Lâm Đồng: Lấy hiệu quả công tiếp công dân làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác

Thứ năm, 17/08/2023 08:07
(ThanhtraVietNam) - Hiệu quả công tác tiếp công dân là một trong những tiêu chí được UBND thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đưa ra đánh giá năng lực, kết quả công tác đối với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Xác định tiếp công dân là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác tiếp công dân nên UBND thành phố Đà Lạt đã tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Tiếp công dân đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trong đó ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân và mở các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân đối với CBCCVC và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Qua đó, đã nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi CBCCVC, đặc biệt là trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã trong công tác tiếp công dân, coi công tác tiếp công dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, lấy hiệu quả công tiếp công dân làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thành phố Đà Lạt thời gian qua được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về khiếu nại tố cáo, đồng thời tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã trong việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

leftcenterrightdel
UBND thành phố Đà lạt lấy hiệu quả công tiếp công dân làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết quả công tác 

Công tác tiếp công dân trong những năm qua của UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân định kỳ 03 lần/tháng vào các ngày 05, 15, và 25 hàng tháng. Đến tháng 4/2023, UBND thành phố tiếp tiếp công dân 02 kỳ/tháng vào các ngày 15, 25 (trong tháng thành phố có 04 kỳ tiếp dân, trong đó 1 ngày do Bí thư Thành ủy tiếp và 1 ngày do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tiếp và 2 ngày của UBND thành phố). Ngoài ra định kỳ ngày 15 và 25 hàng tháng lãnh đạo UBND thành phố tham gia tiếp công dân định kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh và UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt đã thực hiện việc tiếp công dân và chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; ban hành lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố vào các ngày 05, 15 và 25 hàng tháng, lịch tiếp công dân được niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân thành phố; các ngày còn lại trong tháng được giao cho Ban tiếp công dân thành phố trực tiếp công dân thường xuyên.

Từ ngày đầu năm 2021 đến tháng 8/2023, UBND thành phố đã tổ chức 63 kỳ tiếp công dân, tiếp 282 lượt công dân đến đăng ký, trong đó: Hội đồng tiếp dân tiếp 18 trường hợp, bộ phận tiếp nhận hướng dẫn giải thích 264 lượt. Qua tiếp công dân đã tiếp nhận 282 đơn, trong đó 04 khiếu nại, 02 tố cáo, 274 kiến nghị, phản ánh. Đã tiến hành xử lý 282 đơn, trong đó 76 đơn đủ điều kiện xử lý theo thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; 206 đơn không đủ căn cứ để xử lý.

Thông qua công tác tiếp công dân, UBND thành phố vừa phổ biến, giáo dục pháp luật vừa hướng dẫn cho công dân những quy định pháp luật có liên quan đến nhiều lĩnh vực để có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình, đồng thời nắm bắt được những nguyện vọng chính đáng và bức xúc của công dân để xử lý chính xác, kịp thời không để xảy ra các “điểm nóng”, số lượng công dân đến UBND thành phố Đà Lạt và trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh giảm đáng kể, không còn các vụ việc đông người, phức tạp và khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Có thể nói việc thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân về trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân đã được UBND thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân trong đó yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân; thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo định kỳ và đột xuất; coi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các phòng, ban, đơn vị, của thủ trưởng các cơ quan hành chính. Việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân về địa điểm tiếp công dân, nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất, việc bố trí cán bộ tiếp công dân đã thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân./.
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra