Hiệu quả từ thực hiện trách nhiệm tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy ở Sa Pa

Hiệu quả từ thực hiện trách nhiệm tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy ở Sa Pa

(ThanhtraVietNam) - Qua 5 năm thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp về trách nhiệm tiếp, đối thoại trực tiếp với dân ở thị xã Sa Pa (Lào Cai) được nâng lên; công tác tổ chức tiếp định kỳ đi vào nền nếp.
Cà Mau Tập trung thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Cà Mau: Tập trung thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
(ThanhtraVietNam) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành văn bản chỉ đạo Thủ trưởng sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau tập...
Khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài từng bước được hạn chế
Khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài từng bước được hạn chế
(ThanhtraVietNam) – Thực hiện tốt công tác đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại đã giúp cho việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối thoại với công dân khiếu nại về đất đai
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối thoại với công dân khiếu nại về đất đai
(ThanhtraVietNam) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa đã chủ trì buổi đối thoại giữa Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại tỉnh...