Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng

Thứ tư, 18/01/2023 09:21
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời chỉ đạo xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ khiếu nại bức xúc, gay gắt, kéo dài cơ bản đã được giải quyết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã trả lời phỏng vấn của Tạp chí Thanh tra về một số kết quả nổi bật trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo.

PV:  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QDi/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân như thế nào, thưa ông?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường:

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ luôn quan tâm, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Về kết quả tiếp công dân trên địa bàn thành phố trong 05 năm qua, tổng số lượt 23.102/17.036 số vụ việc (có 12.190 số lượt được hướng dẫn giải thích, trong đó trực tiếp hướng dẫn, giải thích trực tiếp là 11.504 lượt, có văn bản hướng dẫn là 686 lượt, có 17.036 lượt tiếp có nhận đơn, thư). Trong đó: Tiếp công dân thường xuyên: 19.532 lượt; Tiếp công dân định kỳ: 3.151 lượt, gồm: Ban Tiếp công dân thành phố 57 lượt; Thanh tra thành phố 6 lượt; UBND quận, huyện: 2.919 lượt; Thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố: 169 lượt; Tiếp công dân đột xuất: 418 lượt; 54 đoàn đông người/44 vụ việc. Số ngày tiếp công dân định kỳ: 14.679 kỳ, trong đó: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 60 kỳ theo luật định (có 19 lượt công dân đề nghị tiếp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp 15 lượt; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tiếp theo ủy quyền 04 lượt); Thanh tra thành phố 120 kỳ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp 13.264 kỳ; Thủ trưởng sở, ban, ngành thành phố tiếp 1.235 kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Tổng số đơn tiếp nhận qua tiếp công dân: 17.036 đơn, trong đó phân loại vụ việc như sau: Nội dung khiếu nại, tố cáo lĩnh vực hành chính: 15.814 đơn ( 92,82%); Nội dung khiếu nại, tố cáo lĩnh vực tư pháp: 1.116 đơn (6,55%); Nội dung khiếu nại, tố cáo lĩnh vực thi hành án: 106 đơn (0,63%).

PV: Đánh giá của Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ, cụ thể là Ban Tiếp dân Trung ương và Ủy ban nhân dân thành phố trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại đối thoại vận động công dân trở về địa phương thời gian qua như thế nào.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường:

Thời gian qua mối quan hệ phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp dân Trung ương với các cơ quan của Thành phố được gắn bó, chặt chẽ, giúp thành phố thực hiện tốt hơn về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là đã tạo cơ chế chủ động có phối hợp giữa Trung ương và địa phương cùng giải quyết vụ việc khiếu nại và khiếu nại đông người phức tạp tại cơ sở, góp phần hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan Trung ương. Khi có công dân thành phố kéo lên Trung ương khiếu nại Ban Tiếp dân Trung ương chủ động báo cho địa phương chuẩn bị lực lượng đối thoại vận động công dân trở về địa phương để giải quyết góp phần không phát sinh điểm nóng.

PV: Từ thực tiễn kết quả chỉ đạo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của các cấp, các ngành thành phố Cần Thơ thời gian qua đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chia sẻ kinh nghiệm về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường:

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân thành phố chia sẻ một số kinh nghiệm sau:

Quan tâm công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tạo cơ sở dữ liệu thống nhất. Các khiếu nại, tố cáo phát sinh chủ yếu ở những địa bàn có dự án đầu tư. Vì vậy, khi thực hiện các dự án đầu tư tại các địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố cần chỉ đạo các Sở, ngành, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương ngay từ đầu, góp phần thuận lợi trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về sau. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân trước khi triển khai chương trình dự án trên địa bàn, nhằm lắng nghe, giải thích, giải quyết kịp thời bức xúc của người dân trong vùng dự án, tạo sự đồng thuận cao của người dân, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại đông người, vượt cấp. Rà soát, tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng, phức tạp kéo dài. Chỉ đạo rà soát, củng cố hồ sơ quản lý đất đai, làm cơ sở pháp lý cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quan tâm củng cố cơ sở vật chất, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, đảm bảo về số lượng và nâng cao trình độ, chất lượng tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dương Nguyễn (Thực hiện)
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra