Nam Định tiếp 2.454 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Thứ hai, 16/10/2023 15:57
(ThanhtraVietNam) - Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (KNTC, KNPA) đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành trong tỉnh Nam Định chỉ đạo quyết liệt hơn; hoạt động tiếp công dân đã được duy trì nghiêm túc theo quy định. 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp 2.454 lượt công dân đến KNTC, KNPA, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình KNTC trên địa bàn tỉnh Nam Định phát sinh tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó tăng cả về số lượt công dân đến KNTC, số đơn thư tiếp nhận trong kỳ và số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cấp, các ngành; nguyên nhân phát sinh tăng là do trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng phải thu hồi đất để giải phóng mặt bằng; bên cạnh đó, phát sinh nhiều đơn thư gửi nhiều cấp, nhiều ngành.

Nội dung KNTC, KNPA chủ yếu liên quan đến việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tranh chấp đất đai; đề nghị, kiến nghị liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; kiến nghị, phản ánh về những tồn tại trong dồn điền đổi thửa chưa được giải quyết dứt điểm; việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng; tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai; quản lý tài chính ngân sách xã, phường, thị trấn, phát sinh nhiều vụ việc do xuất phát từ việc công dân KNTC không đạt mục đích nguyện vọng nên đã chuyển sang tố cáo người giải quyết vi phạm pháp luật trong việc xử lý, giải quyết đơn KNTC; bao che cho người bị tố cáo; kết luận nội dung tố cáo không tương xứng với hành vi vi phạm pháp luật...

Trong 9 tháng đầu năm, công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Nam Định được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Tại các phiên tiếp dân định kỳ của UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo và yêu cầu Lãnh đạo UBND huyện, thành phố cùng Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp các đoàn khiếu tố đông người, phức tạp, kéo dài của địa phương để lắng nghe, giải trình về nội dung công dân trình bày, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh để triển khai, thực hiện tại địa phương, đơn vị.

Sau mỗi buổi tiếp công dân, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố đều có văn bản thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương, đơn vị để giải quyết từng vụ việc cụ thể, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời công dân theo quy định.

leftcenterrightdel
 Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định. Ảnh: baophapluat.vn

Toàn tỉnh đã tiếp 2.454 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã tiếp định kỳ 6.788 phiên. Ngoài ra, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp đột xuất 03 buổi, tiếp đại diện các hộ dân nuôi trồng thủy sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp 02 buổi, trong đó có 01 buổi tiếp có sự tham dự của đại diện Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phó Chủ tịch tiếp 01 buổi. Qua các phiên tiếp công dân, các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.010 đơn KNTC, KNPA, tương ứng với 944 vụ việc.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.066 đơn các loại, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Qua tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư xác định có 64 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp; trong đó có 33 vụ việc khiếu nại và 31 vụ việc tố cáo. Tổng số vụ việc khiếu nại đã giải quyết là 22 đơn, đạt tỷ lệ 67%; tổng số vụ việc tố cáo đã giải quyết là 26, đạt tỷ lệ 84%, kiến nghị thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 368 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 04 vụ việc KNTC đông người phức tạp; đến nay 04/04 vụ việc đã được UBND tỉnh kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy định. Theo Văn bản số 922/UBND-VP8 ngày 26/10/2021 và Văn bản số 173/UBND-VP8 ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về rà soát các vụ việc KNTC KNPA tồn đọng, kéo dài cần tập trung giải quyết, trên địa bàn tỉnh Nam Định có 67 vụ việc; đến nay đã gải quyết 30 vụ.

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, KNPA đã được Thủ trưởng các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Nam Định chỉ đạo quyết liệt hơn; hoạt động tiếp công dân đã được duy trì nghiêm túc theo quy định. Thủ trưởng các cấp, các ngành xác định rõ trách nhiệm đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC; đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc xử lý, giải quyết các vụ việc mới phát sinh ngay tại cơ sở; không để phát sinh điểm nóng. Trong quá trình giải quyết, Thủ trưởng các cấp, các ngành đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, giúp cho việc giải quyết vụ việc đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, góp phần hạn chế KNTC vượt cấp.

Công tác phối hợp giải quyết KNTC được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả, nhất là việc thông tin, báo cáo kịp thời về tình hình, diễn biến, kết quả giải quyết KNTC để phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được kịp thời.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, toàn tỉnh Nam Định cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền. Thẩm tra, xác minh và tham mưu hướng giải quyết các vụ việc được giao. Tập trung theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ giải quyết các vụ việc theo Công văn số 922/UBND-VP8 ngày 26/10/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục giải quyết các vụ việc KNTC, KNPA trên địa bàn tỉnh; Công văn số 173/UBND-VP8 ngày 28/10/2021 của UBND tỉnh về tập trung giải quyết một số vụ việc KNTC tồn đọng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành giải quyết công việc. Khai thác và sử dụng có hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu thanh tra, cơ sở dữ liệu về KNTC./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra