Bà Rịa - Vũng Tàu:

Chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 12/03/2024 11:00
(ThanhtraVietnam) - Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Các cấp, các ngành cũng triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để thực hiện tốt công tác này ở cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện tiếp công dân đúng theo quy định pháp luật; việc tiếp công dân phải gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm được giao, nhất là những vụ việc mà cơ quan, người có thẩm quyền đã có văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ. Ngoài ra, hàng năm, tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Không để phát sinh "điểm nóng" về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Ảnh: baobariavungtau.com.vn

UBND tỉnh cũng chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản ban hành theo thẩm quyền trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật của Trung ương. Trong quá trình ban hành các văn bản cần gắn chế tài xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành để xử lý nghiêm, tạo chuyển biến trong việc thực hiện.

Các địa phương, sở ngành chủ động trong việc nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là ở những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để chủ động phối hợp xử lý. Trước mắt, các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm 13 vụ việc tiềm ẩn phức tạp theo Công văn số 2358-CV/BNCTU, ngày 11/01/2024 của Ban Nội chính Tỉnh ủy.


13 vụ việc khiếu nại, tố cáo tiềm ẩn phức tạp, đông người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

(1) Dự án Trường Mầm non Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu; (2) Dự án Khang Gia Hân, Phường 11, Tp Vũng Tàu; (3) Dự án Sơn Thịnh 1, 2, 3 trên địa bàn Tp Vũng Tàu; (4) Dự án Khu đô thị Trung tâm Chí Linh, Tp Vũng Tàu; (5) Dự án Khu biệt thự Thanh Bình, Tp Vũng Tàu; (6) Dự án khu tái định cư Tây Bắc đường AIII, Phường 12, Tp Vũng Tàu; (7) Dự án Trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu; (8) Vụ Trung đoàn tên lửa E261 tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu; (9) Dự án Khu dân cư 8,02 ha thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; (10) Vụ tranh chấp đất đai giữa các hộ dân và UBND thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ; (11) Dự án Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc; (12) Dự án KCN Mỹ Xuân B1-Đại Dương, thị xã Phú Mỹ; (13) Tranh chấp đất liên quan đến Trường bắn Lam Sơn, thị xã Phú Mỹ.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu phấn đấu giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định và đạt trên 85% số vụ việc đến hạn. Nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật bảo đảm đạt trên 90%; thực hiện nghiêm túc những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo giải quyết của cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xem xét, xử lý trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm trễ trong việc xử lý, giải quyết đơn thư của công dân, giải quyết chưa đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Tiếp đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; cập nhật đầy đủ, chính xác các vụ việc vào Phần mềm Quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng bộ kịp thời lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo và đảm bảo sử dụng an toàn Hệ thống theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 1116/TTCP-TTTT ngày 18/5/2023 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7624/UBND-VP ngày 16/6/2023 về sử dụng an toàn Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo trong tình hình hiện nay. Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương có thay đổi về nhân sự kịp thời thông báo về Thanh tra tỉnh để cấp mới tài khoản và khoá tài khoản đối với những trường hợp điều chuyển công tác, đảm bảo thực hiện thông suốt, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo kịp thời xem xét, giải quyết các đơn do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh chuyển đến, nhất là giải quyết các vụ việc theo danh sách tổng hợp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 665/BC-UBTVQH15 ngày 24/10/2023; báo cáo kết quả về UBND tỉnh, đồng gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả về Văn phòng Chính phủ, Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết và cập nhật tình hình, kết quả giải quyết đơn thư do các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh. Hàng tháng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, kết quả giải quyết (đồng gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp).

Để thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các giải pháp trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, vi phạm và xem xét xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra vi phạm. Đôn đốc các đơn vị khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, thiếu sót qua công tác thanh tra.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng có trách nhiệm tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng bộ kịp thời lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo và đảm bảo sử dụng an toàn Hệ thống. Rà soát, đề xuất các giải pháp để khai thác hiệu quả Phần mềm trên địa bàn toàn tỉnh./.

Vũ Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra