Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng

Thứ năm, 20/06/2024 11:43
(ThanhtraVietNam) - Thanh tra Chính phủ sẽ thực hiện kiểm tra, đôn đốc các địa phương về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sẽ thực hiện kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong công tác phối hợp, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch 1233/KH-TTCP ngày 13/6/2024 với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, trong đó tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”; thông báo địa điểm và tổ chức tiếp dân trước, trong và sau Đại hội Đảng, Bầu cử đầy đủ, chu đáo.

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, bức xúc đến Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp diễn ra Đại hội Đảng và Bầu cử, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đồng thời, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời xử lý các tình huống đối với các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc, kéo dài tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và Bầu cử; phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; kiểm tra, đôn đốc đối với các vụ việc chưa được Tổ công tác 1849/QĐ-TTg kiểm tra; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấm dứt xem xét giải quyết các vụ việc (trong danh sách 35 vụ việc) đã được các địa phương thực hiện đầy đủ Thông báo Kết luận của Tổ trưởng Tổ công tác, đã giải quyết hết nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã thực hiện đối thoại với công dân.

leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch 1233/KH-TTCP phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng. Ảnh: P.V 

Cùng với đó, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Kế hoạch số 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ và việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản số: 904/VPCP-V.I ngày 23/3/2023, 2544/VPCP-V.I ngày 24/7/2023 của Văn phòng Chính phủ; ưu tiên kiểm tra các địa phương có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp về an ninh, trật tự theo báo cáo của Bộ Công an (Báo cáo số 2015/BC-BCA ngày 16/12/2022 và 1037/BC-BCA-ANNĐ ngày 13/7/2023) và các địa phương có nguy cơ phát sinh “điểm nóng”.

Thanh tra Chính phủ cũng sẽ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc bộ, ngành Trung ương và địa phương nhập liệu và khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phối hợp, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Mô hình tiếp công dân trực tuyến để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, từ tháng 6 năm 2024, Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập Tổ công tác do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương làm Tổ phó và các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Cục I, Cục II, Cục III, Cục IV, Văn phòng Thanh tra Chính phủ thực hiện kiểm tra, đôn đốc các địa phương tăng cường phối hợp, tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp công dân khi cần thiết

Cũng theo Kế hoạch 1233/KH-TTCP, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Trụ sở Tiếp công dân Trung ương thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể về tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở Tiếp công dân Trung ương căn cứ kết quả tổng hợp, báo cáo của các địa phương, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương lập danh mục những địa phương có nhiều đoàn đông người, có nhiều vụ việc công dân khiếu kiện bức xúc, kéo dài tại Trụ sở các cơ quan Trung ương, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để phân loại và có biện pháp xử lý theo từng nhóm nội dung khiếu nại, tố cáo.

Đặc biệt, với 1.003 vụ việc đã có kết quả rà soát theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 và Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ thì căn cứ vào kết quả đã được rà soát để tiếp, hướng dẫn, thông báo, tuyên truyền, vận động công dân chấp hành.

Phối hợp với các Cục I, II, III - Thanh tra Chính phủ nắm tình hình khiếu nại, tố cáo tại những địa phương có nguy cơ xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý, không để phát sinh “điểm nóng”, hạn chế công dân kéo về Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để khiếu kiện; đối với các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, chủ động đề xuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

Cũng theo Kế hoạch vừa được ban hành, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 02-CTPH/MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS ngày 11/10/2018 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tạo điều kiện cho luật sư, luật gia tham gia tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Phối hợp với Bộ Công an, UBND và Công an 02 thành phố: Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố. Bố trí đủ cán bộ trực, tiếp công dân ở tất cả các vị trí; kể cả các ngày thứ 7, Chủ nhật, dịp nghỉ Lễ, Tết; cử cán bộ trực ngoài giờ hành chính trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tăng cường phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa công chức của Ban Tiếp công dân Trung ương thuộc Thanh tra Chính phủ với đại diện của cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương.

Thực hiện việc báo cáo hàng ngày tình hình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với Tổng Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương trong suốt thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị địa điểm, các điều kiện cần thiết để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tiếp công dân khi cần thiết.

Lan Anh

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra