Còn tiềm ẩn phức tạp về khiếu nại, tố cáo tại Đắk Nông

Thứ sáu, 17/02/2023 16:00
(ThanhtraVietNam) - Năm 2022, tại Đắk Nông, tình hình khiếu nại, tố cáo cơ bản ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; vẫn còn tình trạng đơn thư trùng nội dung được công dân gửi đến nhiều nơi, nhiều cấp. Một số vụ việc đã được các cấp, các ngành giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, về công tác tiếp công dân và xử lý đơn, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 2.717 lượt với 3.688 công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, giảm 117 lượt (4,1%), tăng 209 người (6%) so với cùng kỳ năm 2021, Trong đó, tiếp thường xuyên 2.222 lượt với 2.829 người, tiếp định kỳ, đột xuất của thủ trưởng các cấp 495 lượt với 859 người. Đã tiếp nhận, xử lý xong 4.452 đơn, giảm 867 đơn (13,4%) so với năm 2021. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thụ lý giải quyết 51 vụ việc khiếu nại, 15 vụ việc tố cáo; đã giải quyết xong 34 vụ khiếu nại, 11 vụ tố cáo; tiếp tục giải quyết 17 vụ khiếu nại và 04 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Đắk Nông, tháng 6/2022. Ảnh: http://baodaknong.org.vn/

Về kết quả kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, Thanh tra tỉnh đã làm việc với các cơ quan, đơn vị để xử lý, giải quyết dứt điểm 05/13 vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh; thống nhất đưa ra khỏi danh sách các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài các vụ việc đã được giải quyết hoặc cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tham mưu UBND tỉnh dự thảo văn bản chỉ đạo giải quyết các vụ việc đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ phục vụ Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, trong năm, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Thanh tra Đắk Nông. Làm việc với UBND các huyện, thành phố để hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tham mưu trình Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự thảo báo cáo kết quả các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh theo báo cáo của Tổng cục II Bộ Quốc phòng về tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai ở Tây Nguyên; Chỉ thị tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; văn bản chỉ đạo tăng cường phối hợp trong đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo tình hình, kết quả xử lý 14 vụ việc tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị nội dung, báo cáo phục vụ làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ ra qua giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021" tại tỉnh Đắk Nông.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành xác minh, tham mưu UBND tỉnh xử lý nội dung đơn của 06 công dân với 04 vụ việc; phối hợp giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án đường Bắc Nam giai đoạn 2; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết; báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn của 11 hộ dân trú tại thị trấn Đắk Mâm, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô; báo cáo chuẩn bị nội dung vụ án khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai của ông Ngô Hùng Đông, Phạm Thị Quỳnh Giang.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, song thực tế cho thấy có lúc, có nơi việc xử lý, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn chậm, kéo dài, vượt quá thời hạn giải quyết. Vẫn còn tình trạng phân loại đơn không đúng, dẫn đến xử lý đơn sai quy định, làm phát sinh tố cáo của công dân đối với người xử lý đơn; quy trình giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền chưa đảm bảo theo quy định.

Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong năm 2023, ngành Thanh tra tỉnh Đắk Nông sẽ tăng cường tham mưu cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài; chú ý giải quyết ngay từ cơ sở các vụ việc mới phát sinh, ảnh hưởng đến quyền lợi nhiều người. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vận hành và cập nhật thường xuyên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các phương án giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra