xúc cho người dân.

Trong năm 2023, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, KNTC đã được Thanh tra tỉnh Yên Bái quan tâm, triển khai thực hiện. Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp công dân, giải quyết KNTC được thực hiện thường xuyên, với mục tiêu không để phát sinh điểm nóng, tình trạng công dân tụ tập đông người, phức tạp, vượt cấp. Thanh tra tỉnh đã tổng hợp, nắm bắt việc chuyển đơn; hướng dẫn công dân; đôn đốc việc giải quyết đơn do UBND tỉnh giao đối với các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp theo dõi lịch tiếp công dân của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023. Ảnh: TT Yên Bái 

Thanh tra tỉnh đã ban hành 120 văn bản để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, KNTC; trong đó, có 61 văn bản liên quan đến công tác quản lý, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn; 59 văn bản hướng dẫn, đôn đốc giải quyết, đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ công tác tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) của công dân trên địa bàn tỉnh.

Năm qua, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái đã tiếp 1.963 lượt công dân với tổng số 2.489 người được tiếp. Riêng Thanh tra tỉnh tiếp 61 lượt công dân với tổng số 227 người tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh, không phát sinh vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã hướng dẫn, chuyển nội dung đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận 2.218 đơn KN,TC, KNPA của công dân, trong đó, 2.070 đơn đủ điều kiện xử lý.

Riêng Thanh tra tỉnh, đã tiếp nhận 93 đơn, trong đó, 31/93 đơn đủ điều kiện xử lý, không có đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Thanh tra tỉnh đã xem xét ban hành các văn bản trả lời, hướng dẫn, chuyển đơn và đôn đốc việc giải quyết theo quy định. Trong năm, Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh giao tham mưu, xử lý 11 đơn của công dân, kết quả đã tham mưu xử lý 8/11 đơn, còn 3 đơn (vụ việc) đang tham mưu giải quyết theo quy định (trong hạn). Qua tham mưu xử lý đơn, đã giải thích, thuyết phục được 3 vụ việc công dân rút đơn.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu giải quyết 5 vụ việc KN của công dân. Kết quả, đã tham mưu giải quyết xong 3/5 vụ việc (trong đó: 1 vụ việc ban hành Quyết định giải quyết KN; 2 vụ việc công dân đã tự nguyện rút đơn KN), còn 2 vụ việc đang tham mưu giải quyết theo quy định (trong hạn). Thanh tra tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giải quyết 1 vụ việc KN của công dân (Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết KN); phối hợp với Sở Tài chính xem xét, giải thích, thuyết phục 1 doanh nghiệp rút đơn KN và TC đối với công chức Sở Tài chính; phối hợp, tham gia ý kiến trực tiếp đối với 9 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua theo dõi, nắm bắt và tham mưu giải quyết các vụ việc KNTC lần 2 cho thấy chất lượng tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ việc KNTC ở cấp huyện có mặt còn hạn chế, việc sửa đổi, bổ sung quyết định, kết luận giải quyết lần đầu của cấp huyện vẫn còn xảy ra. Đặc biệt, tình trạng công dân tố cáo, phản ánh cán bộ, công chức, lãnh đạo cấp huyện, cấp xã trong quá trình tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính có tinh thần, thái độ không đúng chuẩn mực, gây bức xúc cho nhân dân có chiều hướng tăng, có vụ việc phải kiến nghị xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đánh giá về vấn đề này, Thanh tra tỉnh cho biết nguyên nhân chủ yếu là do cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, về ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị của người dân.

Để khắc phục những tồn tại, bất cập trên trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình KNTC trong phạm vi toàn tỉnh để kịp thời, chủ động tham mưu phương án xử lý, góp phần giữ ổn định tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn; phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh thực hiện các cuộc kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.  

Cùng với đó, tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân; bố trí đầy đủ lực lượng thường trực tiếp công dân thường xuyên; tiếp tục phối hợp tốt với Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Hoàn thành các nhiệm vụ tham mưu xử lý đơn, giải quyết các vụ việc KNTC và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tham gia ý kiến, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác giải quyết KNTC của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh và việc giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA thuộc thẩm quyền của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện./.

B.S
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra