Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết KNTC tại Đà Nẵng

Thứ ba, 09/05/2023 10:08
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC không ngừng được chú trọng, củng cố, tăng cường. Quá trình giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài luôn có sự phối hợp của các cấp, các ngành để cùng thảo luận, trao đổi, đưa ra phương án giải quyết phù hợp, đảm bảo sự chặt chẽ về cơ sở pháp lý và tính khả thi.

Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính

Năm 2023, UBND thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương. Theo đó, UBND thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Quốc hội, Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Để nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, khiếu kiện hành chính, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/6/2022 về nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện văn bản hành chính, hành vi hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC, có chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm những kiến nghị, phản ánh của công dân, không tạo thành điểm nóng về khiếu kiện làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương chấp hành nghiêm túc pháp luật tố tụng hành chính, thực hiện trách nhiệm tham gia phiên tòa, đối thoại, giải trình các nội dung liên quan đến quyết định hành chính; tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

Phối hợp chặt chẽ trong giải quyết vụ việc phức tạp, kéo dài

Thực hiện Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về rà soát các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức rà soát lại các vụ việc có công dân khiếu nại là người địa phương và một số trường hợp công dân ở địa phương khác nhưng khiếu nại liên quan đến vụ việc trên địa bàn thành phố. Qua rà soát có 03 nhóm vụ việc và kết quả giải quyết đến nay như sau:

Nhóm các hộ dân khu vực Cồn Dầu thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ thường xuyên tập trung đông người khiếu nại tại các cơ quan Trung ương: UBND thành phố cùng với địa phương và các ngành tiếp dân nhiều lần để vận động, xem xét giải quyết một số yêu cầu của các hộ trên cơ sở quy định của pháp luật và mặt bằng chung của dự án, tuy nhiên vẫn còn 11 hộ không thống nhất và tiếp tục kiến nghị. Ngày 01/11/2022, lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ đã tiếp tục đối thoại, tiếp 06 hộ dân khu vực Cồn Dầu, nội dung buổi đối thoại, các hộ tiếp tục yêu cầu được bố trí tại khu vực gần giáo xứ Cồn Dầu. Nội dung này đã được UBND thành phố và UBND quận nhiều lần tiếp dân giải thích đúng theo quy định của pháp luật nhưng các hộ dân vẫn không đồng ý, riêng ông Huỳnh Ngọc Trường yêu cầu bố trí tại khu đất đã quy hoạch làm trung tâm thương mại dịch vụ thành đất ở. Lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ tiếp thu ý kiến và sẽ trả lời bằng văn bản cho các hộ dân. Trong thời gian tới, UBND thành phố cùng với địa phương và các ngành tiếp tục vận động các trường hợp này chấm dứt khiếu nại.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 năm 2023. (Ảnh: danang.gov.vn) 

Nhóm vụ việc 13 hộ dân khiếu kiện nội dung riêng lẻ nhưng tập trung thành đoàn đông người đã được Thanh tra Chính phủ rà soát, kết luận (UBND thành phố rà soát và đề xuất phương án giải quyết với Thanh tra Chính phủ theo Công văn số 482/TTCP-BTCDTW ngày 04/4/2019 của Thanh tra Chính phủ): Đến nay, 4/13 hộ dân  thuộc nhóm này không còn kiến nghị, phản ánh, KNTC về việc giải quyết của UBND thành phố.

Nhóm vụ việc 11 hộ dân KNTC riêng lẻ phức tạp, kéo dài (UBND thành phố tự rà soát và kết luận theo hướng dẫn tại Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2020): Đến nay, 4/11 hộ  này không còn kiến nghị, phản ánh, KNTC về việc giải quyết của UBND thành phố.

UBND thành phố đã nhiều lần kiểm tra, rà soát đối với 3 nhóm vụ việc trên và có nhiều báo cáo cho Thanh tra Chính phủ khẳng định không có tình tiết mới làm thay đổi bản chất vụ việc. Đồng thời, kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm có ý kiến để địa phương chấm dứt việc tiếp nhận đơn, thư kiến nghị, phản ánh, KNTC liên quan các nhóm này.

Như vậy, đối với các vụ việc phức tạp, có vướng mắc trong quá trình giải quyết, cơ quan tham mưu giải quyết đã chủ động tổ chức hoặc đề xuất tổ chức cuộc họp các ngành để cùng thảo luận, trao đổi, đưa ra phương án giải quyết phù hợp, đảm bảo sự chặt chẽ về cơ sở pháp lý, tính khả thi trong đề xuất hướng giải quyết KNTC nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự của địa phương.

Giải quyết dứt điểm vụ việc tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”

Có thể thấy, trong thời gian qua, cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã quan tâm chỉ đạo về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư KNTC, nhất là tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Lịch tiếp công dân được niêm yết công khai; các trụ sở, địa điểm tiếp công dân đã được đầu tư phục vụ tốt hơn cho công tác tiếp công dân; đa số cán bộ làm công tác tiếp công dân có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc. Việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết đơn thư về cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, chất lượng giải quyết các vụ việc ở cơ sở được nâng lên.

Thời gian tới, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục quán triệt các cấp, các ngành thực hiện nghiêm quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tổ chức tốt công tác tiếp công dân; chủ động theo dõi, nắm tình hình KNTC ngay từ khi mới phát sinh để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đạt được mục tiêu giảm khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp.

Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KNTC đông người, vượt cấp.

Thực hiện nghiêm túc việc vận hành, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đảm bảo theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 08/6/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu. Nghiên cứu, cập nhật, bổ sung, nâng cấp phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu để đáp ứng yêu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC. Mặt khác, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác này./.

Minh Nguyệt
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra