Quảng Nam:

Không để phát sinh "điểm nóng" về khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 28/02/2024 14:00
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, tại Quảng Nam, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các đơn vị, địa phương chú trọng, thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Do đó, hạn chế đơn khiếu kiện vượt cấp, nhiều người, không phát sinh điểm nóng, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết 75,6% vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Cụ thể, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp đã giải quyết 236/312 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 75,6% (tăng 3% so với cùng kỳ năm trước). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng đã kiến nghị trả lại cho tổ chức, cá nhân 57,46 triệu đồng và 3.000 m2 đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 01 tổ chức và 11 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 01 cá nhân.

leftcenterrightdel
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tiếp công dân định kỳ tháng 1/2024 tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Ảnh: N.Đ/baoquangnam.vn 

Riêng về công tác giải quyết khiếu nại, địa phương đã giải quyết 207/274 vụ việc thuộc thẩm quyền (trong đó có 120 vụ việc khiếu nại lần đầu, 30 vụ việc khiếu nại lần hai, 57 vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục.), đạt tỷ lệ 75,5%; trong đó, đã giải quyết 28/37 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đạt tỷ lệ 75,7% (số vụ việc giải quyết bằng Quyết định hành chính 24 vụ, số vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục 04 vụ).

Qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan quản lý nhà nước đã kiến nghị trả lại cho tổ chức, cá nhân 57,46 triệu đồng và 3.000 m2 đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 01 tổ chức và 11 cá nhân.

Phân tích từ kết quả giải quyết 120 vụ việc khiếu nại lần đầu, có 09 vụ khiếu nại đúng (chiếm 7,5%), 98 vụ khiếu nại sai (chiếm 81,7%), 13 vụ khiếu nại đúng một phần (chiếm 10,8%).

Phân tích từ kết quả giải quyết 30 vụ việc khiếu nại lần hai cho thấy, số vụ việc công nhận quyết định giải quyết lần đầu là 20 (chiếm 66,7%), số vụ việc phải hủy hoặc sửa quyết định giải quyết lần đầu là 10 (chiếm 33,3%). Còn lại là 57 vụ việc rút đơn thông qua giải thích, thuyết phục.

Liên quan đến công tác giải quyết tố cáo, Quảng Nam đã giải quyết 29/38 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 76,3%; trong đó, đã giải quyết 03/05 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh (tố cáo sai). Qua giải quyết tố cáo, đã kiến nghị xử lý hành chính 01 cá nhân (Huyện Quế Sơn: kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND xã Quế Châu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ giao.)

Phân tích từ kết quả giải quyết 29 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền cho thấy, có 01 tố cáo đúng (chiếm 3,5%), 19 tố cáo sai (chiếm 65,5%), 09 tố cáo có đúng, có sai (chiếm 31%)

Đáng chú ý, UBND tỉnh Quảng Nam thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà roát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại Kế hoạch số 363/KH-TTCP. Chính vì thế đã hạn chế đơn khiếu kiện vượt cấp, nhiều người, không phát sinh điểm nóng, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù vậy, trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn còn thấp (75,6%), chưa đạt chỉ tiêu đề ra (trên 85%); một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Nguyên nhân là do một số vụ việc khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai giải quyết chậm, thời gian giải quyết kéo dài bởi đặc thù về lịch sử quản lý đất đai phức tạp; nguồn gốc, diện tích đất trong quá trình quản lý, sử dụng có thay đổi nên gặp khó khăn trong công tác xác minh, giải quyết. Bên cạnh đó, cấp xã không có cán bộ chuyên trách làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nên việc tham mưu công tác này còn hạn chế.

Tập trung đôn đốc, phối hợp giải quyết, xử lý, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2024, Quảng Nam tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh. Chủ động nắm tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ở những địa phương tiềm ẩn xảy ra vụ việc đông người, phức tạp để tập trung đôn đốc, phối hợp giải quyết, xử lý, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai.

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý những tồn tại, yếu kém, vi phạm pháp luật, thiếu trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 05/CTPH/MTTQ-TT-TP HLG-ĐLS ngày 01/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQV tỉnh - Thanh tra tỉnh - Sở Tư pháp - Hội Luật gia - Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam về thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Kế hoạch số 7475/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; hoàn thiện Phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (tại địa chỉ: https://quanlydon.quangnam.gov.vn) nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định về tiếp công dân, Quy định quy trình xử lý đơn, Quy định quy trình giải quyết khiếu nại và Quy định quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra