Long An: Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực

Thứ hai, 24/10/2022 16:17
(ThanhtraVietNam) - Được sự chỉ đạo quyết liệt của Thanh tra Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và các cơ quan liên quan, trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) tại tỉnh Long An có nhiều chuyển biến tích cực.

Quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài

Trong 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Long An có tổng lượt tiếp là 41 lượt với số người được tiếp là 50 người: Tiếp thường xuyên 41 lượt 50 người, trong đó không có đoàn đông người. Nội dung tiếp công dân gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng chủ yếu là lĩnh vực tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tố cáo hành vị xâm nhập gia cư bất hợp pháp của người cho vay tiền góp.

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn, tổng số đơn tiếp nhận là 199 đơn (tiếp nhận trong kỳ 203 đơn) giảm 04 đơn so với cùng kỳ năm 2021. Số đơn đủ điều kiện xử lý là 118 đơn. Qua phân loại, xử lý có 32 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.

Về kết quả giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, tổng số đơn là 105 đơn, số vụ việc: (38 khiếu nại, 67 tố cáo). Số vụ việc đã giải quyết là 83/105 đơn đạt 79,05%, số vụ việc còn tồn là 22 đơn.

Về kết quả giải quyết khiếu nại, tỷ lệ giải quyết: 81,58%,. Thanh tra tỉnh đã hoàn thành 01 cuộc thanh tra trách nhiệm tại UBND huyện Đức Hòa, còn 01 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh chuẩn bị triển khai và hoàn thành trong tháng 10/2022.

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, trên địa bàn tỉnh có 11 vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài thuộc về giai đoạn từ năm 1990 - 2005 và đã được UBND tỉnh, các ban ngành TW thống nhất hướng giải quyết và đã ban hành quyết định giải quyết theo thẩm quyền. Hiện nay, UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ các quy trình theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ đối với 11 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đoàn đại biểu Quốc hội Long An giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Tăng cường vai trò nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền

Qua giải quyết KNTC, các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được sự quan tâm và trực tiếp chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND ( Hội đồng nhân dân), từng bước gắn tiếp dân với xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhân dân, đặc biệt là đối với các vụ khiếu nại phức tạp, tồn đọng kéo dài.

Nhận thức, trách nhiệm của chi bộ, chính quyền, đoàn thể, đảng viên, công chức ngày càng được nâng lên, tuyên truyền giáo dục hiểu biết pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công dân được quan tâm hơn. Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã tham mưu và phối hợp giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xử lý đơn thư có nhiều đổi mới, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý đơn thư nhằm hạn chế việc trùng lắp trong quá trình xử lý.

Thời gian tới, tỉnh Long An sẽ tập trung tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật tiếp công dân. Đồng thời, đẩy mạnh, đổi mới hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KNTC, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và xã hội./.

Thế Hiệp - Thái Phiên
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra