Cao Bằng:

Nhiều kết quả giải quyết đơn thư có lý, có tình và được người dân đồng thuận

Thứ hai, 15/01/2024 13:29
(ThanhtraVietNam) - Trong năm 2023, tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) và kiến nghị, phản ánh (KNPA) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cơ bản ổn định; công tác chỉ đạo việc tiếp công dân và giải quyết KNTC của các cấp, các ngành luôn được thường xuyên và có chuyển biến tích cực. Nhiều kết quả giải quyết đơn thư có lý, có tình và được người dân đồng thuận.

Thời gian qua, các nội dung khiếu nại, KNPA trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chủ yếu vẫn là tranh chấp đất đai; khiếu nại các quyết định giải quyết hành chính về đất đai, các quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực nhưng được cho là không đúng; khiếu nại trong việc kiếm đếm, đền bù, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng... Các nội dung tố cáo chủ yếu là tố cáo cán bộ thiếu trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ, trong giải quyết khiếu nại...

Trong năm 2023, các cấp, các ngành trên toàn tỉnh đã tiếp 1.986 lượt với 2.038 người. Trong đó, tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh là tiếp công dân định kỳ 10 cuộc đối với 40 người; tiếp dân thường xuyên 58 lượt với 75 người và 01 đoàn đông người. Tiếp công dân tại các sở, ban, ngành tiếp 169 lượt đối với 199 người; các huyện, thành phố tiếp 1.817 lượt với 1.839 người; riêng cấp xã tiếp 1.396 lưọt với 1.579 người. Tổng số đơn các cấp, các ngành nhận được là 2.428 đơn thư KNTC, KNPA. Số đơn đã xử lý là 2.410 đơn; số đơn đủ điều kiện xử lý 2.230, không đủ điều kiện xử lý 198 đơn.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chủ trì tiếp công dân tháng 7/2023. Ảnh: caobang.gov.vn 

Số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền là 38 đơn, đã xem xét giải quyết 33 đơn, đạt 86,8%. Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 18 đơn, đã xem xét giải quyết 14 đơn, đạt 78%. Trong năm qua, có 10 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả, đã xem xét giải quyết đối với 05 vụ việc và 05 vụ việc đang giao Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh theo quy định.

Đáng chú ý, trong năm 2023, thực hiện Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, tỉnh Cao Bằng đã hòa giải thành công 01 vụ việc thuộc diện kéo dài, phức tạp. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không còn vụ việc KNTC, phức tạp, kéo dài tồn đọng theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP và các kế hoạch rà soát của tỉnh đã ban hành.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện Kế hoạch số 633/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 và các kiến nghị của Đoàn giám sát tại Báo cáo số 334/BC-ĐGS, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch trên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết KNPA, KNTC thuộc thẩm quyền; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết đơn; tăng cường trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phức tạp ngay khi mới phát sinh tại cơ sở.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Một số ít cơ quan, đơn vị chỉ chú trọng đến việc giải quyết hết thẩm quyền mà chưa thật sự quan tâm đến việc giải quyết dứt điểm vụ việc; một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn chậm, chưa đảm bảo trình tự, thời gian, quy trình, nhất là việc chấp hành về thời hạn giải quyết; việc xử lý, phân loại đơn thư KNTC, KNPA ở một số đơn vị cơ sở chưa chính xác dẫn đến vụ việc được hướng dẫn hoặc chuyển đơn lòng vòng, kéo dài, do không xác định đúng thẩm quyền, trình tự, quy trình thụ lý giải quyết… Việc nắm bắt tình hình một số vụ việc KNTC chưa chính xác, kịp thời, có lúc còn bị động; việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật tại một số ít đơn vị, địa phương chưa nghiêm, triệt để; việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên trong một số trường hợp chưa được được thực hiện dứt điểm, còn kéo dài.

Nhìn chung, năm 2023 công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, KNPA của công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã được các cấp, các ngành chú trọng chỉ đạo, phối hợp giải quyết cơ bản các vụ việc KNTC của công dân; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm cao để tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tập thể, công dân. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC, các cấp, các ngành đã chấp hành nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, quy định. Sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu của UBND tỉnh và các huyện, thành phố tiêp tục được tăng cường, đạt hiệu quả; qua đó đã tạo sự đồng thuận trong quá trình giải quyết, nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài được xem xét rà soát, giải quyết dứt điểm, kết quả giải quyết có lý, có tình và được người dân đồng thuận. 

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC đã được đào tạo nâng cao trình độ năng lực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Công tác tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của các cấp, ngành, cán bộ, công chức và Nhân dân trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

HT
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra