Hòa Bình: Đẩy mạnh thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân

Thứ năm, 06/06/2024 17:30
(ThanhtraVietNam) - Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không phát sinh “điểm nóng”.

Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quy định của Trung ương về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kịp thời, đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế.

leftcenterrightdel
Quảng trường tỉnh Hòa Bình (Ảnh minh họa: Phương Thảo) 

Các cấp ủy tại địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo các quy định về công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, qua đó cho thấy sự tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; sự chủ động của các cơ quan chức năng trong tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 09-QC/TU, ngày 01/07/2019 về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh; Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 08/03/2022 về tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 22/3/2023 về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của cá nhân tổ chức gửi đến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh và các cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy.

Các cấp ủy cấp huyện, thành phố; cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã triển khai, ban hành các quy định, quy chế và kế hoạch để cụ thể hóa những công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân khi triển khai thực hiện quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Hằng năm, ban hành thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư cấp ủy; ban hành kế hoạch và tổ chức nhiều hội nghị tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân về các vấn đề liên quan đến công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 04 quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan như: Đảng ủy Công an tỉnh; Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh; Quy định phối hợp với các Huyện ủy, Thành ủy trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, trong đó có nội dung lồng ghép công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Ban Tiếp công dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

Đồng thời lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác thống kê, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài; tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 96/KH UBND, ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài.

Cụ thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy, Thành ủy thực hiện tiếp công dân 01 ngày/tháng tại Trụ sở tiếp công dân; Bí thư cấp ủy các xã, phường, thị trấn tiếp công dân 02 ngày/tháng tại Trụ sở làm việc theo đúng quy định. Tổng số cuộc người đứng đầu cấp ủy các cấp đã tổ chức tiếp 8.472 cuộc định kỳ với 272 lượt công dân và 78 cuộc tiếp dân đột xuất với 78 lượt công dân. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp định kỳ 45 cuộc. Bí thư cấp huyện tiếp 415 cuộc định kỳ/47 lượt công dân; tiếp đột xuất 26 cuộc/26 lượt công dân.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tiếp nhận 1.442 đơn thư các loại, trong đó có 114 đơn khiếu nại, 418 đơn tố cáo, 910 đơn kiến nghị, phản ánh. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu xử lý 1.442 đơn, trong đó chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 479 đơn, tiến hành lưu, thông báo và trả lời công dân 963 đơn. Đa số đơn gửi đến Bí thư Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy có nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; phát triển các dự án giao thông, đô thị, khu công nghiệp; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chức năng.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra