Đắk Song: Chính quyền chịu trách nhiệm như thế nào về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo?

Thứ sáu, 29/03/2024 17:00
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra tỉnh Đắk Nông kết luận quá trình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại huyện Đắk Song tồn tại nhiều khuyết điểm, hạn chế, bất cập.

Huyện Đắk Song được thành lập theo Nghị định số 30/2001/NĐ-CP ngày 21/6/2001 của Chính phủ về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Mil, huyện Đắk Nông thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk (nay thuộc tỉnh Đắk Nông). Diện tích tự nhiên 80.646,24ha, dân số trung bình là 85.952 người với 25 dân tộc; có 03 tôn giáo chính là Thiên chúa giáo, Phật giáo và Tin lành. Có 09 đơn vị hành chính cấp xã (01 thị trấn, 08 xã) với 71 thôn, bon, bản, tổ dân phố; 02 xã biên giới là Thuận Hà và Thuận Hạnh với 23,194 km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

leftcenterrightdel
 Theo UBND huyện Đắk Song, tình hình khiếu nại, tố cáo gần đây diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa, nguồn: https://quochoi.vn/

Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đắk Song không ngừng phát triển, thu hút nhiều dự án đầu tư có nhu cầu thu hồi đất, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, dẫn đến phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (đặc biệt là kiến nghị của các hộ dân về việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để xây dựng dự án điện gió, kiến nghị bồi thường thiệt hại về nhà cửa, vật kiến trúc do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công các dự án và kiến nghị hỗ trợ, bồi thường đối với phần đất không thu hồi trong phạm vi hành lang an toàn 300m của trụ tháp gió). Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh cơ bản đã được UBND huyện và các đơn vị trực thuộc xử lý, giải quyết nhằm hạn chế phát sinh các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Mặc dù UBND huyện Đắk Song đã bám sát chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các cấp, ngành địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo... tuy nhiên, quá trình thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại địa phương vẫn tồn tại nhiều khuyết điểm, hạn chế, bất cập. Điều này đã được chỉ rõ tại Kết luận Thanh tra số 06/KL-TTr ngày 05/01/2024 về trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Song.

Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng Ban Tiếp công dân không đúng quy định

Tại Kết luận Thanh tra nói trên, Thanh tra tỉnh Đắk Nông nhận định, Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban Tiếp công dân, 02 quyết định kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện (năm 2017 và năm 2020) do Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng Ban Tiếp công dân là thực hiện chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013. Để xảy ra khuyết điểm này, trách nhiệm tham mưu thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện năm 2017 và năm 2020; trách nhiệm người đứng đầu thuộc về Chủ tịch UBND huyện năm 2017 và năm 2020.

Tại Trụ sở tiếp công dân huyện, đến nay Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chưa cử đại diện phối hợp Ban Tiếp công dân huyện thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013. Đối với thiếu sót, trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất thuộc về Văn phòng HĐND - UBND huyện thời kỳ 2017 đến nay; trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thuộc về Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2017 đến nay.

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ

Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ chưa đầy đủ theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013 (33/41 lượt); sau khi kết thúc tiếp công dân của lãnh đạo UBND huyện, UBND huyện chưa ban hành đầy đủ thông báo kết luận tiếp công dân là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 32 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014; khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân. Trách nhiệm chính thuộc Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2020- 2022; trách nhiệm tham mưu thuộc về Trưởng Ban Tiếp công dân huyện thời kỳ 2020-2022.

Bên cạnh đó, đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh công dân và các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi đến UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện, trách nhiệm của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã được chuyển cho Ban Tiếp công dân huyện, tuy nhiên Ban Tiếp công dân huyện không trực tiếp phân loại, xử lý là chưa đúng quy định tại điểm c khoản 4 Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013; điểm a, khoản 3, Điều 8 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Đối với tồn tại này, trách nhiệm chính thuộc về Ban Tiếp công dân huyện thời kỳ 2020 - 2022; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thuộc về Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2020 - 2022.

Ngoài ra, UBND huyện Đắk Song xử lý một số đơn chưa đúng mẫu, chưa bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-TTCP và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, như: phân loại đơn không chính xác và xác định thẩm quyền giải quyết không đúng dẫn đến chuyển đơn không đúng nơi có thẩm quyền giải quyết. Trách nhiệm chính thuộc về Trưởng Ban Tiếp công dân huyện thời kỳ 2020 - 2022; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thuộc về Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2020 - 2022.

UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện chưa thực hiện chính sách, chế độ bồi dưỡng đối với công chức được phân công trực tiếp tiếp công dân là chưa thực hiện đúng quy định tại Điều 18, 19 Nghị định số 64/1014/NĐ-CP, Thông tư số 320/2016/TT-BTC và Nghị quyết số 30/2017/NQ- HĐND ngày 14/12/2017 quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thời kỳ 2020 - 2022.

Công dân đến theo lịch tiếp định kỳ nhưng Chủ tịch xã không tiếp

Thanh tra tỉnh Đắk Nông cũng kết luận: Các cơ quan chuyên môn của huyện (trừ phòng Giáo dục và Đào tạo) chưa bố trí địa điểm tiếp công dân, chưa ban hành Nội quy tiếp công dân, Quy chế tiếp công dân, phân công công chức tiếp công dân và mở số theo dõi tiếp công dân là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 8 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh quy định về công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tồn tại, hạn chế trên, trách nhiệm thuộc về Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thời kỳ 2020 - 2022.

Việc ghi chép trong sổ tiếp công dân của các xã chưa đầy đủ các buổi tiếp công dân, chưa cập nhật đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định là chưa thực hiện đúng trách nhiệm tại Điều 33 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014; Điều 10 Thông tư số 04/2014 ngày 01/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân; bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã không phù hợp. Tồn tại, hạn chế trên, trách nhiệm chính thuộc về công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân của các xã, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thuộc về Chủ tịch UBND các xã thời kỳ 2020 - 2022.

Trong kỳ thanh tra, việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các xã: Trường Xuân, Đắk Hòa; Nam Bình chưa đảm bảo theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 15 Luật Tiếp công dân năm 2013. Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân, Chủ tịch UBND xã Đắk Hòa, Chủ tịch UBND xã Nam Bình có công dân đến theo lịch tiếp định kỳ nhưng không tiếp. Tồn tại trên, trách thuộc trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND các xã nêu trên thời kỳ 2020 - 2022.

Sau khi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND xã (UBND xã Trường Xuân, UBND xã Đắk Hòa không ban hành kết quả tiếp công dân; Chủ tịch UBND xã Đắk Môi, UBND xã Đắk N'Drung ban hành thông báo chưa phù hợp với thời gian tiếp công dân), UBND xã không ban hành và ban hành không đầy đủ thông báo kết quả tiếp công dân là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 32 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014, khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân. Tồn tại trên, trách nhiệm thuộc về công chức được giao nhiệm vụ thuộc UBND các xã: Trường Xuân, Đắk Hòa, Đắk Môl, Đắk N'Drung, thời kỳ 2020 - 2022; trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thuộc về Chủ tịch UBND các xã nêu trên thời kỳ 2020 - 2022.

Ngoài ra, tại Đắk Song còn tồn tại một số thiếu sót, khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại của Chánh Thanh tra huyện thời kỳ 2020 - 2022, Chủ tịch UBND huyện thời kỳ 2020 - 2022; trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo của Chủ tịch UBND các xã: Đắk N'Drung, Nâm N'Jang và thị trấn Đức An thời kỳ 2020 - 2022; trách nhiệm thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo của cấp trên của Ban quản lý Dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song. Với những thiếu sót, khuyết điểm trong trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại UBND huyện Đắk Song, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã có những kiến nghị các giải pháp xử lý cụ thể:

Kiến nghị UBND huyện Đắk Song có văn bản đề nghị Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cử đại diện phối hợp Ban Tiếp công dân huyện thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên theo quy định.

Yêu cầu Ban Tiếp công dân huyện thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền theo quy định.

Chỉ đạo Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện và các phòng ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc, UBND các xã, thị trấn kịp thời khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện thông báo kết quả tiếp công dân, Thông báo thụ lý và giải quyết khiếu nại chậm thời gian quy định; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đã nêu trong phần kết luận thanh tra.

Giao phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện thực hiện việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán chế độ bồi dưỡng đối với công chức được phân công trực tiếp tiếp công dân đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện đến kết quả cuối cùng đối với nội dung nêu tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Ng. T. T.

Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Đắk Song thực hiện việc tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật Tiếp công dân năm 2013 và nội quy tiếp công dân được ban hành; sau khi kết thúc tiếp công dân, ban hành đầy đủ thông báo kết luận tiếp công dân theo quy định được nêu tại phần kết luận thanh tra.

Chỉ đạo Thanh tra huyện tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị qua thanh tra theo quy định của pháp luật, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

Tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nêu tại phần kết luận thanh tra.

K. Dung

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra