Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 08/09/2022 10:24
(ThanhtraVietNam) - Để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN, TC), thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

Phát thanh, truyền hình: Cầu nối giữa người dân với cơ quan chức năng

Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ 01/8/2021 đến 31/07/2022, tỉnh đã tổ chức 23 lớp tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC cho 1.352 người. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyên, các đơn vị, địa phương đã tăng cường thời lượng phát sóng các chương trình Hộp thư bạn nghe, xem Đài, tiếp chuyện bạn nghe Đài, trả lời thư bạn nghe Đài, góp phần phản ánh những bức xúc của người dân và là cầu nối giữa người dân với cơ quan chức năng...

Ngoài ra, các ngành, các cấp còn chủ động lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành trong các buổi tiếp xúc, đối thoại giải quyết đơn thư KN, TC để người dân nắm, hiểu rõ các quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đưa nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật nói chung, pháp luật về KN, TC nói riêng trong cán bộ, Đảng viên để từ đó phổ biến, lan tỏa đến quần chúng Nhân dân.

Có thể khẳng định, qua việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; hạn chế tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, không để hình thành “điểm nóng” về KN, TC trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hạn chế đơn thư KN,TC vượt cấp

Thực hiện các văn bản của Thanh tra Chính phủ về việc nhập số liệu vào phần mềm CSDL Quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng; định kỳ hàng Quý, 6 tháng, 9 tháng và năm, UBND tỉnh đã triển khai việc nhập dữ liệu theo quy định. Ngoài ra, để đồng bộ với Phần mềm CSDL Quốc gia, tỉnh đã xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi được nâng cấp, phần mềm đã được triển khai mở rộng đến tất cả các phòng ban của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 1/2019. Vì vậy, kể từ tháng 01/2020, Thanh tra tỉnh đã trích xuất số liệu trên phần mềm để lập các báo cáo chuyên đề, định kỳ tháng, quý, năm để xây dựng báo cáo theo yêu cầu.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 882/TTCP-TTTT ngày 02/6/2021 về việc cung cấp tài khoản, mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; ngày 23/6/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 7321/UBND-VP triển khai sử dụng phần mềm. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành nhập dữ liệu định kỳ và đột xuất vào phần mềm Hệ thống báo cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc cập nhật dữ liệu vào phần mềm đối với tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra, theo dõi, kết quả cho thấy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh đã triển khai, cập nhật thông tin, ứng dụng trong hoạt động, công khai cổng tra cứu kết quả đơn thư lên Website tại đơn vị, giúp người dân tra cứu kết quả đơn thư một cách nhanh chóng, cập nhật được thông tin, tiến độ xử lý đơn, tạo niềm tin cho công dân, góp phần hạn chế đơn thư KN,TC vượt cấp. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng tra cứu thông tin nhanh chóng, hỗ trợ trong công tác phối hợp, quản lý Nhà nước; việc duy trì vận hành phần mềm đã giúp cho công tác tổng hợp báo cáo được thực hiện tốt hơn.

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cập nhật dữ liệu và vận hành Phần mềm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2022, đặc biệt để việc đồng bộ lên cơ sở Dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, Phần mềm chuyên ngành báo cáo, tổng hợp của Thanh tra Chính phủ và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Thanh tra tỉnh có Văn bản số 115/TTr-VP ngày 25/01/2022 về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả sử dụng Phần mềm; ngày 18/4/2022, Thanh tra tỉnh tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở công chức tham mưu tăng cường cập nhật dữ liệu trên Phần mềm.

UBND tỉnh cho biết, hiện nay, Thanh tra tỉnh đang triển khai đoàn Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng, trong đó có nội dung thanh tra việc thực hiện cập nhật, sử dụng Phần mềm. Qua kết quả thanh tra và việc theo dõi sử dụng Phần mềm của các cơ quan, đơn vị, Thanh tra tỉnh sẽ đề xuất nâng cấp cải tiến Phần mềm; đồng thời cập nhật một số nội dung thay đổi theo hướng dẫn của các vãn bản quy phạm pháp luật, các mẫu báo cáo theo Thông tư số 02/2021/TT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra