Hòa Bình:

Lãnh đạo sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện phải thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 21/06/2022 09:02
(ThanhtraVietNam) - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), đồng thời thực hiện nghiêm quy định của Đảng, quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc TCD, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của công dân là những kết quả nổi bật của tỉnh Hòa Bình trong công tác quan trọng này.

Quán triệt, phổ biến, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tại tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh, sở ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 33-CT/TU của Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về công tác TCD, giải quyết KNTC ngày 07/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 11/01/2017 về tăng cường công tác TCD, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đến ngày 07/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác TCD, giải quyết KNTC; rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022. Trong đó, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác TCD, giải quyết KNTC.

Đánh giá về kết quả thực hiện các quy định về TCD định kỳ, đột xuất và đối thoại trong giải quyết KNTC, UBND tỉnh Hòa Bình cho biết,  các cấp, ngành thực hiện nghiêm quy định của Luật TCD và việc TCD định kỳ của người đứng đầu. Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện TCD định kỳ 01 ngày/01 tháng; Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện TCD định kỳ 02 ngày/tháng; Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tiếp 04 ngày/tháng; Giám đốc các sở, ban, ngành thực hiện TCD định kỳ từ 01-02 ngày/tháng.

Đồng thời, lịch TCD định kỳ của Chủ tịch UBND các cấp được niêm yết công khai tại nơi tiếp và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Việc TCD định kỳ của người đứng đầu được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, tuy nhiên vẫn còn một số ít trường hợp UBND cấp huyện ủy quyền cho cấp phó thực hiện TCD.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình tiếp dân định kỳ. Ảnh: PV

Khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn còn phát sinh các vụ việc KNTC đông người, phức tạp

Sau các buổi TCD định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu ban hành thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp liên quan đến công tác TCD, giải quyết KNTC. Còn ở địa phương, sau mỗi buổi TCD của Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện đều ban hành thông báo kết luận kết quả TCD, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Thông qua công tác TCD 1 tháng/1 lần đối với Chủ tịch UBND tỉnh, các vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đã giao cho các sở, ban, ngành, địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo đúng quy định pháp luật và tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức đối thoại trong giải quyết đơn thư, khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại đều có sự tham gia của nhiều cấp, nhiều ngành có liên quan. Kết quả, sau đối thoại nhiều vụ việc khiếu nại trong quá trình giải quyết có tổ chức đối thoại hoặc thực hiện các cuộc gặp gỡ có tính chất như đối thoại để làm rõ tình tiết vụ việc; có nhiều vụ việc qua đối thoại người dân trình bày hết nỗi oan ức và nghe giải thích có căn cứ, thấu tình, đạt lý nội dung sự việc thì công dân xin rút toàn bộ nội dung khiếu nại và không thực hiện khiếu nại nữa. Việc tiếp xúc, đối thoại góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

Liên quan đến việc rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh Hòa Bình cho biết căn cứ Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Kế hoạch số 96/KH-UBND của UBND tỉnh Hoà Bình về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Tổ công tác đã căn cứ tiêu chí xác định vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, các báo cáo của UBND các huyện, thành phố, báo cáo của Bộ phận giúp việc đã rà soát và thống nhất đưa 26 vụ việc vào diện đông người, phức tạp, kéo dài, cần tập chung chỉ đạo xem xét giải quyết.

Để thực hiện Kế hoạch, Tổ công tác của UBND tỉnh đã giao UBND các huyện, thành phố rà soát, giải quyết theo thẩm quyền 21 vụ việc. Trong số 21 vụ việc này, Tổ công tác của UBND tỉnh Hoà Bình đã trực tiếp làm việc UBND các huyện, thành phố xem xét báo cáo kết quả rà soát, giải quyết 09 vụ việc. Tính đến thời điểm hiện nay, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đã giải quyết dứt điểm 19 vụ, còn 07 vụ UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo giải quyết trong năm 2022.

Tuy vậy, khi đánh giá về tình hình KNTC và việc giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn, UBND tỉnh Hòa Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp; vẫn còn phát sinh các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, các vụ việc kéo dài tuy đã được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết nhưng công dân không nhất trí tiếp tục khiếu kiện kéo dài. 
Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra