Quận 10 - TP Hồ Chí Minh:

Nhiều thiếu sót trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ tư, 22/02/2023 16:07
(ThanhtraVietNam)- Thanh tra TP HCM đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Chủ tịch UBND quận 10 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận 10, thời kỳ thanh tra từ năm 2019-2021 trên địa bàn quận cũng có nhiều thiếu sót.

Chủ tịch UBND quận tiếp dân ít hơn so với quy định

Theo Kết luận của Thanh tra Thành phố: Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị của UBND quận 10 có một số nội dung không còn phù hợp với Luật tố cáo năm 2018 và các nghị định hướng dẫn nhưng chưa được điều chỉnh bổ sung, thay thế. Chủ tịch UBND Quận phân công Chánh văn phòng làm Trưởng Ban tiếp công dân là chưa phù hợp theo Luật Tiếp công dân năm 2013 (Phó Chánh văn phòng làm Trưởng Ban tiếp công dân).

Số ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND Quận ít hơn so với quy định của Luật Tiếp công dân, thực tế còn nhiều trường hợp chưa ban hành thông báo trả lời công dân hoặc chỉ đạo xem xét, giải quyết sau khi lãnh đạo Quận tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân.

Ban Tiếp công dân Quận tham mưu, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị còn trễ hạn so với quy định và một số trường hợp không có văn bản trả lời đơn cho công dân theo quy định. Các cơ quan chuyên môn và một số Ủy ban nhân dân phường giao cán bộ giải quyết chỉ bằng bút phê, không có văn bản đề xuất thụ lý đơn thuộc thẩm quyền theo quy định; thời gian tham mưu, giải quyết đơn kéo dài so với thời gian ghi trong văn bản giao việc.

leftcenterrightdel
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận 10 thực hiện không nghiêm túc theo Luật Tiếp công dân 

Thanh tra TP HCM cũng chỉ rõ đối với công tác giải quyết khiếu nại, Chủ tịch UBND Quận ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại trễ hạn so với thời hạn quy định tại điều 28, Luật Khiếu nại, ban hành 1 quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu không đúng thẩm quyền quy định tại điều 18, Luật Khiếu nại.

Đối với công tác giải quyết tố cáo, Thanh tra Quận tham mưu xử lý đơn, giải quyết tố cáo thiếu tài liệu ghi nhận việc kiểm tra, xác minh thông tin người tố cáo; thiếu kết luận nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần và nhận xét về mức độ vi phạm của người bị tố cáo theo quy định của Luật Tố cáo.

Phòng Tài chính - Kế hoạch chưa hướng dẫn Ban Quản lý chợ Nguyễn Tri Phương thu hồi số tiền nộp ngân sách Nhà nước Kết luận nội dung tố cáo và ý kiến của Thanh tra Quận.

Về việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các phường 4,7,8,14 và Phòng Quản lý đô thị quận 10 không có văn bản đề xuất thụ lý đơn phản ánh, kiến nghị theo quy định; không có văn bản trả lời đơn phản ánh, kiến nghị cho công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân (UBND phường 7, 8,14); giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị còn chậm so với văn bản chỉ đạo của UBND Quận (Phòng Quản lý Đô thị, UBND phường 7).

UBND phường 8 thực hiện hoà giải đối với đơn vị phản ánh, kiến nghị không đúng thẩm quyền, phạm vi điều chỉnh được quy định tại Luật Hoà giải cơ sở năm 2013.

Nhiều nhà, đất công sử dụng vào mục đích kinh doanh khi chưa được phê duyệt

Theo Kết luận thanh tra, có 31/55 đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng chưa có Đề án được UBND TP HCM phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 4, Điều 15, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, số tiền thu được từ hoạt động không đúng quy định nêu trên, các đơn vị phải nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của quận, các đơn vị đã sử dụng toàn bộ số tiền nhằm phục vụ cho các hoạt động có tính chất phục vụ, phụ trợ.

Đồng thời, Thanh tra Thành phố chưa xác định được chính xác số tiền của những đơn vị sự nghiệp công lập cần lập Đề án và không cần lập Đề án, nên cần giao lại cho UBND Quận tiếp tục kiểm tra để bảo đảm tính chính xác, đúng quy định pháp luật và phù hợp với Văn bản của Bộ Tài chính.

Theo Kết luận thanh tra, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 10 chưa xây dựng phương pháp xác định giá cho thuê nhà, đất công mà còn thỏa thuận giá cho thuê từng đơn vị là chưa phù hợp quy định.

Sử dụng nhà, đất công chưa hết công năng, không đúng mục đích; tạm dừng thực hiện phương án bán nhà trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố, Ban chỉ đạo 09 để chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg nhưng đến nay chưa có biện pháp xử lý tiếp theo.

Thực hiện quản lý, giữ hộ, tạm khai thác cho thuê ngắn hạn đối với nhà, đất công theo Văn bản số 6953/UBND-KT ngày 30/7/2018 của UBND Quận nhưng có trường hợp cho thuê không hiệu quả hoặc chưa tìm được người thuê trong suốt thời gian dài, gây lãng phí.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 10 tham mưu trong việc quản lý, tổng hợp, thống kê về số liệu nhà, đất công thuộc quận quản lý còn chưa chặt chẽ. Chưa chủ động, kịp thời tham mưu xử lý các trường hợp tạm dừng thực hiện bán nhà trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

Xử lý nghiêm các thiếu sót


Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra Thành phố kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Minh Châu kết luận, giao Chủ tịch UBND quận 10 thực hiện công tác thanh tra theo đúng quy định pháp luật; chủ động trao đổi với Sở Tài chính liên quan đến việc xử lý số tiền do sử dụng một phần tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có đề án được phê duyệt.

Chỉ đạo Chánh Thanh tra Quận rà soát lại đơn kiến nghị và Kết luận thanh tra có liên quan đến ý kiến của Thanh tra Thành phố; đôn đốc, kiểm tra và thực hiện kết luận nội dung tố cáo của Chủ tịch UBND Quận về thu hồi tiền nộp ngân sách nhà nước…

Giao Chủ tịch UBND quận 10 chỉ đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 10 báo cáo UBND Quận xem xét, có hướng xử lý chung về tình hình quản lý, giữ hộ, tạm khai thác cho thuê ngắn hạn đối với nhà, đất công; Rà soát, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất công tạm dừng thực hiện bán nhà trên đất, chuyển quyền sử dụng đất, để báo cáo Sở Tài chính xem xét, trình UBND Thành phố phê duyệt.

Thực hiện theo đúng phương án sắp xếp lại, xử lý đã được UBND Thành phố phê duyệt đối với nhà, đất công sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng hết công năng.

Đôn đốc, tiếp tục thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuê nhà của các đơn vị đối với 14 nhà, đất công khác do UBND Quận giao công ty quản lý, giữ hộ…

Chấn chỉnh, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nói trên.

Khánh Nghi
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra