Còn địa phương ở Quảng Ninh chậm thực hiện chỉ đạo giải quyết khiếu nại

Thứ sáu, 21/06/2024 09:00
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với vai trò là Bí thư Ban cán sự đảng đã nghiêm túc chấp hành các quy định về tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết, văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại của tỉnh tại một số địa phương còn chưa kịp thời.

Yêu cầu thanh tra việc cấp “sổ đỏ”, tách thửa ở Đông Triều, Quảng Ninh

Hiệu quả từ thực hiện trách nhiệm tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy ở Sa Pa

Hà Nội cần xử lý nghiêm vi phạm về đất đai, xây dựng tại huyện Chương Mỹ

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tiếp công dân tại Quảng Ninh

Không có vụ việc đã giải quyết mà vẫn khiếu nại, tố cáo

Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (sau đây viết tắt là Quy định số 11) đã nêu, người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Theo đánh giá của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh này đã nghiêm túc chấp hành các quy định về tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11.


Giai đoạn 2019 - 2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh triển khai 22 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua thanh tra phát hiện một số vi phạm trong thực hiện quy định về niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân; ghi chép sổ theo dõi tiếp công dân thiếu thông tin; phân loại đơn thư chưa chính xác; giải quyết đơn thư quá thời hạn.

Số liệu thống kê cho thấy, ngoại trừ 2 tháng đầu năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong thời gian từ 18/2/2019 đến 31/12/2023, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện tiếp dân định kỳ 56 cuộc/56 tháng với số lượt công dân được tiếp là 4.981 người, trong đó có 248 đoàn đông người và 3 vụ việc thuộc diện phức tạp, kéo dài.

Năm 2019 qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 03 vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài gồm: Vụ việc tranh chấp đất đai giữa 2 công dân ở huyện Ba Chẽ; vụ tranh chấp giữa 2 công dân ở thành phố Cẩm Phả và vụ việc Công ty bất động sản Hải Phòng ở huyện Vân Đồn. Đến năm 2023 đã chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm không còn phức tạp, kéo dài theo tiêu chí tại Kế hoạch số 363 ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Giai đoạn 2019 - 2023, trong số 12.859 đơn thư được UBND tỉnh tiếp nhận, xử lý, có 1.003 vụ việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết; đến tháng 5/2024 chỉ còn 14 vụ việc đang giải quyết.

Đối với những trường hợp giải quyết quá thời hạn do nguyên nhân giãn cách xã hội, khó khăn trong tập hợp hồ sơ, tài liệu, công dân xin hoãn lịch làm việc… các sở, ngành tham mưu đều có văn bản thông báo, xin lỗi công dân đảm bảo quy định.

Một thông tin đáng mừng là, trong số 989 vụ việc đã được giải quyết không có vụ việc tiếp tục khiếu nại, tố cáo; chưa phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo hoặc vi phạm quy định về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trong một lần tiếp công dân. Ảnh: Thái Minh 

Còn địa phương chậm thực hiện chỉ đạo giải quyết khiếu nại

Khẳng định không có hạn chế, bất cập trong thực hiện Quy định số 11, nhưng Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Ninh lại cho rằng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp ngành trong Tỉnh còn một số tồn tại. Cụ thể:

Một là, hệ thống chính trị cấp cơ sở vẫn còn có nơi, có đơn vị chưa chú trọng nhiều đến tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết chưa triệt để dẫn tới khi công dân có đơn gửi đến cấp tỉnh, các cơ quan tham mưu cấp tỉnh sau khi xem xét lại quy trình giải quyết đã kiến nghị UBND tỉnh trả lại vụ việc cho địa phương tiếp tục xem xét, giải quyết đúng quy trình và đầy đủ các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân.

Hai là, thời hạn giải quyết khiếu nại của một số vụ việc ở cấp huyện kéo dài, chưa đảm bảo thời hạn theo quy định.

Ba là, việc tổ chức đối thoại với công dân ở một số nơi có lúc chưa được đảm bảo về mặt trình tự và thành phần ảnh hưởng tới quá trình giải quyết, công dân phải đi lại nhiều lần; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh đã có hiệu lực pháp luật tại một số địa phương còn chưa kịp thời dẫn đến công dân tiếp tục có đơn thư gửi đến các cơ quan chức năng.

Bốn là, còn tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên Tỉnh và gửi đơn vượt cấp lên Trung ương; nhiều vụ việc đông người, phức tạp đã được các cấp chính quyền xem xét, đối thoại giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn thường xuyên tụ tập tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh đồng thời gửi đơn thư tới rất nhiều cơ quan, ban ngành của Tỉnh và Trung ương.

Năm là, việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, văn bản chỉ đạo giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh tại các địa phương đã từng bước được khắc phục, đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn còn thấp, chưa đạt được chỉ tiêu đề ra hàng năm là trên 90%./.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra