Trà Vinh:

Nâng cao vai trò người đứng đầu công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, 22/02/2024 07:59
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa có chỉ đạo chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, yêu cầu chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, bên cạnh những mặt làm được, công tác tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh của công dân, có nơi người đứng đầu thực hiện chưa tốt, tiếp công dân định kỳ chưa đảm bảo theo quy định, một số nơi xử lý KNTC chưa hết trách nhiệm và đùn đẩy về cấp trên.

Năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC còn hạn chế. Người đứng đầu thiếu kiểm tra, giám sát nên trong giải quyết một số vụ việc kém hiệu quả. Công tác thông tin phản hồi, báo cáo chưa được quan tâm đúng mức làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Một buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh (Ảnh: travinh.gov.vn) 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và nhằm chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu thủ trưởng các sở/ban/ngành, chủ tịch UBND huyện/thị xã/thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân, các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Nắm chắc tình hình KNTC theo ngành, địa phương phụ trách để có kế hoạch tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. Chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ phát sinh KNTC, tuân thủ trình tự thủ tục, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hạn chế dẫn đến KNTC.

Cùng với đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân, đảm bảo mọi công dân đều được tiếp, hướng dẫn và xử lý kịp thời các đơn thư của công dân theo đúng quy định.

Thanh tra tỉnh Trà Vinh có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo này của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra