Lâm Đồng:

Hạn chế phát sinh “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 22/05/2024 11:57
(ThanhtraVietNam) - Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong những năm qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện tiếp công dân, tham mưu giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức tiếp công dân, giải quyết KNTC; quan tâm công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức và Nhân dân thực hiện, chấp hành pháp luật về tiếp công dân, KNTC.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã chú trọng đến công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. Việc giải quyết KNTC cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại; các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài từng bước được hạn chế; tình trạng công dân gửi đơn vượt cấp đến các cơ quan Trung ương ngày càng giảm; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC được tăng cường …

Việc thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết KNTC cơ bản bảo đảm thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục quy định; bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC.

leftcenterrightdel
Hạn chế phát sinh "điểm nóng" về khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: H.T

Trong năm 2022 và 2023, Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp 691 lượt công dân với 1.336 người được tiếp, 691 vụ việc và tiếp 50 đoàn đông người.

Tổng số đơn khiếu nại tiếp nhận là 1.214 đơn/vụ việc. Qua phân loại, xử lý có 215 đơn/vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Đã giải quyết 213 vụ việc, đạt tỷ lệ 99% gồm: 174 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính và 39 vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục.

Tổng số đơn tố cáo tiếp nhận là 294 đơn/vụ việc. Qua phân loại, xử lý có 35 đơn/vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết. Hiện đã giải quyết 35 vụ việc, đạt tỷ lệ 100%.

Thông qua kết quả thực hiện, đã góp phần bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vai trò của cơ quan thanh tra trong công tác giải quyết KNTC được tăng cường; công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với UBND các huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong công tác tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết KNTC ngày càng chặt chẽ, góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phát sinh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong 2 năm qua, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đã được Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng nhìn chung vẫn còn hạn chế, hình thức tuyên truyền chưa phong phú.

Ngoài ra, việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh còn chưa bảo đảm số ngày theo quy định của pháp luật, phải ủy quyền cho các Phó Chủ tịch thực hiện. Một số vụ việc khiếu nại giải quyết chậm, quá thời hạn quy định. Việc triển khai thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật và một số kết luận nội dung tố cáo còn chậm. Chất lượng giải quyết một số vụ việc của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, dẫn đến qua giải quyết lần 2 phải hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chấn chỉnh công tác giải quyết KNTC, phê bình những cơ quan, đơn vị còn chậm trễ trong công tác giải quyết KNTC.

Việc hướng dẫn, giải thích qua công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KNTC và giải quyết KNTC có mặt còn hạn chế, dẫn đến vẫn còn tình trạng đơn thư KNTC vượt cấp gửi các cơ quan Trung ương; phát sinh các đoàn đông người…

Về nguyên nhân tồn tại, hạn chế, thanh tra tỉnh nhận định là do một số kỳ tiếp công dân trùng với lịch họp của Chính phủ, Bộ, ngành, Tỉnh ủy… nên Chủ tịch UBND tỉnh chưa tiếp công dân đủ số ngày theo quy định mà ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp.

Một số vụ việc khiếu nại có tính chất phức tạp liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và địa phương, cần nhiều thời gian để xác minh, dẫn đến ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết. Khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao về công tác thanh tra (các cuộc thanh tra theo kế hoạch các cuộc đột xuất), tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh; thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết KNTC, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các mặt công tác khác... là tương đối lớn, nên việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nói chung và công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC nói riêng còn gặp nhiều khó khăn.

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người KNTC còn hạn chế nên KNTC không đúng, gửi đơn vượt cấp, gửi đơn không đúng thẩm quyền; có trường hợp vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình, đã kiểm tra, rà soát, đối thoại nhiều lần, có thông báo chấm dứt thụ lý nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài.

Nhưng cũng có cả những nguyên nhân chủ quan như công tác chỉ đạo, điều hành, công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC ở một số địa phương, đơn vị chưa được thường xuyên, liên tục.Một số công chức chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC dẫn đến việc triển khai thực hiện có mặt còn hạn chế. Việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC đôi lúc còn chưa chặt chẽ.

H.T

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra