Hà Giang:

Giải quyết dứt điểm 5 vụ việc khiếu kiện kéo dài

Thứ hai, 27/06/2022 12:15
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những kết quả đã đạt được của tỉnh Hà Giang trong việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) trong giai đoạn 07/2016 - 07/2021.

Thời gian vừa qua, cán bộ tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang luôn có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn KNTC, phản ánh, kiến nghị, ghi chép đầy đủ nội dung tiếp công dân. Tuyên truyền giải thích, thuyết phục, hướng dẫn cho công dân thực hiện đúng các quy định về KNTC, phản ánh, kiến nghị, đối với các đơn thư thuộc trách nhiệm tham mưu đề xuất với người có thẩm quyền tiến hành thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Tiếp công dân tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc đón tiếp, hướng dẫn công dân; phối hợp theo dõi, đôn đốc, yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng thời hạn quy định đối với các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh do Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đến; phối hợp trong việc bảo vệ Trụ sở Tiếp công dân, người tiếp công dân, bảo vệ người KNTC, kiến nghị, phản ánh. Qua phối hợp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nâng cao trách nhiệm trong việc chủ trì, phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải KNTC; hạn chế việc chuyển đơn lòng vòng không rõ trách nhiệm, nhiều vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng.

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 5 vụ việc khiếu nại kéo dài theo tiêu chí rà soát số 02 của Thanh tra Chính phủ. Thông qua kiểm tra, rà soát, giải quyết, đến nay 5/5 vụ việc khiếu nại kéo dài cơ bản đã được giải quyết dứt điểm, công dân không còn khiếu kiện tiếp.

leftcenterrightdel
 Người dân phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đối thoại với chính quyền. Ảnh: baohagiang.vn

Bên cạnh đó, việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất của người đứng đầu cơ bản được thực hiện theo đúng quy định; tại các buổi tiếp công dân, người đứng đầu đã đối thoại, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh. Khi phát sinh KNTC đông người, phức tạp, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung KNTC với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng các quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp. Sau các buổi tiếp công dân của người đứng đầu, các cấp, các ngành đều có thông báo kết quả tiếp công dân; trong đó nêu rõ nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, giao cơ quan cơ quan chức năng tham mưu giải quyết, trả lời, hướng dẫn công dân theo đúng quy định. Qua công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất, người đứng đầu các cơ quan chức năng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ban hành văn bản xử lý, giải quyết cơ bản đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế việc KNTC kéo dài, vượt cấp.

Trong thời gian qua, công tác giải quyết khiếu nại đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân, chất lượng giải quyết được nâng lên; nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương, do vậy tình hình KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm, tỷ lệ vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài chiếm dưới 1% tổng số vụ việc. Kết quả công tác giải quyết KNTC đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự và thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, nhất là góp phần phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn; thường xuyên nắm bắt tình hình, tập trung giải quyết kịp thời những vụ việc thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Khi phát sinh những vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, những vụ việc khiếu nại về kết quả giải quyết tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, phải tập trung chỉ đạo, giải quyết ngay từ cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp và phát sinh thành điểm nóng, gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân phát sinh KNTC, chấn chỉnh công tác quản lý hành chính Nhà nước và xác định, quy rõ trách nhiệm đối với các hành vi hành chính trái pháp luật.

Thanh tra các cấp, các ngành đã tham mưu, giúp Chủ tịch UBND cùng cấp, lãnh đạo các ngành xử lý, giải quyết hiệu quả đơn thư KNTC; chủ động xác minh, tham mưu hướng xử lý, giải quyết phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo lợi ích Nhà nước và quyền lợi của công dân.

Ngoài ra, những năm gần đây, tình hình tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang diễn biến ít phức tạp, số lượng đơn tố cáo có xu hướng giảm, tuy nhiên số lượng đơn tố cáo nặc danh, mạo danh vẫn chiếm tỷ lệ cao. Nội dung chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức lợi dụng quyền hạn trong công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách ở các trường học, UBND cấp xã; quản lý trật tự đô thị, thực hiện chính sách an sinh xã hội, vi phạm quy tắc ứng xử, phẩm chất đạo đức của một số cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ.... Thực hiện các quy định của Luật Tố cáo năm 2018, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp nhận, xử lý và giải quyết các đơn tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Trong quá trình giải quyết tố cáo, trường hợp phát hiện hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã kịp thời chuyển hồ sơ, tài liệu và những thông tin về vụ việc tố cáo sang cơ quan điều tra theo quy định.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn tố cáo đã chấp hành nghiêm việc bảo vệ bí mật thông tin và bảo vệ người tố cáo, do vậy trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện vụ việc tố cáo bị vi phạm quy định về bí mật thông tin của người tố cáo; không có cán bộ công chức bị xử lý do thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tuy nhiên trong thực tế vẫn còn có nhiều đơn tố cáo được gửi đến nhiều nơi, nhiều cơ quan, đơn vị, vì vậy có nhiều người tiếp nhận và xử lý đơn nên việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo cũng gặp khó khăn.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra