Hiệu quả từ thực hiện trách nhiệm tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy ở Sa Pa

Thứ sáu, 14/06/2024 17:08
(ThanhtraVietNam) - Qua 5 năm thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp về trách nhiệm tiếp, đối thoại trực tiếp với dân ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) được nâng lên; công tác tổ chức tiếp định kỳ đi vào nền nếp.

Lãnh đạo Bộ Công an tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Thái Nguyên chỉ đạo sớm giải quyết chế độ bảo hiểm cho công dân

Theo Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (sau đây gọi tắt là Quy định số 11), người đứng đầu cấp ủy cấp huyện mỗi tháng tiếp dân ít nhất 1 ngày, cấp xã ít nhất 2 ngày và tiếp dân đột xuất khi có vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, ý kiến các cơ quan, tổ chức đơn vị còn khác nhau hoặc vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Số liệu được Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai công bố cho thấy, sau 05 năm thực hiện Quy định số 11, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thực hiện 12.265 cuộc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, với 3.412 lượt người; người đứng đầu cấp ủy các cấp đã thực hiện 1.723 cuộc đối thoại trực tiếp với dân (cấp tỉnh 09 cuộc, cấp huyện 218 cuộc, cấp xã 1.469 cuộc; tiếp nhận, chỉ đạo xử lý, giải quyết 6.074 ý kiến).

Là địa phương có nhiều công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được triển khai nên nội dung tiếp công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo ở thị xã Sa Pa chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng...

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, Ban Thường vụ Thị ủy Sa Pa đã nghiêm túc quán triệt, triển khai, thực hiện Quy định số 11.

Để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn, phù hợp với nhiệm vụ của địa phương và cụ thể hóa Quy định số 11, ngoài các văn bản để lãnh đạo chung còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với từng vụ việc, đơn thư cụ thể.

Tháng 5/2021, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Chỉ thị để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn.

Trong đó, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh Lào Cai, thị xã Sa Pa và yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Những vấn đề nổi cộm, bức xúc liên quan đến các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp dư luận quan tâm được Thường trực Thị ủy chỉ đạo thường xuyên, định kỳ trong các hội nghị giao ban công tác nội chính và ban hành thông báo kết luận để chỉ đạo rà soát giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”, các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.


Sáu tháng đầu năm 2024, các cấp, các ngành thị xã Sa Pa đã tổ chức tiếp 53 lượt công dân, trong đó thị xã tiếp 45, cấp xã tiếp 8 lượt công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng và không có đoàn đông người đến Trụ sở Tiếp công dân.

Bên cạnh việc bố trí Trụ sở tiếp công dân riêng, đảm bảo cơ sở vật chất, thị xã Sa Pa đã kiện toàn Ban Tiếp công dân gồm 05 người do một Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng ban, các thành viên là công chức của Thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết những vụ việc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau khi có yêu cầu của người dân. Các xã, phường đều bố trí ít nhất 02 người kiêm nhiệm làm công tác tiếp công dân. 

leftcenterrightdel
UBND thị xã Sa Pa đã bố trí phòng chờ để người dân có chỗ ngồi đợi đến lượt tiếp. Ảnh: Đỗ Hùng

Theo báo của Thị ủy Sa Pa, qua 5 năm thực hiện Quy định số 11, Bí thư Thị ủy đã thực hiện tiếp dân 93 cuộc gồm: định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân 60 cuộc và đột xuất tại trụ sở Thị ủy 33 cuộc.

Các phản ánh, đề nghị, kiến nghị của công dân đều được chỉ đạo xử lý kịp thời, các cơ quan, đơn vị giải quyết theo đúng quy định từ cơ sở góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Đáng chú ý, một số vụ việc phức tạp được Bí thư trực tiếp xem xét thực địa và xuống địa bàn đối thoại với người dân nhằm đạt kết quả giải quyết cao nhất.

Đối với một số dự án trọng điểm như: Dự án đường liên xã Ngũ Chỉ Sơn - Phìn Ngan, Dự án đường Tỉnh lộ 152, Dự án đường tránh QL4D Dự án Danh lam thắng cảnh Quốc gia núi Hàm Rồng, Dự án Công viên Văn hóa Mường Hoa và các dự án thủy điện Nậm Sài, Mây Hồ, Bản Hồ, Thường trực Thị ủy đã tổ chức tiếp dân để nghe các kiến nghị có nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với Tạp chí Thanh tra, Bí thư Thị ủy Sa Pa Phan Đăng Toàn chia sẻ, nhờ thực hiện Quy định số 11, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp về trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân được nâng lên; công tác tổ chức tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy dần đi vào nền nếp; người đứng đầu cấp ủy các cấp ngày càng nhận thức và đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp công dân và chỉ đạo xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Công tác tiếp công dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân dần được ổn định, thống nhất, mang lại hiệu quả; nhân dân trong thị xã tin tưởng và đánh giá cao nội dung của Quy định cũng như sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy về công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, qua đó ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.


Phó Chánh Thanh tra thị xã Sa Pa Đỗ Đình Hùng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thị ủy tại các văn bản số 1887-CV/TU ngày 16/8/2023 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư; số 1897-CV/TU ngày 22/8/2023 về việc tăng cường giải quyết một số vụ việc, đơn thư trên địa bàn; số 1383-TB/TU ngày 04/01/2024 về lịch tiếp công dân năm 2024, thời gian qua, Thanh tra Thị xã đã chủ động rà soát, nắm bắt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và thực hiện tốt các quy định của pháp luật để giải quyết.

Qua thanh tra, kiểm tra, xác minh, giải quyết các vụ việc và kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, khuyết điểm, xử lý vi phạm. 

Hầu hết các đơn của công dân được tham mưu kịp thời, nghiêm túc để xử lý, giải quyết. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không chỉ đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật mà còn thấu tình, đạt lý.

Thực tế nhiều vụ việc có tính chất phức tạp được giải quyết, góp phần làm giảm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. 

Các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo ban hành đảm bảo đúng quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo được tổ chức thi hành kịp thời.

Ngô Tân

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra