Phấn đấu 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp dân định kỳ theo quy định

Thứ năm, 02/03/2023 11:16
(ThanhtraVietNam) - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết (KNTC). Tăng cường phối hợp và làm tốt công tác dự báo tình hình khiếu kiện của công dân, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác TCD, giải quyết KNTC…

Ổn định tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước

Với mục đích nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác TCD và giải quyết KNTC; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đảm bảo quyền KNTC của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài, công dân tập trung tới các cơ quan Trung ương trước, trong và sau thời gian diễn ra các kỳ họp của Trung ương khóa XIII, Quốc hội khóa XV và các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước.

Nâng cao trách nhiệm trong công tác TCD, giải quyết KNTC, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc TCD định kỳ; phát huy hiệu quả công tác TCD gắn với giải quyết KNTC; phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp TCD định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023.

Định hướng, đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác TCD, giải quyết KNTC; đổi mới hình thức, nội dung và lựa chọn vấn đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả.

Và đảm bảo phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp, giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác TCD, giải quyết KNTC. Đi cùng với thông tin và dự báo kịp thời tình hình KNTC của công dân; triển khai hiệu quả mô hình luật sư, luật gia tư vấn miễn phí tại Trụ sở TCD của các địa phương.

Thanh tra Chính phủ đã cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về TCD và giải quyết KNTC.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ rà soát các quy định của Luật TCD, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo để hướng dẫn bộ, ngành và địa phương thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tránh mâu thuẫn, chồng chéo. Tập trung đánh giá các quy định về việc tổ chức TCD định kỳ của người đứng đầu, mô hình TCD của Ban TCD cấp huyện, việc TCD trực tuyến.

Đề xuất, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TCD, giải quyết KNTC và quy định xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực khi phát hiện có sai sót, vi phạm. Cũng như nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện quy định về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ TCD, tham gia giải quyết KNTC.

Đồng thời lập danh sách và có kế hoạch rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài thường xuyên tụ tập khiếu kiện tại Trụ sở các cơ quan Trung ương và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như các vụ việc khiếu kiện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh - trật tự. Ưu tiên tập trung vào 24 vụ việc Đoàn giám sát đã có kiến nghị tại Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15 và 58 vụ việc theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 Một buổi làm việc giữa lãnh đạo Ban Dân nguyện với Trụ sở TCDTW. Ảnh: L.A

Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Tổ trưởng Tổ công và kết quả tự rà soát đối với 35 vụ việc theo Quyết định 1849/QĐ-TTg; 221 vụ việc do Thanh tra Chính phủ chuyển về địa phương và 716 vụ việc địa phương lập danh sách để rà soát theo Kế hoạch 363/KH-TTCP; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện rà soát; phân loại, nhập liệu kết quả rà soát vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh.

Đi cùng với đó, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong TCD, giải quyết KNTC, nhất là sự phối hợp giữa cơ quan hành chính và cơ quan tư pháp; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS giữa Ban Thường trực UBTWMTTQVN - Thanh tra Chính phủ - Bộ Tư pháp - Hội Luật gia Việt Nam - Liên Đoàn Luật sư Việt Nam và hướng dẫn các địa phương triển khai tại Trụ sở TCD cấp tỉnh. Tăng cường phối hợp giữa Trụ sở TCD Trung ương, Bộ Công an và công an các địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lợi dụng khiếu kiện để kích động, lôi kéo gây mất trật tự công cộng, an ninh, an toàn xã hội.

Được biết, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính trong thực hiện quy định pháp luật về TCD, giải quyết khiếu, tố cáo; thanh tra công tác quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực được dư luận và nhân dân quan tâm, nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh KNTC.

Và nâng cấp, mở rộng, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia đảm bảo đáp ứng yêu cầu kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu về TCD, xử lý đơn, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh trên phạm vi toàn quốc; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức làm công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC.

Bên cạnh đó, sẽ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết 623/NQ-UBTVQH15, thực hiện các quy định của Đảng, của pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, đặc biệt là việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp; định kỳ, đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kiến nghị trong Báo cáo số Báo cáo số 334/BC-ĐGS ngày 07/10/2022 của Đoàn giám sát và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản 4011/VPCP-V.I ngày 09/11/2022 về việc kiểm tra, rà soát các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài./.

Lan Anh
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra