Lâm Đồng: Tiếp 889 lượt công dân với 2.667 đơn đủ điều kiện xử lý

Thứ ba, 07/06/2022 11:04
(ThanhtraVietNam) – Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiếp 889 lượt công dân với 1.169 người được tiếp và tiếp nhận 3.361 đơn khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh, trong đó có 2.667 đơn đủ điều kiện xử lý.

Theo thống kê của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã tiếp 889 lượt công dân với 1.169 người được tiếp, trong đó: tiếp thường xuyên 579 lượt/740 người, tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo là 310 lượt/429 người; tiếp 10 đoàn đông người với 137 người. Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Qua tiếp công dân đã hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền quy định.

Về công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn và giải quyết đơn KNTC, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.361 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 2.667 đơn đủ điều kiện xử lý với 405 đơn khiếu nại, 150 đơn tố cáo và 2.112 đơn kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã hướng dẫn công dân khiếu nại đến người có thẩm quyền 201 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.894 đơn; tiếp nhận giải quyết theo thẩm quyền 572 đơn gồm 164 đơn khiếu nại; 83 đơn tố cáo và 325 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó, tổng số đơn KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết  là 261 đơn. Đến nay, đã giải quyết 122 đơn khiếu nại (đạt 68,5%) và 62 đơn tố cáo (đạt 74,6%).

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thời gian vừa qua công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC luôn đảm bảo các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc giải quyết cơ bản bảo đảm đúng quy định của pháp luật, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/12/2012 của Quốc hội; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

leftcenterrightdel
Lâm Đồng tiếp 889 lượt công dân và xử lý 3.361 đơn thư trong 6 tháng đầu năm 2022 

Bên cạnh đó, ngành Thanh tra Lâm Đồng luôn thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về KNTC, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC… Qua đó, góp phần bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và tổ chức, công dân, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển KTXH của địa phương.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh như Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tiếp công dân định kỳ đủ số ngày theo quy định của Luật Tiếp công dân. Một số vụ việc giải quyết chậm, quá thời hạn quy định. Việc triển khai thực hiện một số quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật, kết luận nội dung tố cáo còn chậm. Chất lượng giải quyết một số vụ việc của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, dẫn đến qua giải quyết lần 2 phải hủy, sửa quyết định giải quyết lần đầu.

Nguyên nhân khách quan của những tồn tại hạn chế trên là do một số vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, phải xác minh ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cần nhiều thời gian để thu thập hồ sơ, tài liệu có liên quan. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế.

Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trong những tháng tiếp theo, Thanh tra tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, KNTC…Tập trung giải quyết các vụ việc KNTC trong 6 tháng đầu năm 2022 chuyển sang và giải quyết các vụ việc mới phát sinh kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định, hạn chế thấp nhất đơn thư quá hạn.

Cùng với đó, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành, gắn với viêc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của BộChính trị; Nghị quyết số 113/2015/QH ngày 27/11/2015 của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn liên quan đến KNTC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC... Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn KNTC; nâng cao chất lượng giải quyết KNTC; chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.

Huy Trần
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra