Quận Sơn Trà: Đảm bảo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thứ ba, 23/08/2022 17:21
(ThanhtraVietNam) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tổ chức tiếp 238 lượt công dân, tiếp nhận 9 đơn thư khiếu nại, 20 đơn thư tố cáo và 259 đơn thư kiến nghị, phản ánh.

Trong đó, số đơn thư thuộc thẩm quyền UBND quận Sơn Trà đã thụ lý giải quyết 285 đơn thư, 9 đơn thư khiếu nại, 17 đơn thư tố cáo và 259 đơn thư kiến nghị, phản ánh, cho đến thời điểm hiện tại các đơn thư khiếu nại, tố cáo đã được ban tiếp công dân xử lý, phân loại và chuyển đơn đến các cơ quan chuyên môn xử lý theo lĩnh vực tham mưu.

Kết quả đã giải quyết xong 215 đơn thư, bao gồm: 07 đơn thư khiếu nại, 11 đơn thư tố cáo và 197 đơn thư kiến nghị, phản ánh. Hiện tại còn 70 đơn thư, trong đó có 2 đơn thư khiếu nại, 6 đơn thư tố cáo, 62 đơn thư kiến nghị, phản ánh đang trong thời gian xử lý của các cơ quan liên quan theo lĩnh vực tham mưu.

leftcenterrightdel
Trọng tâm 6 tháng cuối năm, UBND quận tiếp tục theo dõi và phản hồi kịp thời các thông tin kiến nghị, phản ánh. (ảnh CTV)

Bên cạnh đó, UBND quận đã triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp trên các lĩnh vực như: công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đúng theo quy định của Luật Hộ tịch, công chứng chứng thực đảm bảo theo quy định và kịp thời theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Chỉ đạo UBND các phường kịp thời củng cố các tổ hòa giải và thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, UBND quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Theo dõi và phản hồi kịp thời các thông tin kiến nghị, phản ánh.

Đình Sang
Ý kiến bình luận
Họ và tên *
Email *
 
Nội dung bình luận *
Xác thực *

Bản quyền thuộc Tạp chí Thanh tra