Thanh tra Chính phủ:

Hoàn thành nhập dữ liệu 1003 vụ việc của ngành Thanh tra vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Thứ hai, 09/01/2023 12:21
(ThanhtraVietNam) - Đây được đánh giá là gói dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, với kết quả rà soát, hoàn thành việc nhập dữ liệu 1003 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài của Thanh tra Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước trong gần 4 năm qua, là kết quả của việc triển khai thực hiện Nghị định 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ cho biết, triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ tại Thông báo số 2010/TB-TTCP và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Văn bản số 4011/VPCP-V.I, đến nay, Ban Tiếp công dân Trung ương đã hoàn thành việc nhập liệu 1003 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài vào Cơ sở dữ liệu quốc gia gồm: 35 vụ việc trong danh sách do Tổ công tác 1849/QĐ-TTg chỉ đạo giải quyết; 221 vụ việc Thanh tra Chính phủ chuyển về địa phương và 716 vụ việc trong danh sách địa phương lập để rà soát theo theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019; riêng 58 vụ việc theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 còn thiếu kết quả rà soát do đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Việc nhập liệu đã tuân thủ các quy định của pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan. Các vụ việc được nhập liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo tính chính xác, đầy đủ các nội dung:

Đối với vụ việc khiếu nại gồm: họ tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; tóm tắt nội dung khiếu nại và tình hình giải quyết khiếu nại; quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; kết quả thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác 1849; kết quả kiểm tra, rà soát của cơ quan có thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đối với vụ việc tố cáo gồm: họ tên, địa chỉ của người tố cáo; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; tóm tắt nội dung tố cáo và tình hình giải quyết tố cáo; kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; kết quả thực hiện kết luận nội dung tố cáo; kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác 1849; kết quả kiểm tra, rà soát của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với vụ việc kiến nghị, phản ánh (KNPA): họ tên, địa chỉ của người KNPA; tóm tắt nội dung KNPA; kết quả xử lý KNPA; kết quả thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác 1849; kết quả kiểm tra, rà soát của cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo Ban Tiếp công dân đánh giá, với việc hoàn thành kết quả nhập liệu 1003 vụ việc vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, đây là căn cứ quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia (đã có hiệu lực từ ngày 10/10/2022); dữ liệu được quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ, được cập nhật thường xuyên và khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra