Lâm Đồng:

Nội dung xử lý đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư

Thứ tư, 28/02/2024 14:39
(ThanhtraVietNam) – Theo tổng hợp của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng trong tháng 2 vừa qua, tại cơ quan Thanh tra tỉnh đã tiếp 02 lượt công dân với 21 người được tiếp. Tiếp nhận và lưu 24 đơn do không đủ điều kiện xử lý... Nội dung qua công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.
leftcenterrightdel
Nội dung xử lý đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (ảnh thanhtra.lamdong.gov.vn)

Cụ thể, trong tháng 2, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tham gia tiếp công dân định kỳ của HĐND và UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Trong kỳ, tại cơ quan Thanh tra tỉnh đã tiếp 02 lượt với 21 người được tiếp. Tiếp nhận và lưu 24 đơn do không đủ điều kiện xử lý... Nội dung qua công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư... Qua đó, đã giải thích các quy định của pháp luật, hướng dẫn công dân chờ kết quả giải quyết của UBND tỉnh; gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết.

Tổng số đơn được UBND tỉnh giao thẩm tra, xác minh, rà soát, tham mưu giải quyết, xử lý là 31 đơn (kỳ trước chuyển sang 19 đơn, phát sinh trong kỳ 12 đơn), gồm: 13 đơn khiếu nại, 17 đơn tố cáo và 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền. Kết quả tham mưu giải quyết cụ thể như sau:

Kết quả tham mưu giải quyết khiếu nại: Trong tổng số 13 đơn khiếu nại được giao, hiện đã kết thúc xác minh và có báo cáo UBND tỉnh 08 đơn (đạt 62%), 02 đơn đang tổng hợp báo cáo, 01 đơn đang xác minh và 01 đơn chưa triển khai. UBND tỉnh đã ban hành văn bản xử lý 01/08 đơn với nội dung không xem xét giải quyết; còn 07 đơn UBND tỉnh chưa ban hành văn bản xử lý...

Về kết quả xác minh, tham mưu giải quyết tố cáo, trong tổng số 17 đơn tố cáo được giao, hiện đã kết thúc xác minh và có báo cáo UBND tỉnh 09 đơn (đạt 53%), 01 đơn đang tổng hợp báo cáo, 03 đơn đang xác minh, 03 đơn lập thủ tục triển khai và 01 đơn chưa triển khai. Thanh tra tỉnh chuyển đơn theo quy định 01 đơn. UBND tỉnh đã ban hành văn bản xử lý 02/07 đơn; trong đó: 01 đơn thụ lý và giao xác minh nội dung tố cáo, 01 đơn tố cáo đúng; còn 05 đơn UBND tỉnh chưa ban hành văn bản xử lý... Đối với 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền Thanh tra tỉnh: hiện đang tổng hợp báo cáo kết quả xác minh...

Thanh tra tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và đề ra các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tập trung thanh tra, kiểm tra ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KNTC đông người, vượt cấp, không để phát sinh “điểm nóng”. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, công chức Thanh tra tỉnh đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm đối với Nhân dân gắn với công tác dân chủ trong quá trình tham mưu giải quyết. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh luôn tạo điều kiện cho công dân đảm bảo thực hiện quyền KNTC, kiến nghị, phản ánh và thực hiện quyền giám sát đối với công chức trong thi hành công vụ.

Thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ công chức cơ quan. 
An Khang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra