Nam Định không có điểm nóng về khiếu nại, tố cáo

Thứ hai, 25/07/2022 14:48
(ThanhtraVietNam) - Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC) trên địa bàn tỉnh Nam Định giảm so với cùng kỳ năm 2021, trong đó giảm cả về số lượt công dân và số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; không có điểm nóng về KNTC, không có đoàn đông người khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.

Nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) chủ yếu vẫn tập trung vào việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; đề nghị, kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; KNPA về những tồn tại trong dồn điền đổi thửa chưa được giải quyết dứt điểm; việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai... Bên cạnh đó, tiếp tục phát sinh một số vụ việc do xuất phát từ việc công dân KNTC không đạt mục đích nguyện vọng đã chuyển sang tố cáo người giải quyết vi phạm pháp luật trong việc xử lý, giải quyết đơn KNTC; bao che cho người bị tố cáo…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh tiếp nhận 103 đơn khiếu nại. Đơn khiếu nại tập trung chủ yếu về các nội dung: giải quyết tranh chấp đất đai, việc cấp GCNQSDĐ không đúng, thu hồi GCNQSDĐ đã cấp không đúng quy định, thu hồi đất giải phóng mặt bằng… Qua phân loại có 13 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, đến nay đã giải quyết xong 07/13 vụ việc, còn 06 vụ đang xem xét, giải quyết, đạt 54%

Toàn tỉnh tiếp nhận 214 đơn tố cáo. Đơn tố cáo chủ yếu về nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ để hưởng không đúng chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng; tố cáo người giải quyết KNTC vi phạm pháp luật; cán bộ thôn, xóm, xã vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm về kinh tế,… Qua phân loại có 30 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính các cấp, đến nay đã giải quyết xong 24/30 vụ việc, còn 06 vụ việc đang xem xét, giải quyết, đạt 80%.

Cùng với đó, công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng Lãnh đạo một số sở, ngành tiếp dân định kỳ 01 ngày/01 tháng; Lãnh đạo UBND huyện, thành phố tiếp dân định kỳ 02 ngày/01 tháng; Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn tiếp 01 ngày/tuần. Tại các phiên tiếp dân định kỳ, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu Lãnh đạo UBND huyện, thành phố cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp các đoàn khiếu tố đông người, phức tạp, kéo dài của địa phương để lắng nghe, giải trình về nội dung công dân trình bày, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh để triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Nam Định đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Trung Hà

Sau mỗi buổi tiếp công dân, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đều có văn bản thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị để giải quyết từng vụ việc cụ thể; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời công dân theo quy định. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 1.507 lượt công dân đến KNTC, KNPA, giảm 809 lượt (34,9%) so với cùng kỳ năm trước; Lãnh đạo các cấp, các ngành đã tiếp định kỳ 4.454 phiên.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KHUBND ngày 12/4/2019 về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 819/QĐ- UBND ngày 19/4/2019 thành lập Tổ công tác để kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; Chánh Thanh ra tỉnh đã quyết định thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác để kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài. Đến nay 04/04 vụ việc đã được UBND tỉnh kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, KNPA tiếp tục được Thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt hơn; hoạt động tiếp công dân đã được duy trì nghiêm túc theo quy định; việc xử lý đơn thư, giải quyết KNTC đã được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Thủ trưởng các cấp, các ngành xác định rõ trách nhiệm đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. Công tác phối hợp giải quyết KNTC được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả, nhất là việc thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình, diễn biến, kết quả giải quyết KNTC để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được kịp thời.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Thanh tra tỉnh Nam Định cần tiếp tục tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền. Thẩm tra, xác minh và tham mưu hướng giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh giao. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc theo Công văn số 922/UBND-VP8 ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA trên địa bàn tỉnh; Công văn số 173/UBND-VP8 ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về tập trung giải quyết một số vụ KNTC tồn đọng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng giải quyết KNTC, nhất là tố cáo, phản ánh tham nhũng; thực hiện nghiêm túc quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý theo kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực thi hành. Thực hiện nghiêm việc cập nhật thường xuyên, đầy đủ, đúng quy định dữ liệu về tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết vụ việc KNTC vào cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo; đảm bảo cơ sở dữ liệu quốc gia về KNTC là công cụ quan trọng phục vụ cho công tác tiếp dân, công tác quản lý nhà nước về KNTC.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra