Long An: Yêu cầu rút kinh nghiệm do giải quyết khiếu nại chưa đúng quy định pháp luật

Thứ sáu, 20/10/2023 16:09
(ThanhtraVietNam) - UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, do đó Chủ tịch UBND tỉnh Long An bác đơn khiếu nại của bà Trương Thị Loan Phượng đối với khiếu nại Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đểm bắt buộc đối với tài sản và vật kiến trúc…

Điều chỉnh quyết định giải quyết lần đầu và họp rút kinh nghiệm đối với cá nhân và tổ chức giải quyết khiếu nại chưa đúng quy định của pháp luật

UBND tỉnh Long An vừa ban hành Quyết định 8956/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Trương Thị Loan Phượng địa chỉ tại số 218/14, đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó bác đơn khiếu nại của bà Trương Thị Loan Phượng đối với khiếu nại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với tài sản và vật kiến trúc của bà Huỳnh Thị Cẩm (đã chết) do bà Trương Thị Loan Phượng và những người thừa kế khác có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Bến Lức ban hành quyết định điều chỉnh Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Trương Thị Loan Phượng: Hủy bỏ nội dung “Cho rằng các thửa đất số 154, 155, 177, 178 thuộc tờ bản đồ số 31, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là đất công do UBND xã Thạnh Lợi quản lý", do nội dung giải quyết này chưa đúng với nội dung khiếu nại của bà Trương Thị Loan Phượng và thông báo thụ lý giải quyết của UBND huyện Bến Lức.

Yêu cầu tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với cá nhân và tổ chức có liên quan đối với việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của bị Trương Thị Loan Phượng chưa đúng theo quy định pháp luật về khiếu nại. Đồng thời, Ban Nội chính - Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Trương Thị Loan Phượng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định.

Trước đó, bà Trương Thị Loan Phượng, ngụ 218/14, đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, có đơn khiếu nại Quyết định 183/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của Chủ tịch UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út tiếp và đối thoại với công dân. Ảnh minh họa: P.V

Để giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân, ngày 21/7/2023, Thanh tra tỉnh Long An đã tổ chức đối thoại với bà Phượng. Kết quả đối thoại công dân trình bày giữ nguyên nội dung khiếu nại. Qua ý kiến trình bày của bà Phượng, ý kiến của UBND huyện Bến Lức và kết quả xác minh của Đoàn xác minh, Chánh Thanh tra tỉnh đã ghi nhận ý kiến của các bên tham gia buổi đối thoại và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Trương Thị Loan Phượng theo quy định của pháp luật.

Thời gian giải quyết khiếu nại lần đầu quá hạn giải quyết so với thời hạn theo quy định

Kết quả xác minh cho thấy, bà Trương Thị Loan Phượng khiếu nại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Trương Thị Loan Phượng đối với việc giải quyết khiếu nại “Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND huyện về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với tài sản và vật kiến trúc của bà Huỳnh Thị Cẩm (đã chết) do bà Trương Thị Loan Phượng và những người thừa kế khác có liên quan sử dụng trên các thửa đất công (do UBND xã Thạnh Lợi quản lý) số 154, 155, 177, 178 thuộc tờ bản đồ số 31, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An" là khiếu nại sai.

Bởi lẽ, ngày 23/9/2022, Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc kiểm đếm bắt buộc đối với tài sản và vật kiến trúc, sau đó cơ quan này đã tiến hành kiếm đếm bắt buộc theo quyết định trên, nhưng bà Phượng không đồng ý, do đó, đến ngày 04/10/2022, các ngành chức năng của UBND huyện kết hợp với UBND xã Thạnh Lợi và UBMTTQ xã Thạnh Lợi tiến hành vận động, thuyết phục để bà Trương Thị Loan Phượng cho kê biên, kiểm đếm nhưng bà Trương Thị Loan Phượng vẫn không đồng ý.

Vì vậy, ngày 18/10/2022, UBND huyện Bến Lức đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc đối với tài sản và vật kiến trúc là đúng theo quy định tại điểm d, khoản 3 Điều 69 Luật Đất đai năm 2013.

Kết quả xác minh cũng chỉ ra rằng, tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND huyện Bến Lức về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Trương Thị Loan Phượng có nội dung cho rằng các thửa đất số 154, 155, 177, 178; thuộc tờ bản đồ số 31, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An là đất công do UBND xã Thạnh Lợi quản lý là chưa đúng với nội dung khiếu nại của bà Trương Thị Loan Phượng và thông bảo thụ lý giải quyết của UBND huyện Bến Lức.

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục ban hành Quyết định 183/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện này giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Phượng đã thực hiện theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định tại Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và thẩm quyền giải quyết khiếu nại đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011.

Đáng chú ý, về thời hạn giải quyết, kết quả xác minh cho thấy, ngày 15/11/2022, UBND huyện ban hành Thông báo số 1878/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu, nhưng đến ngày 14/02/2023, UBND huyện Bến Lức mới ban hành Quyết định 183/QĐ-UBND để giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Trương Thị Loan Phượng đã quá hạn giải quyết so với thời hạn theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại năm 2011.

Với kết quả xác minh của Đoàn xác minh và kết quả đối thoại của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã bác đơn khiếu nại của bà Trương Thị Loan Phượng đối với khiếu nại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 về việc cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đểm bắt buộc đối với tài sản và vật kiến trúc của bà Huỳnh Thị Cẩm (đã chết) do bà Trương Thị Loan Phượng và những người thừa kế khác có liên quan. Do UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 là đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Nội chính - Tiếp công dân tỉnh niêm yết công khai quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Phượng tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 41 Luật Khiếu nại năm 2011. Giao Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, Chủ tịch UBND xã Thạnh Lợi tổ chức công bố quyết định trong thời hạn 07 ngày và báo cáo kết quả đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp bà Trương Thị Loan Phượng không đồng ý với Quyết định giải quyết, thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, Quyết định 1486/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 nêu rõ./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra