Chủ tịch UBND TP Hà Nội kết luận nội dung tố cáo Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất

Thứ năm, 16/03/2023 19:12
(ThanhtraVietNam) - Không đồng ý với nội dung trong kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai, công dân tiếp tục tố cáo ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ tới Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Mới đây, UBND Thành phố đã ban hành kết luận nội dung tố cáo.

Ngày 11/8/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội (UBND TP) ban hành Quyết định số 2857/QĐ-UBND xác minh nội dung tố cáo tiếp đối với ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ. Nội dung người tố cáo không đồng ý với nội dung kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tại Kết luận số 24/KL-UBND ngày 25/12/2021 về việc giải quyết nội dung tố cáo.

Ngày 14/2/2023, Thanh tra TP có Báo cáo số 607/BC-TTTP-P3, cùng với những tài liệu, chứng cứ liên quan và căn cứ vào nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, Chủ tịch UBND TP kết luận:

Nội dung tố cáo thứ nhất, ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ lập phương án bồi thường, GPMB cho 08 hộ thừa diện tích theo sổ bộ thuế gồm (hộ ông: Đỗ Lai Thân, Tào Văn Kiên, Nguyễn Duy Kế, Tào Văn Lãng, Nguyễn Duy Khai, Nguyễn Quý Sửu, Đỗ Lai Luận, Nguyễn Danh Tác) ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra TP, người tố cáo cung cấp 01 bản giấy photo (không có bản gốc), trong đó có tên 08 hộ nhưng không ghi diện tích đất của 08 hộ, người tố cáo cho rằng đây là sổ bộ thuế năm 1993. Tại UBND xã Ngọc Mỹ không còn lưu sổ bộ thuế gốc năm 1993 đối với các hộ cá thể kể từ năm 1993 đến nay. Tài liệu người tố cáo cung cấp và tài liệu UBND xã Ngọc Mỹ lưu trữ giống nhau nhưng không ghi rõ diện tích và đơn vị tính diện tích.

Ngày 06/1/2023, Chi cục thuế huyện Quốc Oai (nay là Chi cục thuế khu vực Thạch Thất – Quốc Oai) có văn bản 93/CCTKV-KTNDP báo cáo, có số liệu về diện tích đất nông nghiệp của 02 hộ (hộ ông Tào Văn Lăng, tổng số diện tích đất nông nghiệp 2.688m2; hộ ông Nguyễn Quý Sửu, tổng số diện tích đất nông nghiệp 948m2), khác với số liệu “sổ bổ thuế năm 1993” do công dân cung cấp; không có số liệu về diện tích đất nộp thuế nông nghiệp của 06 hộ năm 1993.

“Như vậy, không có cơ sở để xác định tài liệu công dân cung cấp là Sổ bộ thuế năm 1993. Mặt khác, số liệu ghi lại “sổ bộ thuế năm 1993” do người tố cáo cung cấp không phải là căn cứ để lập phương án bồi thường cho các hộ khi GPMB. Việc công dân tố cáo: Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ lập phương án bồi thường, GPMB cho 08 hộ thừa diện tích theo sổ bộ thuế là không có cơ sở”, kết luận tố cáo của UBND TP Hà Nội nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Công tác giải quyết tranh chấp đất đai từ cơ sở cần thực hiện dứt điểm để tránh phát sinh khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Tràng An

Nội dung tố cáo thứ hai, công dân tố cáo ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ lập phương án bồi thường, GPMB 02 hộ: ông Nguyễn Doãn Tiến và ông Tào Văn Như không có nguồn gốc đất.

Theo kết quả xác minh của Thanh tra Thành phố, đất nông nghiệp của ông Nguyễn Doãn Tiến sử dụng có nguồn gốc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp cá thể sử dụng ổn định từ năm 1979 đến năm 2014 dồn lại thửa theo hiện trạng sử dụng đất của 02 hộ gia đình gồm: Nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Danh Quang 493,5m2, nhận của vợ ông Nguyễn Ngọc Lương 432m2 tổng diện tích là 925,5m2, diện tích bị thu hồi 238,4m2. Đối với hộ ông Tào Văn Như sử dụng đất nông nghiệp, đã được UBND huyện Quốc Oai cấp giấy chứng nhận sử dụng đất nông nghiệp số: CG793523 ngày 31/12/2016 diện tích 2.035m2, diện tích bị thu hồi 1.837,8m2.

Việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích GPMB đối với 2 hộ đã được xác định trên cơ sở Hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Công ty CP đo đạc bản đồ Thái Dương lập có xác nhận của UBND xã Ngọc Mỹ và người sử dụng đất đối với diện tích đất các hộ đang sử dụng và phải GPMB, Giấy xác nhận về việc sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của UBND xã Ngọc Mỹ về diện tích đất các hộ đang sử dụng, phải GPMB và không tranh chấp; việc sử dụng đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013; việc sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013. Việc lập phương án bồi thường đất nông nghiệp cho 02 hộ là đúng quy định.

Kết luận nội dung tố cáo thứ hai là sai. Tuy nhiên, UBND TP cũng nêu việc năm 2018, diện tích đo đạc GPMB hộ ông Tiến sử dụng 928,2m2, diện tích bị thu hồi GPMB 238,4m2 nhưng UBND xã Ngọc Mỹ xác nhận tổng diện tích đất sử dụng 2.794,8m2 là không đúng thực tế và hồ sơ quản lý cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Nội dung tố cáo thứ ba, công dân tố cáo ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ lập phương án bồi thường, GPMB cho 03 hộ (Đỗ Ngọc Tạo, Tào Văn Thắng, Tào Văn Như), có bồi thường cây lâu năm là sai. Công dân cho rằng quỹ đất công ích cho thuê thầu không được trồng cây lâu năm.

Qua xác minh, Thanh tra TP làm rõ các nội dung thông tin liên quan cho thấy: Việc công dân cho rằng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích cho  thuê thầu lâu năm, là sai. Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ lập phương án bồi thường, GPMB cho 03 hộ (Đỗ Ngọc Tạo, Tào Văn Thắng, Tào Văn Như) được bồi thường cây lâu năm là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 quy định ban hành kèm Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và Thông báo 8785/TB-STC của Sở Tài chính.

Cùng với việc kết luận 03 nội dung tố cáo trên của công dân, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Chủ tịch huyện Quốc Oai kiểm điểm trách nhiệm đối với UBND xã Ngọc Mỹ trong việc ký Hợp đồng cho thuê thầu đất công ích do UBDN xã Ngọc Mỹ quản lý không đúng quy định; nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc xác nhận diện tích sử dụng đất của ông Nguyễn Doãn Tiến không đúng thực tế sử dụng.

Tràng An
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra