Vĩnh Phúc:

Phấn đấu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đạt trên 85%

Thứ tư, 06/07/2022 15:44
(ThanhtraVietNam) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-CTUBND về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của người đứng đầu theo quy định; công khai Lịch tiếp công dân trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn bảo đảm kịp thời, rõ ràng, thống nhất, đúng quy định và tạo điều kiện thuận tiện cho công dân thực hiện các thủ tục về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong quá trình thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn phải đảm bảo đúng theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TTTTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn KNPA.

leftcenterrightdel
 Một buổi tiếp công dân định kỳ của Tỉnh ủy nhận được nhiều kiến nghị của công dân. Ảnh: Dương Hà

Làm tốt công tác theo dõi, dự báo tình hình KNTC. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, phấn đấu tỷ lệ giải quyết đạt trên 85%; trong quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và các quy định có liên quan.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; không để tồn đọng, kéo dài mà không có lý do chính đáng gây bức xúc trong dư luận xã hội. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, nâng cao chất lượng giải quyết công việc, chất lượng phục vụ Nhân dân. Xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Bố trí cán bộ tiếp công dân có phẩm chất chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tốt; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng; tăng cường tập huấn nghiệp vụ, quy trình tiếp công dân; giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC cho cán bộ, công chức và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế và đặc thù của các cơ quan, đơn vị đảm bảo thực chất, hiệu quả; quán triệt đầy đủ các nội dung luật định nhằm giúp cho công dân thông hiểu để thực hiện đúng, đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình khi tham gia KNTC cũng như trong quá trình tiếp công dân, giải quyết KNTC của cán bộ, công chức có thẩm quyền./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra