Nghệ An giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở

Thứ năm, 17/08/2023 14:00
(ThanhtraVietNam) - Phát huy những ưu điểm từ những tháng đầu năm, tháng 7/2023, công tác tiếp công dân của các cấp, các ngành tại Nghệ An được thực hiện một cách thường xuyên, nghiêm túc. Các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được cán bộ tiếp dân tham mưu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở

Thời gian qua, tại Nghệ An, các cấp, các ngành đã đề cao trách nhiệm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Do đó, hạn chế bức xúc trong Nhân dân, đồng thời quan tâm, chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

Bên cạnh đó, kỹ năng phân loại và xử lý đơn thư của cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư ngày càng được nâng lên, đơn thư của công dân được tập trung về một đầu mối, được chuyển đến đúng các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023. Nguồn ảnh: https://truyenhinhnghean.vn/

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành tại Nghệ An đã triển khai được khối lượng lớn công việc liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Riêng trong tháng 7 năm 2023, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã tiếp 422 lượt công dân, tăng 9,3% so với tháng 6 năm 2023; tiếp nhận 850 đơn, tăng 15,3% so với tháng 6 năm 2023. Có 772 đơn đủ điều kiện xử lý, tăng 16,4%  so với tháng 6 năm 2023 (khiếu nại 45 đơn, tố cáo 22 đơn, kiến nghị phản ánh, tranh chấp đất đai 705 đơn); với 49 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết, tăng 19,5% so với tháng 6 năm 2023); đến nay đã giải quyết được 34/49 vụ việc đạt tỷ lệ 69,4% số vụ việc phát sinh.

Công dân đến Trụ sở Tiếp công dân của các cấp, các ngành để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến các lĩnh vực như: Quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách đối với người có công; tố cáo liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và phân công quản lý của cán bộ cấp xã, phường, thị trấn... Trong đó, chủ yếu là các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến đất đai.

Qua tiếp công dân, cán bộ đã hướng dẫn công dân đến đúng các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết. Sau khi tiếp công dân, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân được tham mưu chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tháng 7 có 49 vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp phải giải quyết, tăng 19,5% so với tháng 6 năm 2023. Trong đó, khiếu nại có 36 vụ việc, (tăng 5,9%); tố cáo có 13 vụ việc (tăng 85,7%). Đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 34/49 vụ việc, đạt tỷ lệ 69,4% số vụ việc phát sinh, gồm: Khiếu nại 25/36 vụ việc (đạt tỷ lệ 69,4%); tố cáo 9/13 vụ việc (đạt tỷ lệ 69,2%); còn 15 vụ việc hiện nay đang trong quá trình giải quyết của các cấp, các ngành.

Còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp

Theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Nghệ An còn tồn tại 02 vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài đang được giải quyết. Đó là: (1) Vụ việc khiếu nại việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; (2) Vụ việc tranh chấp đất đai giữa Lâm trường Đồng Hợp với các hộ dân xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Có thể nói, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các địa phương luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc tồn tại nhiều khó khăn cũng không phải là tình trạng ngoại lệ của bất cứ địa phương nào. Tại Nghệ An, một số khó khăn còn tồn tại được kể ra như: Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số ngành, địa phương còn chậm, chưa đầy đủ, chất lượng còn hạn chế. Cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất còn nhiều bất cập, chưa phù hợp, chưa nhất quán, có sự chênh lệch giữa giá bồi thường so với giá trị thực tế nên phát sinh khiếu kiện. Một số vụ việc khiếu kiện đông người do lịch sử  để lại do đó việc vận dụng các chế độ chính sách pháp luật để giải quyết rất khó khăn. Bên cạnh đó, pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể về xử lý đối với các trường hợp khiếu nại sai, tố cáo sai; chưa có chế tài quy định đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết hết thẩm quyền, yêu cầu công dân phải thực hiện việc khởi kiện ra cơ quan Tòa án.

Một số giải pháp khắc phục

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nói trên, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực khách quan tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng. Trong đó, phải kể đến một số nội dung như:

Một là: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện tốt Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, Luật Tiếp công dân năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Hai là: Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai và tham gia tố tụng các vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.

Ba là: Tăng cường phối hợp giữa Ban Tiếp công dân, Thanh tra và các ban, ngành liên quan trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhất là xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong Nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài./.

K. Dung
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra