Hà Giang:

Giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở

Thứ năm, 16/11/2023 07:55
(ThanhtraVietNam) – Trong những tháng cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang cho biết, sẽ tập trung thực hiện công tác vận động thuyết phục, giải thích, hòa giải ngay từ cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp và phát sinh điểm nóng gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Không để phát sinh các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài

UBND tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; phát huy trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; không để phát sinh các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Theo UBND tỉnh Hà Giang, trong thời gian qua, việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều dự án, công trình đang được triển khai thực hiện và phải thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, san ủi đất phục vụ thi công, nhu cầu sử dụng vật liệu tăng cao... Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cá nhân tổ chức nhưng vẫn còn trường họp chưa đạt được sự thống nhất trong phương án, giá bồi thường về đất đai, tài sản gắn liền với đất, vật kiến trúc, cây cối hoa màu nên dẫn đến phát sinh đơn thư chủ yếu trong lĩnh vực đất đai.

Công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu sót, việc quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, khoáng sản, quy hoạch, trật tự xây dựng còn chưa chặt chẽ, để xảy ra sai phạm trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Việc lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất còn có mặt hạn chế. Công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường có lúc, có nơi chưa phù hợp với tình hình thực tế dẫn đến những khiếu nại, kiến nghị trong công dân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: baochinhphu.vn)

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ cùng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, trong 09 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, cùng với nỗ lực, cố gắng của cán bộ công chức ngành Thanh tra, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cơ bản đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân đã được xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở, theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý sai phạm, chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, phòng ngừa sai phạm, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách pháp luật của các cấp, các ngành, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Một số hạn chế, tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh vẫn còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạn chế. Cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hình thức, chưa đạt hiệu quả cao. Việc triển khai sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Việc xử lý, phân loại đơn tại một số cơ quan, đơn vị chưa tốt, chất lượng giải quyết còn có nơi, có việc chưa cao; còn có vụ việc thời gian giải quyết kéo dài.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết khiếu nại là một trong những công việc khó khăn, đòi hỏi cán bộ phải có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn nhưng ở một số địa phương, đơn vị lực lượng còn mỏng; thiếu cán bộ hoặc cán bộ chưa có đủ năng lực, kinh nghiệm để tham mưu đề xuất giải quyết các vụ việc có tính phức tạp. Trong quá trình giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền về lĩnh vực đất đai còn khó khăn trong việc thu thập hồ sơ, tài liệu, do lưu trữ thiếu khoa học, không đầy đủ, mất mát, thất lạc tài liệu.

Mặt khác, còn một số trường hợp công dân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; gửi đơn thư nhiều nơi, vượt cấp, không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết đạt trên 90% các vụ việc thuộc thẩm quyền

UBND tỉnh Hà Giang cho biết, trong những tháng cuối năm 2023, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Thanh tra Chính phủ về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 07/6/2022 của ƯBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị sổ 18-CT/TƯ ngày 24/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Mặt khác, thủ trưởng cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các cấp phải nghiêm túc thực hiện tiếp công dân theo đúng quy định, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết đạt trên 90% các vụ việc thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường vai trò và chất lượng tham mưu của các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp; bố trí, sử dụng cán bộ có năng lực, am hiểu pháp luật làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại nhất là ở cấp xã; thực hiện tốt công tác vận động thuyết phục, giải thích, hòa giải ngay từ cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp và phát sinh điểm nóng gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

 

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra