Bắc Ninh:

Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mới phát sinh

Thứ hai, 13/06/2022 15:53
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những giải pháp chủ động, có hiệu quả của UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) thời gian qua.

Trong hoạt động tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cán bộ tiếp công dân tỉnh luôn có thái độ hòa nhã, tôn trọng quyền dân chủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân, mọi người dân được thực hiện đầy đủ các quyền của mình về KNTC, kiến nghị, phản ánh. Công dân được cán bộ tiếp dân hướng dẫn cụ thể về quy trình gửi đơn, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng và những yêu cầu của mình. Thông qua hoạt động tiếp công dân, các cán bộ tiếp công dân không chỉ lắng nghe công dân trình bày ý kiến, kiến nghị của mình mà còn dành thời gian để tuyên truyền, giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phân tích, giải thích, vận động công dân chấm dứt KNTC kéo dài đối với những vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản giải quyết có hiệu lực pháp luật; hướng dẫn, giải thích cho công dân đối với những vụ việc đã được UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn chỉ đạo xem xét, đề xuất, giải quyết.

Cán bộ tiếp công dân đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan và các địa phương, chủ động nắm bắt tình hình thực tế cũng như các quy định xử lý đơn, thư KNTC và kiến nghị của công dân. Thông qua hoạt động tiếp công dân đã chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc nhất là các vụ việc phức tạp, mới phát sinh. Các ý kiến, kiến nghị, KNTC của công dân được tiếp nhận, giải đáp và hướng dẫn kịp thời. Sau mỗi buổi tiếp dân, các vụ việc đều được bộ phận chuyên môn xem xét, phân loại, tham mưu thụ lý, hướng dẫn hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng có nhiều chủ trương, chính sách, kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện tốt việc tiếp công dân theo quy định; quan tâm, chăm lo lợi ích thiết thực chính đáng của người dân. Vì vậy đã tạo được sự tin tưởng, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Việc tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, cấp huyện và cấp xã được quan tâm, điều kiện về vật chất được đảm bảo, kịp thời để tổ chức tốt các phiên tiếp công định kỳ và đột xuất đồng thời thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, gắn công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC với công tác tuyên truyền pháp luật và vận động quần chúng. Cùng với đó là sự phối hợp, trao đổi thông tin của các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân; sự phối hợp, tổ chức tốt việc đảm bảo an ninh, trật tự của cơ quan công an trong các phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất tại Trụ sở tiếp công dân.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp công dân định kỳ. Ảnh: btcd.vpubnd.bacninh.gov.vn

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan hành chính đã nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định; kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trong việc tiếp công dân, giải quyết các vụ việc KNTC, phản ánh, kiến nghị, góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các cấp, các ngành, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân. Sau mỗi buổi tiếp công dân, đều có kết luận và thông báo giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý, giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Cơ bản đã nhận được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của công dân qua các buổi tiếp dân.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện ngoài việc thực hiện tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân theo quy định, còn tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC luôn được UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Trong công tác giải quyết KNTC, sau khi tiếp nhận, xử lý, phân loại đơn thuộc đơn KNTC lần đầu, lần hai, cơ quan chuyên môn đã tham mưu văn bản thụ lý giải quyết KNTC, thời gian giải quyết, thành lập tổ xác minh, tiến hành xác minh, tổ chức đối thoại, ban hành, công khai quyết định giải quyết KNTC, quản lý hồ sơ giải quyết đảm bảo theo quy định. Trình tự, thủ tục giải quyết được thực hiện đảm bảo tính công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền; được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý, thẩm tra, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết. Công dân có đơn KNTC được thông tin về quá trình giải quyết, các tài liệu liên quan đến vụ việc và được tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết vụ việc.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên và chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động tiếp công dân, giải quyết những vụ việc phức tạp trên địa bàn; phối hợp xử lý các tình huống khiếu kiện đông người, hạn chế đến mức tối đa tình trạng công dân KNTC vượt cấp lên tỉnh, Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ban tiếp công dân tỉnh, huyện và các cơ quan ở huyện, tỉnh, Trung ương đế tiếp công dân trong trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tiếp nhận, xử lý, xin ý kiến chỉ đạo trong giải quyết vụ việc.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra