Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp, kéo dài

Thứ hai, 04/03/2024 15:59
(ThanhtraVietNam) - Trong tháng 3, UBND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường công tác giải quyết đơn thư, vụ việc ngay từ cơ sở, không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp, kéo dài.

Trong tháng 2 vừa qua, công tác thanh tra hành chính tại huyện Phong Thổ tiếp tục ghi nhận những kết quả quan trọng, với sự nghiêm túc và quyết tâm cao của các cơ quan chức năng. Huyện đã ban hành Thông báo Kế hoạch thanh tra năm 2024 của Thanh tra huyện đến đối tượng thanh tra. Chỉ đạo Thanh tra huyện chuẩn bị các điều kiện, thủ tục triển khai thực hiện cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.  

Trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thư, Chủ tịch UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân và nghiêm túc duy trì chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, tiếp công dân đột xuất theo đúng quy định Luật Tiếp công dân năm 2023 và các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn liên quan. Trong tháng 02, tổng số lượt tiếp công dân đạt 24, trong đó có 08 lượt tại cấp huyện và 16 lượt tại cấp xã.

Tại huyện Phong Thổ, công tác phòng, chống tham nhũng được coi là một trong những ưu tiên hàng đầu. Kế hoạch số 44/KH-UBND về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 đã được tổ chức xây dựng và ban hành, đồng thời các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhận được sự chỉ đạo cụ thể và quyết liệt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (nguồn: congnghiepmoitruong.vn) 

Trong tháng 3, các nhiệm vụ trọng tâm sẽ tiếp tục được chú trọng và thực hiện một cách mạnh mẽ. Công tác thanh tra sẽ tiếp tục được tăng cường, với việc triển khai thực hiện một cuộc thanh tra theo kế hoạch. Đồng thời, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tiếp tục được đẩy mạnh. Cụ thể, UBND huyện Phong Thổ chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, trấn tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân và nghiêm túc duy trì chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, tiếp công dân đột xuất theo đúng quy định Luật Tiếp công dân năm 2023 và các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn liên quan; bố trí địa điểm và trang thiết bị cần thiết, phân công người trực tiếp công dân; ban hành, công khai lịch tiếp công dân hàng tháng theo quy định.

Đồng thời, chỉ đạo việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác nắm tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo xử lý kịp thời; tăng cường công tác giải quyết đơn thư, vụ việc ngay từ cơ sở, không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp, kéo dài.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra