Nghị định 55/2022/NĐ-CP:

Đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo góp phần giảm khiếu kiện vượt cấp và chuyển đơn lòng vòng

Thứ ba, 07/02/2023 13:37
(ThanhtraVietNam) - Trước đây, tình trạng khiếu kiện vượt cấp và chuyển đơn lòng vòng vẫn xảy ra đâu đó, nguyên nhân một phần là do “tắc nghẽn”, “cục bộ” và “cát cứ” thông tin giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, thêm việc phối hợp chưa được liên tục và hiệu quả. Đến nay, Nghị định 55/2022/NĐ-CP (Nghị định 55) được ban hành với các quy định về dữ liệu công tác tiếp công dân (TCD), xử lý đơn (XLĐ), giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNTC, KNPA) sẽ cơ bản giải quyết được tình trạng này.

Thống nhất trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu

Trên cơ sở quy định của Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các quy định pháp luật khác có liên quan, Chính phủ đã ban hành Nghị định 55 để điều chỉnh việc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác TCD, XLĐ, giải quyết KNTC, KNPA (Cơ sở dữ liệu).

Các thông tin về việc KNTC, KNPA của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác TCD, XLĐ, giải quyết KNTC và xử lý KNPA của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định của pháp luật. Cơ sở dữ liệu này được xây dựng, quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ (TTCP) và được tổ chức cập nhật, khai thác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về TCD, giải quyết KNTC, KNPA.

Nghị định quy định TTCP có trách nhiệm tổ chức xây dựng, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quản trị hệ thống Cơ sở dữ liệu; cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia do mình cập nhật, quản lý theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất việc cập nhật, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

TTCP thực hiện kiểm tra, thanh tra trách nhiệm trong việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia; chuẩn hóa và hướng dẫn kết nối, đồng bộ với các Cơ sở dữ liệu khác có liên quan; kiểm tra, thanh tra trách nhiệm trong việc tổ chức cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu; thực hiện chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối Cơ sở dữ liệu với hệ thống báo cáo của Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp: thực hiện cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu; tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong phạm vi quản lý của mình cung cấp thông tin để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu. Và thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu do cơ quan mình cập nhật vào Cơ sở dữ liệu.

Nghị định cũng quy định, Bộ, ngành, UBND các cấp thực hiện cung cấp thông tin từ Cơ sở dữ liệu do mình cập nhật, quản lý theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Bảo đảm nguồn lực cho hoạt động thu thập, cập nhật, khai thác, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu. Đồng thời, kiểm tra, thanh tra trách nhiệm theo thẩm quyền việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

leftcenterrightdel
Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Ảnh: L.A 

Vượt qua khó khăn để xây dựng Nghị định

Chia sẻ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác TCD, XLĐ, giải quyết KNTC, KNPA, Trưởng Ban TCD Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, cơ sở dữ liệu về tiếp dân là vấn đề không mới, nhưng để quy định hóa, có tính pháp lý và áp dụng cho tất cả Bộ, ngành, địa phương là vấn đề không hề đơn giản. Ngay từ những ngày đầu, khi đang là Vụ trưởng Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Thanh tra  Chính phủ, xuất phát từ việc gián đoạn thông tin, không đầy đủ thông tin giữa bộ phận tiếp dân và bộ phận XLĐ của Vụ, giữa TTCP với Bộ, ngành và địa phương, ông Điệp đã suy nghĩ về một cơ sở dữ liệu dùng chung đối với công tác này và liên tục báo cáo, tham mưu, đề xuất để hiện thực hóa nó.

Cũng trong những năm đó, Trưởng Ban TCD Trung ương đã tiếp, đối thoại, vận động  nhiều vụ việc phức tạp, nhiều đoàn công dân đông người, gay gắt bức xức, nhưng chưa khi nào ông thấy “ngại” hay “sợ” tiếp dân, mà điều ông ngại nhất chính là việc “đứt gãy” thông tin, thông tin không đầy đủ về nội dung cũng như quá trình giải quyết vụ việc giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, dẫn đến tình trạng hướng dẫn, chuyển đơn công dân đến không đúng địa chỉ và chuyển đơn lòng vòng.

Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra của các Tổ công tác của TTCP thực hiện kiểm tra công tác TCD, giải quyết KNTC tại các địa phương cho thấy, điều mà địa phương kiến nghị nhiều với các cơ quan Trung ương, với Trụ sở TCD Trung ương là tình trạng chuyển đơn nhiều lần, chuyển đơn lòng vòng; vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng vẫn tiếp tục chuyển đơn về địa phương. Chia sẻ điều này với địa phương, khi thông tin, dữ liệu về các vụ việc KNTC không được đầy đủ và ở một góc độ khác, khi đi khiếu kiện bà con chỉ đưa ra những văn bản có lợi cho mình, còn các văn bản bất lợi thì bà con dấu đi, do đó các cơ quan làm nhiệm vụ TCD, XLĐ thư ở Trung ương gặp rất nhiều khó khăn khi phải tiếp và xử lý những vụ việc như vậy.

Từ ngày 10/10/2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia được xây dựng, quản lý tập trung tại TTCP và được tổ chức cập nhật, khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA, do đó công việc tiếp dân và XLĐ sẽ đi vào thực chất, đạt hiệu quả hơn và hạn chế được tình trạng chuyển đơn lòng vòng, Trưởng ban TCD Trung ương chia sẻ.

Kết quả rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trong danh sách 35 vụ việc của Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, 74 vụ việc theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2022 của TTCP cùng với 221 vụ việc TTCP chuyển về địa phương và 708 vụ việc do địa phương lập danh sách để rà soát đã được TTCP nhập vào Cơ sở dữ liệu để Bộ, ngành, địa phương khai thác, sử dụng.

Ngoài ra, Ban TCD Trung ương cũng sẽ thường xuyên thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu về công tác TCD, XLĐ, KNTC, KNPA vào Cơ sở dữ liệu. Các đơn vị khác thuộc TTCP cũng sẽ cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu những vụ việc được giao chủ trì giải quyết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia./.

Hồng Dân
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra