Long An:

Giữ nguyên kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức

Thứ ba, 26/09/2023 17:02
(ThanhtraVietNam) - Theo Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khiếu nại của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như đối với “Quyết định sổ 888/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như” là khiếu nại sai.

Công dân khiếu nại về việc phê duyệt giá trị bi thường, h trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Đường tỉnh 830E

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định số 8376/QĐ-UBND ngày 14/9/2023 giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như; ngụ số 305 Quốc lộ 1A, Khu phố 10, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An khiếu nại Quyết định số 888/QĐ- UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Theo đó, công nhận và giữ nguyên Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như. Bác nội dung đơn của công dân khiếu nại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như với lý do nội dung khiếu nại không có cơ sở xem xét giải quyết.

Quyết định số 8376/QĐ-UBND nêu, năm 2016, bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Trạm xăng dầu Voi Lá) được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp Giấy CNQSD đất đối với thửa đất số 03, tờ bản đồ số 88, diện tích 1.689m2 (thửa đất cũ số 193, tờ bản đồ cũ số 02) mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đến năm 2046 và thửa đất số 04, tờ bản đồ số 88, diện tích 3.703m2 (thửa đất cũ số 553, tờ bản đồ cũ số 02) mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đến năm 2052.

Đến năm 2022, thực hiện dự án đường tỉnh 830E, UBND huyện Bến Lức ban hành quyết định thu hồi đất của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như (Đại diện pháp luật của Công ty TNHH Trạm xăng dầu Voi Lá) với diện tích 182m2 tại một phần thửa đất số 3, tờ bản đồ số 88 (thửa đẩt cũ số 193, tờ bản đồ cũ số 02) loại đất thương mại dịch vụ và diện tích 215m2 tại một phần thửa đất số 4, tờ bản đồ số 88, loại đất thương mại dịch vụ. Do đó, đối với thửa đất số 3, tờ bản đồ số số 88, thời hạn còn lại là 2046 - 2022 = 24 năm và thửa đất mới số 4, tờ bản đồ mới số 88, thời hạn còn lại là 2052 - 2022 = 30 năm.

leftcenterrightdel
 Hướng tuyến của Đường tỉnh 830E tỉnh Long An. Ảnh: baolongan.vn

Việc áp giá bồi thường giá trị QSD đất cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Như là đúng theo khoản 1, Mục I Điều 1 Quyết định số 10314/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh Long An về phê duyệt bổ sung hệ số điều chỉnh bồi thường về đất và các chính sách hỗ trợ để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án giải phóng mặt bằng đường tỉnh 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến đường tỉnh 830E).

Kết quả xác minh cho thấy, Quyết định số 16341/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Bến Lức về việc phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, UBND huyện Bến Lức áp giá bồi thường cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Như đúng với vị trí đất, thời hạn sử dụng đất còn lại và đúng với đơn giá mà UBND tỉnh phê duyệt. Do đó, ngày 12/6/2023 Chủ tịch UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, với nội dung: Công nhận và giữ nguyên Quyết định số 16341/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Bến Lức về việc phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như là đúng quy định của pháp luật.

Giữ nguyên kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu

Trước đó, công dân có đơn khiếu nại về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ của Công ty TNHH Trạm xăng dầu Voi Lá khi Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đường tỉnh 830E gửi UBND huyện Bến Lức.

Ngàỵ 05/5/2023, UBND huyện Bến Lức ban hành Thông báo số 712/TB- UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu. Ngày 07/6/2023, UBND huyện Bến Lức tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Ngày 12/6/2023, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Quyết định số 8376/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An cũng nêu rõ, trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2, Thanh tra tỉnh đã tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2 với bà Nguyễn Thị Quỳnh Như vào ngày 25/8/2023, kết quả công dân trình bày giữ nguyên nội dung khiếu nại. Qua ý kiến trình bày của công dân, ý kiến của UBND huyện Bến Lức và kết quả xác minh của Đoàn xác minh, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì buổi đối thoại ghi nhận ý kiến của các bên tham gia buổi đối thoại và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như theo quy định của pháp luật.

Từ kết quả xác minh và báo cáo của Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với khiếu nại của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và giữ nguyên Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như. Bác nội dung đơn của công dân khiếu nại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 12/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Nguyễn Thị Quỳnh Như với lý do nội dung khiếu nại không có cơ sở xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Nội chính - Tiếp công dân tỉnh niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Nguyễn Thị Quỳnh Như tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định và giao Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Chủ tịch UBND thị trấn Bến Lức tổ chức công bố quyết định trong thời hạn 07 ngày, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biết kết quả.

Đây là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Nếu bà Nguyễn Thị Quỳnh Như không đồng ý với quyêt định này, thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, Quyết định 8376/QĐ-UBND của UBND tỉnh Long An nêu rõ./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra