Nội quy mới tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang

Thứ hai, 22/05/2023 17:38
(ThanhtraVietNam) - Tháng 5/2023, cùng với việc đưa Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang được đầu tư xây mới vào hoạt động, UBND tỉnh này cũng ban hành Nội quy tiếp công dân thay thế cho quy định đã ban hành từ tháng 6/2014. Trong đó, quy định người tiếp công dân tại Trụ sở, trong phạm vi trách nhiệm trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang, Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang đã được đầu tư xây mới, hoàn thành và đưa vào sử dụng tại địa chỉ tại số 17, đường Liên Minh, tổ 04, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang.

Từ ngày 5/5/2023, Trụ sở  này bắt đầu làm việc, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân.

Vừa qua, trên cơ sở đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, ngày 10/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang thay thế Nội quy ban hành từ ngày 21/6/2014.

Theo đó, Nội quy gồm các quy định đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; đối với người tiếp công dân và các trường hợp từ chối tiếp…

Công dân đến Trụ sở được lấy số để tiếp theo thứ tự và trình bày cụ thể, trung thực vụ việc, nêu rõ yêu cầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Công dân không được mang vũ khí, hung khí, chất gây cháy nổ, chất gây nghiện, khẩu hiệu, băng rôn, những vật cồng kềnh, động vật vào Trụ sở; không được tự ý ghi âm, ghi hình, phát trực tiếp âm thanh, hình ảnh buổi tiếp công dân. Nếu có nhu cầu trích xuất dữ liệu ghi hình tiếp công dân thì đăng ký với Ban Tiếp công dân tỉnh để xem xét. Việc cung cấp dữ liệu phải đảm bảo yêu cầu Luật Tiếp cận thông tin, Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Trường hợp có từ 5 người trở lên đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung thì phải cử từ 1 đến 2 người đại diện để trình bày nội dung.

leftcenterrightdel
Lịch tiếp công dân được niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và đăng tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Ảnh: Phạm Ngọc Tú 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người tiếp công dân phải hướng dẫn công dân chấp hành Nội quy; có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành pháp luật và kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết…

Nôi quy cũng nêu rõ một số trường hợp từ chối tiếp như: Công dân không chấp hành Nội quy và hướng dẫn của người tiếp; trong tình trạng không làm chủ được hành vi của bản thân, hoặc sử dụng chất kích thích, công dân đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là người mắc bệnh tâm thần hay một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức và hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật…

Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị kéo dài; người được ủy quyền hoặc đại diện theo quy định cho người bị từ chối tiếp công dân cũng sẽ được từ chối tiếp.

Đối với người đại diện, người được ủy quyền, luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, giấy giới thiệu, giấy ủy quyền, thẻ luật sư, thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc giấy tờ khác chứng minh việc đại diện, ủy quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP.

Điều 6 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định việc xác định tính hợp pháp của người đại diện, người được ủy quyền, luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý như sau:

 1. Trường hợp cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua người đại diện là người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người tiếp công dân yêu cầu người đại diện xuất trình giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân. Trong trường hợp người đứng đầu cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người đại diện theo quy định của pháp luật để thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân đề nghị người được ủy quyền xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền của người ủy quyền.

2. Trường hợp người đến trình bày việc khiếu nại là người đại diện, người được ủy quyền của người khiếu nại được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại thì người tiếp công dân yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh việc đại diện, ủy quyền hợp pháp hoặc giấy tờ khác có liên quan. Trường hợp người đến trình bày là người đại diện, người được ủy quyền hợp pháp thì người tiếp công dân tiến hành các thủ tục tiếp như đối với người khiếu nại.

3. Trường hợp người khiếu nại ủy quyền cho luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý thực hiện việc khiếu nại thì người tiếp công dân yêu cầu luật sư hoặc trợ giúp viên pháp lý xuất trình Thẻ luật sư, Thẻ trợ giúp viên pháp lý và Giấy ủy quyền khiếu nại.

4. Trường hợp công dân không có giấy ủy quyền hoặc việc ủy quyền không theo đúng quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại thì người tiếp công dân không tiếp nhận hồ sơ vụ việc và giải thích rõ lý do, hướng dẫn công dân làm các thủ tục cần thiết để thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định.

Trần Thị Tố Loan

TIN LIÊN QUAN

Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra