Ninh Bình:

Giải quyết dứt điểm 4 vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, kéo dài

Thứ năm, 26/10/2023 14:24
(ThanhtraVietNam) - Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh. Qua rà soát, 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Ninh Bình có 04 vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố đã được Tổ công tác của tỉnh đưa vào kế hoạch chỉ đạo giải quyết; đến nay đã xem xét, giải quyết dứt điểm.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo, xem xét kết luận, quyết định giải quyết các vụ việc KNTC cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; sự phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC giữa UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. UBND tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên việc kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng, hàng quý về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân tại hội nghị giao ban lãnh đạo UBND tỉnh và hội nghị phiên thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương và một số vụ việc công dân cố tình khiếu kiện kéo dài, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp công dân 2.538 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, số người được tiếp là 2.158 người tương ứng 1.361 vụ việc; số đoàn đông người được tiếp là 43 lượt đoàn đông người với 601 người. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực tiếp và ủy quyền tiếp là 3.389 kỳ với 1.103 lượt tiếp dân, số người được tiếp là 989 người.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Ban TCD tỉnh Ninh Bình 

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 30/34 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 88%, trong đó có 11 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính; 19 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục. Các vụ việc đều được giải quyết đúng thời gian theo quy định. 19/30 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục chiếm tỷ lệ 63% và 11 vụ việc giải quyết theo quy trình của Luật Khiếu nại, trong đó: khiếu nại sai 07/11 vụ, chiếm tỷ lệ 63,6%;  khiếu nại đúng một phần 02/11 vụ, chiếm tỷ lệ 18,2%. Đến nay, 08/11 quyết định giải quyết khiếu nại đã được thực hiện.

Về giải quyết đơn tố cáo, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 31/34 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 91%. Trong đó, có 16 vụ việc người tố cáo rút đơn, chiếm tỷ lệ 51,6%; 15 vụ việc giải quyết theo quy trình của Luật Tố cáo, đến nay 11 kết luận giải quyết đã được thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, toàn tỉnh có 04 vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố đã được Tổ công tác của tỉnh đưa vào kế hoạch chỉ đạo giải quyết. Đáng chú ý, đến nay, tỉnh Ninh Bình đã xem xét, giải quyết dứt điểm 4 vụ việc này.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Các ngành, các cấp đã quan tâm triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và đạt được những kết quả tích cực. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm thực tiễn, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, góp phần quan trọng vào việc ổn định an ninh chính trị - xã hội trên địa bàn.

Tình hình KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua cơ bản ổn định. Các nội dung kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân cơ bản được xem xét giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, đúng thời hạn; đặc biệt, một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được xử lý dứt điểm, không để phát sinh khiếu kiện gay gắt, phức tạp. Tuy nhiên, còn có đơn vị chưa quy định rõ lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Lãnh đạo, việc ghi chép sổ tiếp công dân chưa đầy đủ nội dung, việc lập sổ, quản lý và lưu trữ hồ sơ giải quyết vụ việc, đơn thư của công dân có việc chưa chặt chẽ, khoa học, gây khó khăn cho việc khai thác, sử dụng tài liệu, có xã chưa lập danh mục hồ sơ, tài liệu giải quyết đơn thư, việc xử lý đơn chưa có phiếu đề xuất thụ lý đơn

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế tồn tại bất cập, trong thời gian tới, UBDN tỉnh Ninh Bình cần tăng cường phối hợp thường xuyên với các cơ quan Trung ương, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các vụ việc KNTC vượt cấp, đông người tham gia; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để hướng dẫn giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp còn tồn đọng, các vụ việc công dân cố tình đeo bám khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Tiếp tục triển khai nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân của Bí thư cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan Trung ương để tiếp, xử lý các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người tham gia, tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc KNTC còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra