Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thứ sáu, 23/02/2024 13:30
(ThanhtraVietNam) - Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các ngành, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố yêu cầu rà soát chức năng, nhiệm vụ, sự phân công, phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tham mưu, nhất là trong công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo rõ người, rõ việc.

Quá trình giải quyết, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo hiệu quả, đúng quy định

Để rà soát, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND Thành phố đã thành lập Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra, kết luận tại 9 đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện: Đống Đa, Thanh Trì, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Phúc Thọ, Hoài Đức và Thạch Thất.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Lãnh đạo UBND các quận, huyện; Thủ trưởng đơn vị quan tâm chỉ đạo, giải quyết. Tổ chức bộ máy, cán bộ công chức tiếp công dân của UBND quận, huyện, thị xã, UBND phường, xã, thị trấn đã được triển khai theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, đã phát huy trong công tác tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Các đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về tổ chức tiếp công dân; bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc; quan tâm, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ tiếp công dân có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng quy định về chế độ chính sách đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân. Các cơ quan tham mưu cơ bản thực hiện đúng quy trình, chất lượng kiểm tra, xác minh.

Công tác phối hợp, xin ý kiến hướng dẫn của các Sở, ban, ngành chức năng Thành phố và các đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được chú trọng thực hiện nhằm đảm bảo việc giải quyết hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn: lsvn.vn)

Tồn tại những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm

Tuy nhiên, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có vụ việc còn chưa đảm bảo về thời hạn giải quyết theo quy định và theo yêu cầu của Thành phố, có vụ việc còn để tồn đọng, kéo dài dẫn đến đơn vượt cấp. Hầu hết các đơn vị được kiểm tra đều có những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, trong đó có những vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội.

Tại một số đơn vị việc phân công các cơ quan (Ban tiếp công dân, Thanh tra, các phòng chuyên môn) tham mưu, theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc còn trùng chéo, chưa rõ người, rõ việc, dẫn đến kém hiệu quả trong công tác chung. Việc tổ chức thực hiện, theo dõi, tổng hợp các nhiệm vụ được giao tại Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị chưa được chú trọng thực hiện dẫn đến phát sinh đơn.

Công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa được ứng dụng khoa học, hiệu quả trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Một số nội dung quản lý nhà nước nổi cộm còn tồn tại, phức tạp kéo dài cần phải có biện pháp xử lý, giải quyết. Việc giải quyết tồn tại trong giao đất dịch vụ chưa có chuyển biến tích cực mặc dù Thành ủy và UBND Thành phố đã chỉ đạo sát sao.

Tăng cường công tác phối hợp, xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn trong giải quyết vụ việc

Để tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại các ngành, địa phương, hạn chế tình trạng công dân khiếu kiện, gửi đơn thư vượt cấp, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố Chỉ đạo kiểm tra, rà soát kiện toàn Ban Tiếp công dân, bộ phận tiếp công dân đảm bảo bố trí đủ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác này theo quy định.

Đồng thời, rà soát chức năng, nhiệm vụ, sự phân công, phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tham mưu, nhất là trong công tác theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, đôn đốc đảm bảo rõ người, rõ việc; quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân với tinh thần phục vụ nhân dân, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc.

Đối với các đơn vị đã được Đoàn Kiểm tra kết luận, UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo cụ thể: yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Đối với các đơn vị còn lại, chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, có phân công trách nhiệm cho các cá nhân, đơn vị giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền, nhất là các vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy.

Các đơn vị cần tăng cường công tác phối hợp, xin ý kiến tháo gỡ vướng mắc, hướng dẫn trong giải quyết vụ việc. Nội dung xin ý kiến, nội dung hướng dẫn phải cụ thể, sát với thực tiễn; tăng cường tuyên truyền, vận động, thuyết phục hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người khiếu kiện lên các cơ quan Thành phố, Trung ương.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Đoàn Kiểm tra tiếp tục triển khai công tác kiểm tra. Căn cứ kết quả kiểm tra tại các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu đơn vị; trên cơ sở đó đề xuất thực hiện các giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Dương Nguyễn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra