Ninh Bình:

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ sáu, 28/10/2022 13:15
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội sâu sát, linh hoạt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2022, góp phần quan trọng vào việc giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Nhìn chung, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022 tương đối ổn định. Một số đơn KNTC vẫn chủ yếu là những nội dung cũ phát sinh từ công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khiếu nại liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai; chính sách xã hội, tình hình quản lý đô thị, an ninh trật tự tại địa phương...Hầu hết các vụ việc KNTC đều đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền của tỉnh quan tâm, chỉ đạo, xem xét, giải quyết nhưng một số công dân vẫn cố tình, tiếp tục khiếu kiện hoặc chuyển sang tố cáo người ký ban hành văn bản giải quyết; một số công dân thiếu sự hợp tác với cơ quan Nhà nước hoặc đưa ra những đề nghị không có căn cứ pháp lý để giải quyết dứt điểm.

Công tác tiếp công dân, phối hợp xử lý, giải quyết các đối tượng đeo bám khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp khiếu kiện vượt cấp. Lực lượng Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ để phối hợp xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống, các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người lên thành phố Hà Nội. Trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại thành phố Hà Nội, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc tiếp công dân và đưa các trường hợp khiếu kiện vượt cấp tại thành phố Hà Nội trở về địa phương, đồng thời đã cử Tổ công tác của tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, cùng với Lực lượng an ninh Công an tỉnh, Tổ công tác của các huyện, thành phố phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, tiến hành vận động, tuyên truyền, giải thích và đưa các công dân khiếu kiện vượt cấp trở về địa phương, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Từ tháng 8/2021 đến 7/2022, toàn tỉnh đã tiếp 4.684 lượt với 3.147 người/ 1.651 vụ việc; số đoàn đông người là 26; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực tiếp và ủy quyền tiếp là 2.711 kỳ; tổng số đơn tiếp nhận là 1.418 đơn (đơn thuộc thẩm quyền là 900). Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 77/84 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 91,7%, trong đó có 25 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục, 52 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính. Qua giải quyết đơn thư khiếu nại đã kiến nghị và trả lại 173m2 đất cho 01 công dân có quyền lợi hợp pháp. Đối với công tác giải quyết tố cáo, toàn tỉnh đã giải quyết 50/55 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 90,9%, trong đó có 07 vụ việc đình chỉ giải quyết tố cáo do người tố cáo rút đơn. Qua giải quyết đơn thư tố cáo đã kiến nghị xử lý đối với 08 cá nhân (đã xử lý 5/8 cá nhân).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên tiếp công dân. Ảnh: noichinh.vn

Bên cạnh đó, việc thực hiện đối thoại trong giải quyết KNTC và tiếp công dân luôn được các cấp, các ngành xác định là một khâu quan trọng; gắn việc đối thoại trong tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời thông qua việc đối thoại tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho công dân hiểu thêm về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để công dân đồng thuận. Việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại là quy trình bắt buộc phải thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại được người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh coi trọng, xác định là một khâu quan trọng, bắt buộc phải thực hiện. Trong thời gian qua, thông qua đối thoại trực tiếp đã giải quyết được nhiều vụ việc dứt điểm, công dân đồng thuận rút đơn, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, phát sinh điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức như: Công khai hệ thống văn bản pháp luật nói chung và pháp luật về KNTC nói riêng trên Cổng thông tin điện tử của UBND các cấp, các sở ngành; tuyên truyền trực tiếp trên đài truyền thanh 3 cấp, khai thác và sử dụng hiệu quả tủ sách pháp luật, trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền pháp luật thông qua công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết vụ việc, qua đó phổ biến, tuyên truyền, giải thích cho công dân về đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Có thể thấy rằng, công tác giải quyết KNTC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, có sự phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các sở, ngành với địa phương, giữa cơ quan thanh tra với các ngành hữu quan trong giải quyết đơn thư KNTC của công dân. Do vậy, công tác giải quyết KNTC có nhiều chuyển biến tích cực, một số vụ việc phức tạp đã được giải quyết, nhiều vụ việc KNTC phát sinh đã được chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; số vụ việc công dân khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài giảm so với những năm trước đây, khắc phục cơ bản tình trạng công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp lên các cơ quan Trung ương nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của Trung ương và trên địa bàn tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong việc chấp hành và thực hiện các quy định pháp luật về KNTC được quan tâm, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; chất lượng giải quyết đơn thư KNTC từng bước được nâng cao; công tác đối thoại trong giải quyết đơn thư được quan tâm, chú trọng, bảo đảm dân chủ, công khai theo quy định của pháp luật góp phần hạn chế việc khiếu kiện của công dân.

Từ những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cần chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn, chỉ đạo Tổ công tác tiếp công dân được thành lập để phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tăng cường công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhất là các địa phương có vụ việc phức tạp, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm và những vụ việc mới phát sinh; Tập trung, quyết liệt trong việc giải quyết các vụ việc KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài, các vụ việc mới phát sinh, xử lý kịp thời các trường hợp, tình huống công dân khiếu kiện vượt cấp, không để phát sinh "điểm nóng’’ về an ninh, trật tự tại địa phương. Khi công dân tập trung đông người khiếu kiện vượt cấp tại thành phố Hà Nội và Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, yêu cầu phải có các biện pháp đưa công dân trở về địa phương, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức thanh tra tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTCcủa công dân; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kịp thời có chất lượng các vụ việc KNTC theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật về KNTC, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra