Ninh Bình:

Phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 22/08/2023 14:39
(ThanhtraVietNam) - Nửa đầu năm 2023, công tác phối hợp các cấp, các ngành tại Ninh Bình được thực hiện chặt chẽ để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo, xem xét kết luận, quyết định giải quyết các vụ việc KNTC cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; sự phối hợp trong việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư KNTC giữa UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. UBND tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên việc kiểm điểm hàng tuần, hàng tháng, hàng quý về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC của công dân tại hội nghị giao ban lãnh đạo UBND tỉnh và hội nghị phiên thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp công dân khiếu kiện vượt cấp lên các cơ quan Trung ương và một số vụ việc công dân cố tình khiếu kiện kéo dài, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Ban TCD tỉnh Ninh Bình 

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp công dân 1.572 lượt, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước, số người được tiếp là 1.455 người tương ứng 895 vụ việc; số đoàn đông người được tiếp là 33 lượt đoàn đông người với 530 người. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực tiếp và ủy quyền tiếp là 2.137 kỳ với 618 lượt tiếp dân, số người được tiếp là 689 người.

Các cơ quan, đơn vị đã giải quyết 21/23 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 91%, trong đó có 15 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính; 06 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục. Các vụ việc đều được giải quyết đúng thời gian theo quy định. 06/21 vụ việc giải quyết thông qua hòa giải, thuyết phục chiếm tỷ lệ 28,5% và 15 vụ việc giải quyết theo quy trình của Luật Khiếu nại, trong đó: Khiếu nại sai 13/15 vụ, chiếm tỷ lệ 86,6%; khiếu nại đúng 0 vụ;  khiếu nại đúng một phần 01/15 vụ, chiếm tỷ lệ 6,7%; công nhận quyết định giải quyết lần đầu 01/15 vụ, chiếm tỷ lệ 6,7% . Đến nay, 13/15 quyết định giải quyết khiếu nại đã được thực hiện.

Về giải quyết đơn tố cáo, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã giải quyết 17/19 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 89%. Trong đó, có 01 vụ việc người tố cáo rút đơn. 01/17 vụ việc người tố cáo rút đơn, chiếm tỷ lệ 5,9%. 16/17 vụ việc giải quyết theo quy trình của Luật Tố cáo, trong đó: Tố cáo đúng 01/17 vụ, chiếm tỷ lệ 5,9%; tố cáo sai 15/17 vụ chiếm tỷ lệ 88,2%; tố cáo có đúng, có sai 01/17 vụ, chiếm tỷ lệ 5,9%. Đến nay 12/17 kết luận giải quyết đã được thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 04 vụ việc KNTC có tính chất phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thành phố đã được Tổ công tác của tỉnh đưa vào kế hoạch chỉ đạo giải quyết. Kết quả đến nay đã có 03/04 vụ việc đã được xem xét, giải quyết dứt điểm; còn 01 vụ việc ông Trần Văn Ngọc ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn đã được các cấp xem xét, giải quyết khiếu nại, đã có phương án giải quyết nhưng công dân không hợp tác để giải quyết dứt điểm vụ việc, cố tình đeo bám khiếu kiện. Đến thời điểm này, Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến về quan điểm xử lý vụ việc trong trường hợp công dân cố tình không hợp tác giải quyết vụ việc, thì sẽ chấm dứt việc xem xét giải quyết, hiện nay UBND huyện Kim Sơn và các cơ quan có liên quan đang tiếp tục tuyên truyền, vận động công dân chấp hành, phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc.

Nhìn chung, tình hình KNTC của công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua cơ bản ổn định. Các nội dung kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân cơ bản được xem xét giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền, đúng thời hạn; một số vụ việc phức tạp, kéo dài đã được xử lý dứt điểm, không để phát sinh khiếu kiện gay gắt, phức tạp. Tuy nhiên, còn một số nội dung đơn thư KNTC và công dân đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để kiến nghị, phản ánh là những nội dung cũ phát sinh từ công tác giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khiếu nại liên quan đến cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, kiến nghị liên quan đến chính sách xã hội, tình hình quản lý đô thị, an ninh trật tự tại địa phương, mặc dù các nội dung này đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết, trả lời nhưng công dân vẫn chưa nhất trí khiếu kiện lên tỉnh và Trung ương.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế các vụ việc phát sinh, trong thời gian tới, UBDN tỉnh cần tăng cường phối hợp thường xuyên với các cơ quan Trung ương, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các vụ việc KNTC vượt cấp, đông người tham gia; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ để hướng dẫn giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp còn tồn đọng, các vụ việc công dân cố tình đeo bám khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương. Tiếp tục triển khai nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân của Bí thư cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp dân, giải quyết KNTC; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan Trung ương để tiếp, xử lý các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, đông người tham gia, tập trung tham mưu giải quyết các vụ việc KNTC còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài./.

Hà Tuấn
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra